Poklicni standard

Naziv:

Dializna medicinska sestra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Dializna medicinska sestra (7230.005.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 3. uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 4. uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 5. sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu in pri nadzoru dela v strokovnem timu
 6. izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 7. evidentira, naroča in shranjuje material
 8. vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 9. izvaja samoevalvacijo dela
 10. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 11. racionalno uporablja energijo, material in čas
 12. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 13. izvaja temeljne postopke oživljanja
 14. izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje prenosa okužb
 15. izvaja zdravstveno vzgojo pacienta in svojcev in širše socialne skupnosti
 16. sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 17. pripravi material in aparature za izvedbo hemodializnega postopka
 18. pripravi pacienta za postopek hemodialize
 19. pripravi žilni pristop za priključitev na hemodializo
 20. priključi pacienta na hemodializni monitor
 21. izvaja postopek hemodialize
 22. odključi pacienta od hemodializnega monitorja
 23. vzdržuje in oskrbi dializni monitor
 24. izvaja dodatne postopke, povezane s hemodializo
 25. izvaja diagnostično-terapevtske posege in postopke med hemodializo
 26. pripravi pacienta na peritonealno dializo
 27. izvaja postopek peritonealne dialize

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju zdravstvene nege
 • samostojno izvaja načrtovane postopke zdravstvene nege
 • prevzema odgovornost za lastno delo
 • sodeluje pri vrednotenju zdravstvene nege
 • pozna procesno metodo dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • uporablja sodobne pripomočke za izvajanje zdravstvene nege
Operativna dela pripravi material in aparature za izvedbo hemodializnega postopka
 • pripravi dializni monitor, dializator in material za izvedbo hemodializnega postopka
 • poroča in dokumentira pripravo dializnega mesta
 • pozna delovanje monitorjev za izvedbo hemodialize in zna ravnati z njimi
 • pozna različne oblike in vrste dializatorjev in jih zna pripraviti za izvedbo hemodialize
 • pozna ves ostali material za izvedbo hemodialize in ga zna uporabljati
 • pozna in izvaja aseptične tehnike dela pri pripravi materiala za izvedbo hemodialize
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o pripravi materiala in aparature za hemodializo
pripravi pacienta za postopek hemodialize
 • meri vitalne funkcije
 • tehta pacienta
 • pridobi anamnestične podatke
 • poroča in dokumentira o stanju pacienta
 • komunicira v strokovnem jeziku
 • pozna predhodne anamnestične podatke o pacientu in zna strokovno ovrednotiti tekoče pridobljene podatke
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o stanju pacienta v dejavnosti hemodialize
pripravi žilni pristop za priključitev na hemodializo
 • oceni stanje arterio-venske (A/V) fistule
 • pripravi in zbode A/V-fistulo
 • pripravi dializni kateter
 • poroča in dokumentira o stanju žilnega pristopa
 • pozna lokacije A/V-fistule ali dializnega katetra, načina varovanja in ravnanja z žilnima pristopoma pred hemodializo, med njo in po opravljeni hemodializi
 • pozna in izvaja aseptične tehnike dela v zvezi z žilnim pristopom
 • pozna razkužila in asetična sredstva za pripravo žilnega pristopa za izvedbo hemodialize
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o stanju A/V-fistule ali dializnega katetra
priključi pacienta na hemodializni monitor
 • vzpostavi zunajtelesni krvni obtok
 • nastavi individualno predpisane parametre na aparaturi
 • dokumentira nastavljene parametre
 • pozna način varne vzpostavitve zunajtelesnega krvnega obtoka, potrebnega za izvedbo hemodialize
 • zna ukrepati v primeru odklonov v povezavi z zunajtelesnim krvnim obtokom
 • pozna individualne načrte izvedbe hemodialize za pacienta in jih zna udejaniti
 • pozna dokumentacijo in načine dokumentiranja postopka priključitve
izvaja postopek hemodialize
 • nadzira postopek hemodialize
 • preprečuje strjevanje krvi med hemodializo
 • spremlja vitalne znake in počutje pacienta
 • preprečuje in ukrepa ob zapletih
 • poroča in dokumentira izvedbo hemodializnega postopka
 • pozna potek postopka hemodialize in ga zna nadzorovati
