Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (81100061)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8534368011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Načini preverjanja

Praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna oblačila, higiena rok)

 

10

izbor delovnega postopka, ustreznih živil in pripomočkov

Izvedba

urejenost delovnega prostora (pogrinjki in servirna mizica, dekoracija prostora in miz)

70

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

kakovost in strokovnost pri postrežbi in deserviranju pijač in jedi

ekonomična uporaba časa in materiala

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP (pospravljanje in urejanje jedilnice)

upoštevanje bontona in pravil komuniciranja pri sprejemu gostov, postrežbi in poslovitvi

Dokumentacija

ustreznost sestave računa, ustrezno izpolnjena dokumentacija o dnevnih zalogah in obračunu

5

Ustni zagovor

predstavitev opravljenega dela ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela in izbor pripomočkov in živil (komunikativnost, strokovnost)

15

Izločilna merila

 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • tehnični pogoji (voda, električna energija, osvetlitev, prezračevanje, odtoki, računalniška povezava blagajne s kuhinjo in skladiščem)

 • pohištvo: restavracijske mize, barske mize, restavracijski stoli, točilni pult, servirna miza, banketne mize
 • oprema pripravljalnice: pomivalno korito dvodelno, odlagalni pult, omare
 • IKT-oprema: blagajna  z računalniško povezavo, tiskalnik, gostinski program za delo v strežbi in kuhinji, program za naročanje
 • stroji in naprave: stroj za pomivanje kozarcev, pomivalni stroj za posodo, ledomat, grelni vozički, aparat za kavo, električni mešalnik
 • servirna posoda: krožniki  (globoki, veliki servirni, mali servirni, desertni), skodelice za juho, skleda za solato, vrč, plošče za jedi, jušnik
 • ognjevarna servirna posoda za serviranje jedi
 • pribor: veliki jedilni in desertni pribor (žlice,  vilice, noži), zajemalke, razkosovalni pribor (deska, noži), lopatica
 • steklenina: kozarci za vodo, kozarci za vino, kozarci za žganje (0,03l in 0,05l), kozarci za sok, kozarci/skodelice za tople napitke, košarica za vina, kozarci za pivo, kozarci za mešane pijače, kozarci za sadne kupe, kozarci za sladoled, vrči
 • gostinsko perilo: prti, nadprti, serviete, ročni prtički
 • mala namizna oprema: posipalec, mlinček za poper, posodice za kis in olje, vaza, košarica za kruh, svečnik
 • pomožni strežni inventar: natakarski pladnji, posoda za hlajenje vina, namizni grelec, zamaški za peneča vina, odpirači, natakarska denarnica, bele rokavice, servirni voziček
 • čistilna posoda in pripomočki (posoda za čiščenje, čistila, kuhinjske krpe, gobe, krtače, metle, brisalci)
 • hladilne in zamrzovalne naprave (hladilnik, zamrzovalnik)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije najmanj višješolsko strokovno izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gostinstva,
 • en član komisije najmanj srednješolsko poklicno izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj v strežbi,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
ureja prostore za goste po navodilih nadrejenega
 • pripravi in uredi prodajni prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
 • po natakarjevih navodilih pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
 • čisti delovne površine z ustreznimi čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pospravlja inventar po odhodu gostov
 • namešča malo namizno opremo
 • razmešča mize in drugo opremo
 • pozna čistilna sredstva ter ostale pripomočke za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pozna posamezne skupine strežnega inventarja, njihov namen in uporabo ter vzdrževanje
 • obvlada tehniko serviranja in deserviranja
 • zna pri zaključnih delih poskrbeti za urejenost jedilnice
ureditev prostorov za goste in pomožnih prostorov
 • uredi natakarsko pripravljalnico
 • pripravi in uredi zajtrkovalnico
 • pripravi in uredi jedilnico za penzionske goste (kosilo ali večerja)
 • pripravi in uredi jedilnico za prehodne goste
 • pripravi in uredi prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
 • po navodilih pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
 • namesti malo namizno opremo
 • razmesti mize in drugo opremo po potrebi
 • pospravi inventar po odhodu gostov
 • predstavi opravljeno delo (utemelji izbiro pripomočkov, tehnik dela)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
samostojno čisti in ureja strežni inventar ter zagotavlja kakovost v okviru hišnih standardov
 • pripravi in čisti pribor, steklenino, porcelan, kovinske predmete in drugi inventar
 • pripravi in čisti pomožne, servirne in točilne mize, hladilne omare, servirne vozičke
 • čisti točilno mizo in naprave v točilnici
 • zna ravnati s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje strežnega inventarja ter restavracijskega pohištva
 • zna izbrati primerno čistilno sredstvo glede na vrsto inventarja
 • zna vzdrževati higieno naprav in strojev, pozna ravnanje z njimi in upošteva navodila o varstvu pri delu
 • zna urediti malo namizno opremo, jo očistiti in skrbeti, da je redno dopolnjena in sveža
 • zna poskrbeti za urejenost točilnice in priročnih skladišč, pomožnih prostorov ter strežnega inventarja

