Katalog

Naziv:

Postrešček

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.6.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Postrešček (4145528011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Postrešček 41455280 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalno porabo materiala in energije,
 • upoštevanje ustrezne komunikacije pri delu z stranko,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

 

Izločilna merila:

 • nekakovostna izvedba storitve,
 • nepravilna uporaba zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovora.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 20
Izvedba 65
Dokumentacija  5
Ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Postrešček

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Prostor za ustni zagovor kandidata

 • Delovna orodja in pripomočki
  • zaščitna sredstva in oprema,
  • set ročnega orodja in opreme (ključi, izvijači …),
  • vrtna orodja in pripomočki,
  • pribor in materiali za popravilo sanitarne opreme,
  • pleskarski pribor in materiali,
  • orodja in pripomočki za delo z lesom,
  • orodja in pripomočki za delo s keramiko,
  • različna čistilna sredstva za steklo, keramiko, les ipd.,
  • napenjalni trakovi,
  • transportni voziček,
  • turistične karte.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok in pet let delovnih izkušenj,
 • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok in pet let delovnih izkušenj,
 • najmanj en član z pet let delovnih izkušenj z delom postreščka.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Opravlja pomožna fizična dela v gospodinjstvu
 • prenaša in dostavlja prtljago v hotelih, na postajah, letališčih in drugod
 • čisti sneg s pločnikov in dohodnih poti
 • prenaša premog in drva
 • prenaša in pospravlja drva in ostala kuriva
 • stepa preproge
 • čisti steklene in ostale površine (čisti okna, pometa ...)
 • ureja in čisti grobove
 • okopava vrtove
 • kosi travo
 • obrezuje živo mejo, drevesa in grmovje
 • opravlja nakupe, prinaša blago iz trgovine
 • odnaša kosovne odpadke
 • uporablja pripomočke in orodja v skladu z navodili za uporabo

 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrsto čiščenja
 • pozna principe ločevanj odpadkov
 • pozna različna vrtna orodja in jih zna uporabljati

Obrazloži pravilno ravnanje s prtljago strank

 • opiše načine in pravila za prenašanje in dostavljanje različne prtljage
 • opiše osnovna pravila bontona pri delu z strankami
 • opiše zgodovinski pregled vloge in dela postreščka v Slovenskem prostoru
 • opiše obseg in vsebino dela postreščka pri ravnanju s prtljago strank

 

Opiše značilnosti in posebnosti pomožnih fizični del postreščka  po izboru komisije

 • opiše pravilno spravljanje različnih trdih goriv
 • opiše pravilne postopke okopavanja vrtov, obrezovanja grmičevja, dreves ipd. ter pravilno uporabo vrtnih orodij
 • opiše različne materiale in njihove lastnosti ter naredi seznam ustreznih čistilnih sredstev, s katerimi lahko čisti te materiale
 • opiše posebnosti različnih komunalnih odpadkov, pravila njihovega ločevanja ter odvoza
Nudi spremstvo in pomoč strankam
 • stranki nudi spremstvo in pomoč pri opravilih, opravkih, sprehodih …
 • spremlja stranke k zdravniku, na vlak ali avtobus, v trgovino …
 • spremlja turiste do želene lokacije
 • usmerja turiste na lokacije prevoznih sredstev (avtobusi, vlaki, letala …)
 • usmerja turiste v turistične informacijske pisarne

 • pozna okolico glede na mesto svojega delovanja
 • pozna osnove bontona in primerne komunikacije

V simulirani situaciji, po izboru komisije prikaže in opiše ravnanje s stranko

 • na primeru predstavi ravnanje, ko stranka (na invalidskem vozičku) želo obiskati kulturno prireditev, iti na sprehod ipd.
 • prikaže turistično ponudbo mesta, po izboru komisije,  in navede mesta turističnih informacijskih pisarn
 • izkaže, da zna razumeti in pravilno uporabljati različno dokumentacijo (turistične karte, vozne rede, karte mest in povezav…)
 • opredeli osnove bontona in komunikacije pri neposrednem kontaktu in delu s strankam
 • opiše zgodovinski pregled vloge in dela postreščka v Slovenskem prostoru
 • opiše obseg in vsebino dela postreščka pri  spremstvu in pomoči strankam
Opravlja hišne in pisarniške selitve
 • opravlja selitve pohištva in stanovanjske opreme
 • opravlja selitve klavirjev in pianinov
 • opravlja selitve pisarniškega materiala
 • demontira in montira pohištvo

 • zna ustrezno pripraviti in zaščititi opremo in pohištvo za prevoz
 • zna pravilno namestiti opremo in pohištvo v prevozno sredstvo
 • zna uporabljati osnovno mizarsko orodje in pripomočke
 • pozna ustrezne pripomočke za dvigovanje bremen

Opiše in v simulirani situaciji po izboru komisije prikaže pravilne postopke selitve hišne ali pisarniške opreme