 • pozna načine za preprečevanje strjevanja krvi v zunajtelesnem krvnem obtoku med postopkom hemodialize
 • pozna odstopanja pri izmerjenih vitalnih znakih za posameznega pacienta ali jih zna poiskati v zdravstveni dokumentaciji
 • pozna zaplete, do katerih lahko pride med hemodializo, in zna ukrepati
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o izvedbi hemodialize
izklopi pacienta s hemodializnega monitorja
 • prekine zunajtelesni krvni obtok in pacientu vrne kri
 • opazuje pacienta po končani hemodializi
 • oskrbi žilni pristop
 • izmeri vitalne funkcije
 • kontrolira doseženo suho telesno težo
 • odpusti ali premesti pacienta
 • poroča in dokumentira stanje pacienta po izklopu s hemodializnega monitorja
 • ovrednoti dosego zastavljenih ciljev izvedbe hemodializnega postopka
 • pozna postopek izklopa, morebitne zaplete in zna ob njih ukrepati
 • zna oskrbeti žilni pristop po opravljeni hemodializi
 • zna izmeriti vitalne funkcije in pozna odstopanja pri pacientih na hemodializi – poudarek je na doseženi suhi teži
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja ali predaje pacienta po izklopu s hemodializnega monitorja
 • zna ovrednotiti doseganje zastavljenih ciljev
vzdržuje in oskrbi dializni monitor
 • izvaja higienske postopke, izpiranje, dezinfekcijo in sterilizacijo dializnega monitorja
 • poroča in dokumentira o opravljenih higienskih postopkih
 • ocenjuje uspešnost higienskih in razkuževalnih postopkov
 • pozna varno delovanje naprav in postopke dekontaminacije, dezinfekcije in sterilizacije
 • pozna načela in postopke za preprečevanje in prenos hospitalnih infekcij
 • pozna načine ocenjevanja uspešnosti higienskih postopkov
izvaja dodatne postopke, povezane s hemodializo
 • jemlje vzorce krvi in drugih bioloških materialov
 • odpošilja in izpolnjuje spremno dokumentacijo
 • sprotno zbira in dokumentira izvide
 • nadzoruje kakovost vode za pripravo dializne raztopine
 • poroča in dokumentira dodatne postopke, povezane s hemodializo
 • pozna in zna izvajati dodatne postopke, povezane s hemodializo
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o dodatnih postopkih, povezanih s hemodializo
izvaja diagnostično-terapevtske posege in postopke med hemodializo
 • aplicira kisik
 • namesti hemodinamski monitor
 • pripravi in aplicira infuzijske raztopine in predpisano terapijo
 • aplicira transfuzijo
 • izvaja postopke oživljanja med hemodializo
 • poroča in dokumentira o opravljenih diagnostično-terapevtskih posegih in postopkih med hemodializo
 • sodeluje pri izvajanju različnih metod in vrst hemodialize pri ogroženih skupinah dializnih pacientov
 • pozna in zna izvesti dodatne terapevtske posege in postopke med hemodializo
 • pozna različne oblike aplikacij zdravil, infuzijskih raztopin in krvnih pripravkov med postopkom hemodialize
 • pozna osnovne postopke oživljanja in nudenja prve pomoči pacientu, priklopljenem na hemodializni monitor
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o izvajaju diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov med hemodializo
 • pozna različne metode in vrste hemodialize
 • zna izvesti različne vrste hemodializnih postopkov
pripravi pacienta na peritonealno dializo
 • pripravi pacienta na vstavitev katetra za peritonealno dializo
 • izpira peritonealne votline po vstavitvi katetra
 • poroča in dokumentira postopek peritonealne dialize
 • daje osnovne podatke in informacije pacientu o peritonealni dializi
 • pozna pripravo pacienta na vstavitev peritonealnega katetra in sodeluje pri vstavitvi
 • pozna in izvaja izpiranje peritonealne votline po vstavitvi katetra
 • pozna dokumentacijo, načine poročanja o izvedbi lavaž (izpiranja peritonealne votline) in daje osnovne informacije pacientu
izvaja postopek peritonealne dialize
 • izvaja menjavo peritonealne raztopine
 • izvaja nego izstopišča in oskrbi peritonealni kateter
 • izvaja postopke ob zapletih
 • pozna osnove peritonealne dialize, nadzora nad izstopiščem, pozna ukrepe ob peritonitisu
 • pozna dokumentacijo in načine poročanja o izvajanju peritonealne dialize
daje zdravstvenovzgojne napotke pacientom in svojcev in širši socialni skupnosti
 • razlaga postopke hemodialize, možnih zapletov, osnove pravilnega prehranjevanja,
 • svetuje vzdrževanje žilnega pristopa in načina življenja s hemodializo doma
 • informira pacienta o pravilni prehrani in uživanju tekočine