vzdrževanje in čiščenje inventarja
 • odda in prevzame perilo v/iz pralnice
 • ročno in strojno pomiva steklenino, pribor in porcelan
 • uredi malo namizno opremo in pomožni strežni inventar za uporabo
 • predstavi opravljeno delo (utemelji izbiro pripomočkov in tehnik dela)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

streže pod natakarjevim nadzorom
 • pripravi pogrinjke po navodilih natakarja
 • samostojno postreže pijače, tople napitke in redne obroke
 • nudi pomoč pri strežbi izrednih obrokov po natakarjevih navodilih
 • streže na samopostrežni liniji
 • zna po natakarjevih navodilih pripraviti pogrinjke glede na naročilo gostov
 • obvlada tehniko strežbe na ameriški način
 • obvlada tehniko strežbe odprtih pijač ter napitkov v restavraciji, vrtu ali terasi
 • zna pri komunikaciji z gosti upoštevati pravila bontona in lepega vedenja
postrežba pijač in jedi (po izboru komisije)
 • postrežba zajtrka:
 • ureditev jedilnice glede na vrsto zajtrka
 • sprejem gostov
 • prevzem naročila za tople napitke
 • postrežba jedi
 • postrežba toplih napitkov
 • deserviranje
 • poslovitev od gostov
 • ureditev jedilnice po končanem delu
 • pomoč pri postrežbi kosila pri prehodnih gostih po navodilih natakarja
 • priprava pogrinjkov
 • priprava pomožne mizice za postrežbo vina
 • pomoč pri postrežbi jedi
 • deserviranje
 • ureditev mize po odhodu gostov
 • predstavi opravljeno delo (utemelji izbiro živil, pripomočkov in tehnik dela)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva bonton in pravila komuniciranja z gosti

dela v točilnici
 • streže odprte in stekleničene pijače pri točilnem pultu in pri gostovi mizi
 • pripravi in streže tople napitke in prigrizke pri točilnem pultu in pri gostovi mizi
 • nudi pomoč pri urejanju skladišča
 • shranjuje in skladišči zaloge
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • pozna brezalkoholne in alkoholne pijače, njihovo shranjevanje ter pravilno temperiranost
 • obvlada tehniko točenja pijač ter pripravo različnih napitkov
 • zna izbrati primerne kozarce in dodatke za posamezne pijače
 • pozna cene, normative, različne oblike plačevanja računov in je pri zaračunavanju pošten
 • pozna postopek izdelave računa ter primerno predložitev le-tega gostu
 • pozna osnovno programsko opremo in njeno uporabo v ta namen
 • pozna določbe zakonodaje na področju omejevanja porabe alkohola in jih upošteva
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • se zna z gosti o ponudbi pogovoriti v enem od tujih jezikov
 • izvede pripravljalna dela v točilnici
          -poskrbi za ureditev točilnice, inventarja, strojev in naprav
          -pregleda in dopolni zaloge v točilnici in izpolni dokumentacijo
 • izvede postrežbo v točilnici
          -prevzame naročilo
          -blokira naročilo
          -pripravi pijače/napitke po naročilu skladno z receptom
          -postreže pijače/napitke
          -izdela in izda račun gostu
          -se poslovi od gostov in deservira
 • pripravi dnevni obračun v točilnici
          -izdela obračun dnevnega iztržka in porabe materiala
 • predstavi opravljeno delo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva bonton in pravila komuniciranja z gosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Frelih, Janez,Polak, Alfred: Strežba, DZS Ljubljana, 2003.
 • Zavodnik, Slava, Jošt, Gabrijela: Strežba z animacijo, DZS Ljubljana, 2005.
 • Kovač, Anton: Strežba z organizacijo dela: gradivo za 1. letnik, Ljubljana, 2010.
 • Stanojević, M. Suwa: Brezalkoholne in alkoholne pijače, Zavod RS za šolstvo, 2006.        
 • Kamenšek, J., Pertoci, P., Koklič, S.:  Strežba z organizacijo dela, poznavanje in postrežba pijač, Mohorjeva d. o. o., 2007.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Slava Zavodnik, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Srečko Kunst, OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem
 • Srečko Koklič, TGZ pri GZS
 • Gorazd Halić, Unior d.d., Terme Zreče
 • Mitja Tisnikar, Grand Hotel Bernardin Portorož
 • Franci Pavli, Društvo vinskih svetovalcev Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Ivan Peršolja, Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije
 • Lovro Visočnik
 • Anica Justinek, CPI

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.