 • opiše pravilno zaščito in pripravo opreme za selitev
 • prikaže pravilno uporabo napenjalnih trakov in ostalih pripomočkov pri selitvah
 • po izboru komisije pripravi, zaščiti in naloži določeno pisarniško ali hišno opremo na prevozno sredstvo, dvigalo ipd.
 • opiše pravila demontaže in ponovne montaže selitvene opreme in našteje ustrezna orodja in pripomočke pri tem delu
Opravlja kurirske storitve
 • dostavlja sporočila, pakete in druge pošiljke za stranke
 • ureja dokumente, s pooblastilom lastnika dokumentov
 • prenaša listine (položnice, recepti, računi … )
 • prenaša in raznaša reklamne materiale

 • zna varno prenašati različne osebne dokumente in listne
 • pozna pomen zaupnosti osebnih podatkov
 • pozna okolico v kateri opravlja kurirske storitve

Opiše značilnosti različnih kurirskih storitev po izboru komisije

 • opiše postopek urejanja določene dokumentacije za stranko
 • pove, za urejanje katere dokumentacije so potrebna pooblastila strank
 • dokaže, da se zaveda pomena zaupnosti, ko sprejema osebne podatke stranke
 • našteje lokacije in kontakte povezane z urejanjem določene vrste dokumentacije, po izboru komisije
 • opiše zgodovinski pregled vloge in dela postreščka v Slovenskem prostoru
 • opiše obseg in vsebino dela postreščka pri opravljanju kurirskih storitev
Opravlja manjša popravila dela v stanovanjih in objektih
 • zaliva in prezračuje ter z občasnimi obhodi nadzoruje stanovanja med odsotnostjo lastnikov stanovanj
 • opravlja manjša popravila na poškodovani keramiki
 • opravlja manjša pleskarska dela
 • opravlja manjša vodoinštalacijska dela (zamenjava tesnil na pipah, čiščenje sifona, odmaševanje odtokov …)
 • opravlja manjša mizarska dela (menjanje trakov pri žaluzijah, menjava vratnih tečajev)

 • pozna različne materiale, pripomočke in orodja za polaganje keramike
 • pozna različne materiale, pripomočke in orodja za zaključna zidarska      
 • in pleskarska dela
 • pozna osnovna orodja za popravilo vodovodnih pip in odtokov
 • pozna ostala splošna orodja za vzdrževanje hiše ali stanovanja
 • razume navodila za uporabo različnih materialov za polaganje keramike

V simulirani situaciji prikaže in opiše manjše pleskarsko popravilo:

 • opiše načrt pleskarskega dela po izboru komisije
 • naredi seznam potrebnega materiala in orodja
 • opiše postopek mavčenja
 • opiše postopek glajenja
 • opiše postopke slikanja
 • zaščiti prostor in popravi manjšo poškodbo stene
 • opiše načine in postopke barvanja kovinskih izdelkov
 • pripravi kovinski izdelek za nanos barve
 • opiše v katerih primerih usmerit stranko na ustreznega izvajalca

 

V simulirani situaciji prikaže in opiše popravilo poškodovane keramike:

 • naredi seznam potrebnega materiala in orodja
 • opiše postopek priprave mase
 • opiše postopek rezanja keramike
 • izvede zamenjavo odpadle poškodovane keramike (položi ploščico ipd.)
 • opiše v katerih primerih usmerit stranko na ustreznega izvajalca

 

V simulirani situaciji prikaže in opiše manjše mizarsko popravilo po izboru komisije

 • izvede zamenjavo žaluzije
 • izvede zamenjavo ključavnice
 • izvede zamenjavo okovja
 • prikaže žaganje, skobljanje, dolbenje in brušenje lesa
 • izvede pritrjevanje z žičniki, vijaki, sponkami
 • nanese lazurni premaz na les in opiše uporabo različnih premazov
 • izvede popravilo dela notranje opreme po izboru komisije
 • razloži pravilno žaganje, skobljanje, dolbenje, vrtanje in, brušenje lesa
 • opiše vrste lakov in njihovo uporabnost
 • našteje pripomočke in ročna orodja za osnovna mizarska opravila
 • opiše v katerih primerih usmerit stranko na ustreznega izvajalca

 

V simulirani situaciji prikaže in opiše osnovno vodoinštalacijsko popravilo, po izboru komisije

 • opiše postopke montaže ali zamenjave sanitarnega elementa
 • naredi seznam potrebnih delovnih sredstev za delo z sanitarnim elementom
 • po izboru komisije montira glede na tehnično dokumentacijo določen sanitarni element – npr.: pipo, kopalno kad
 • preizkusi uporabo sanitarnega elementa
 • opiše načine čiščenja in na primeru očisti manjši odtok
 • opiše možne okvare sanitarnih elementov
 • opiše v katerih primerih usmerit stranko na ustreznega izvajalca

12. Literatura, strokovno gradivo

Postrešček, kje si? : sto let dela in življenja ljubljanskih postreščkov, avtor: Zuljan  Anka, Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1992


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mitja Saje, s. p., Drobne uslužnostne dejavnosti
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS
 • Mirt Nagy, ZRSZZ, Služba za poklicno orientacijo

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 •  Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.