Poklicni standard

Naziv:

Asfalter/asfalterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Asfalter/asfalterka (58200251)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asfalter/asfalterka (78385340)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo v časovnem obsegu največ enega meseca,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. pripravlja delovne površine z uporabo lahke gradbene mehanizacije in pri tem upošteva proizvajalčeva navodila,
 6. vgrajuje asfaltne zmesi ročno ali s finišerjem in pri tem pazi na kakovost vgrajenih površin,
 7. čisti delovne površine in okolico ter se zaveda vpliva delovanja strojev in vgrajenih materialov na okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi delovno mesto
 • prevzame navodila za delo
 • pregleda in odstrani ovire na gradbišču
 • zavaruje gradbišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri čistočo orodja
 • pozna lastnosti in izgled površine za asfaltiranje
 • pozna pomen pravočasne priprave gradbišča
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje gradbišča ter svojega dela
Operativna dela pripravi delovne površine
 • sodeluje pri zakoličenju površine za asfaltiranje
 • pripravi stike za asfaltiranje
 • zavaruje odtočne segmente z ločilnim sredstvom
 • pripravi stik pri asfaltiranju
 • izvede pobrizg manjše površine z bitumensko emulzijo
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
vgrajuje asfaltne zmesi ročno ali s finišerjem
 • pripravlja podlage in utrjuje zemljino z lahko gradbeno mehanizacijo
 • koordinira iztres asfaltne zmesi
 • ročno vgrajuje asfaltno zmes
 • dela pri finišerju
 • ročno popravlja napake za finišerjem
 • grobo razprostre asfaltno zmes
 • fino razprostira in ravna asfaltno zmes
 • dodaja asfaltno zmes pri ravnanju z ravnjačo
 • izdeluje stike in obrobe
 • ročno izdela robove in iztoke z ročnim nabijalom ter vibracijsko ploščo
 • pozna vrste in sestavo asfaltnih zmesi
 • pozna tehnologijo vgrajevanja asfalta s finišerjem
 • pozna delo pri ureditvi in precizni izdelavi sredinskega stika
 • zna kontrolirati naklone na delovni površini

počisti delovne površine in okolico
 • očisti ostanke asfaltnih zmesi ob gradbišču
 • očisti robove asfaltnih površin
 • pozna pomen odstranjevanja asfaltnih zmesi ob gradbišču ter čiščenja robov asfaltnih površin in sodeluje pri čiščenju

 

Zagotavljanje kakovosti kontrolira lastno delo skladno z načrtom
 • kontrolira lastno delo
 • stroje in orodja uporablja skladno s  proizvajalčevimi navodili
 • dela izvaja skladno s predpisi
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne in tekoče preglede orodij za delo
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij ter osebne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • razume in upošteva tehnološka navodila
 • razume in upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
 • pozna tehnično izrazoslovje svojega  delovnega področja

Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila o zagotavljanju osebne varnosti zaradi prometa
 • pozna predpise o varstvu pri delu, povezane z delom, ki ga opravlja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno ravna z odpadki
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan, d.o.o
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Ožbej Marc, CGP, d. d
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.