 • informira pacienta o drugih metodah nadomestnega zdravljenja
 • nudi psihološko podporo med postopkom hemodialize
 • pozna funkcije zdravih ledvic, bolezni ledvic, ki pripeljejo do končne odpovedi ledvic ter posledice odpovedi ledvic
 • pozna teoretične osnove zdravljenja s hemodializo in za izvedbo hemodialize
 • pozna izvedbo hemodialize, zaplete in njihovo reševanje,
 • pozna zdravila, ki se dajejo zaradi končne odpovedi ledvic, in stranske učinke zdravil
 • pozna osnove peritonealne dialize
 • pozna osnove zdravljenja s transplantacijo in osnovni potek priprave pacienta na transplantacijo ledvic, postopek transplantacije ter potek po transplantaciji
izvaja vse postopke in posege v skladu s smernicami za preprečevanje okužb
 • pozna smernice za preprečevanje prenosa okužb
izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja temeljne postopke oživljanja
 • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja
 • pozna temeljne in dodatne postopke oživljanja
 • pozna zdravstveno nego umirajočega in oskrbo umrlega
sodeluje in izvaja izobraževanje in usposabljanje drugih v okviru delovnega procesa
 • sodeluje pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja
 • sodeluje pri uvajanju novozaposlenih
 • pozna temelje organizacije dela
 • pozna temelje pedagoškega in andragoškega dela
 • pozna osnove načrtovanja praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja
 • zna demonstrirati praktične veščine in spretnosti
 • pozna osnovne postopke in standarde pri organizaciji, zagotavljanju tehničnih pogojev in vodenju oblik praktičnega izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih
Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno in drugo dokumentacijo
 • izpolnjuje zdravstveno dokumentacijo
 • vodi splošne evidence
 • izpolnjuje spremno dokumentacijo za diagnostične materiale
 • arhivira dokumentacijo
 • evidentira lastno delo
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • uporablja sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela evidentira, naroča in shranjuje material
 • preveri in dopolni manjkajoči medicinski potrošni material in zdravila v bolniški enoti
Vodenje sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu
 • sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu pri reševanju problemov
 • prevzema in predaja delo
Nadzor dela sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • sodeluje pri nadzoru dela v strokovnem timu
 • nadzira delo podpornih služb
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • kontrolira kakovost dela podpornih služb
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna standardne postopke dela, etična načela, strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje
 • vzdržuje zdravstvene pripomočke, delovna orodja, instrumente, aparate in bolnikovo okolje: jih čisti, dezinficira in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • sodeluje pri servisiranju dializnega monitorja
 • pozna delovanje aparatov in navodila za njihovo uporabo
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije instrumentov, pripomočkov, aparatov, materiala in prostora
Komunikacija komunicira s pacienti, svojci in z drugimi strokovnjaki
 • komunicira s pacienti, spremljevalci in svojci
 • komunicira s sodelavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja različna komunikacijska sredstva
 • ima znanje o poklicni etiki, deontologiji in komunikaciji
 • pozna principe komunikacije v timu
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov in sodelavcev v posebnih delovnih pogojih in upošteva vse varnostne ukrepe
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje prenosa okužb
 • opravlja delo z uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev
 • uporablja snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in predpise o varovanju okolja
 • pozna načela preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb
 • pozna navodila o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stojana Vrhovec, Klinični center Ljubljana, KON, Zaloška 2, 10000 Ljubljana
 • Sonja Pečolar, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Center za dializo, Gosposvetska ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
 • Mirjana Čalić, Klinični center LJubljana - KON, center za transplantacijo ledvic, Zaloška 2, 10000 Ljubljana
 • Mirjana Rep, Splošna bolnišnica Celje, Center za dializo, Oblakova 5, 3000 Celje
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.