Poklicni standard

Naziv:

Krojač/krojačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Krojač/krojačica (06553260)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati in organizirati delo
 • pripraviti osnovni in pomožni material za krojenje in krojiti težka vrhnja oblačila
 • fiksirati lepljive medvloge
 • ročno in strojno šivati težka vrhnja oblačila
 • likati in pakirati  končne izdelke
 • nabavljati osnovni in pomožni material in izračunati ceno končnega izdelka
 • zagotavljati kakovost opravljenega dela
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu in upoštevati bonton
 • delati tako, da varuje okolje in ne ogroža zdravja in varnosti pri delu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira delo
 • pripravi potrebno dokumentacijo za delo
 • pozna vrste in lastnosti tekstilnih in pomožnih materialov
 • sledi modnim trendom
 • pozna osnove človeške postave, proporce, vpliv gibanja na določen model
 • pozna različne standarde velikostnih mer in konfekcijskih številk
 • jemlje mere oz. pregleda tabele velikostnih številk
 • svetuje stranki pri izbiri materiala in modela
 • pripravi osnovne kroje in šablone in izvede modeliranje oz. izvede gradiranje in pripravi  krojne slike
 • pripravi vse potrebne osnovne in pomožne materiale
 • obvlada tehnološki postopek  izdelave težkih vrhnjih oblačil
 • pozna delovno zakonodajo
 • obvlada organizacijo dela in delo z ljudmi
Operativna dela pripravi osnovni in pomožni material za krojenje težkih vrhnjih oblačil
 • pripravi stroje in naprave za krojenje
 • pripravi material za krojenje oz. naloži plasti materiala
 • polaga šablone na material oz. krojne slike na naložek
 • zna pripraviti material za krojenje in ga zna maksimalno izkoristiti
 • zna pripraviti in upravljati s stroji in napravami za krojenje
kroji težka vrhnja oblačila (moški in ženski plašči, moške obleke, ženski kostimi, površniki …)
 • ročno ali strojno (grobo in fino) kroji  
 • izdela zareze in označi sestavne dele
 • sortira sestavne dele in jih kompletira
 • pozna postopke ročnega in strojnega krojenja
fiksira medvloge
 • pripravi stroje oz. naprave za fiksiranje medvlog
 • fiksira lepljive medvloge
 • vstavlja nelepljive medvloge
 • pozna pomen in uporabo medvlog
 • pozna parametre (temperatura, pritisk in čas)  in postopke fiksiranja medvlog
ročno in strojno šiva težka vrhnja oblačila
 • združuje, spenja in šiva osnovne sestavne dele
 • vstavlja všivne etikete
 • sestavlja in šiva podloge
 • razšiva šive
 • združuje sestavljene osnovne dele in podloge
 • obrobi in obšiva izdelek
 • vstavlja nelepljive medvloge
 • pošije robove
 • šiva na navadnih šivalnih strojih, specialnih šivalnih strojih in šivalnih avtomatih
 • izdeluje zapestnike, ovratnike, žepe …
 • izdeluje gumbnice in prišiva gumbe
 • prišije ojačevalne dele
 • zatrjuje šive
 • medfazno lika
 • pomerja polizdelek na modelu
 • popravi polizdelek po modelu
 • obvlada upravljanje na navadnih šivalnih strojih, specialnih šivalnih strojih in šivalnih avtomatih
lika izdelke in pakira končne izdelke
 • opravlja končno likanje težjih konfekcijskih izdelkov
 • zlaga izdelke
 • izdelke opremi z etiketami
 • pakira izdelke
 • obvlada postopke likanja
 • pozna pogoje likanja (temperatura, pritisk, čas, hlajenje) in jih zna upoštevati
Administrativna dela izpolnjuje tehnološko dokumentacijo in vodi evidence
 • sprotno (dnevno) beleži izvedbo del
 • izpolnjuje tehnološko dokumentacijo in obrazce za pomožne evidence
 • vnaša podatke za analizo poslovanja v računalnik
 • spremlja porabo osnovnega in pomožnega materiala
 • pozna tehnološko dokumentacijo proizvodnje konfekcijskih izdelkov
 • pozna evidence zalog osnovnega in pomožnega materiala
Komercialna dela nabavlja osnovni in pomožni material in izračuna ceno izdelka
 • pozna elemente izračuna cene
 • določi prodajno ceno izdelka
 • nabavi osnovni in pomožni material
 • obvlada načine trženja izdelkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • uporablja stroje skladno s proizvajalčevimi navodili
 • prepozna morebitne neustreznosti tekstilnih materialov in tehnoloških metod ali tehnološke opreme
 • rešuje reklamacije s svojega področja
 • preverja kompatibilnost materiala s pomožnimi materiali
 • obvlada načine in pogoje vzdrževanja izdelka
 • obvlada standarde označevanja konfekcijskih izdelkov
 • preventivno vzdržuje stroje, naprave in opremo
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki v delovnem procesu in upošteva bonton
 • pisno in ustno komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • upošteva želje stranke in ji ustrezno svetuje
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja sodobna komunikacijska sredstva pri delu
 • sprejema in posreduje navodila za delo
 • obvlada komunikacijo s strankami in pri tem upošteva bonton
Varovanje zdravja in okolja delo organizira tako, da niso ogroženi varnost in zdravje pri delu ter okolje
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu
 • ločeno zbira, razvršča in odstrani odpadni material
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom ter predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Lidija Anzelm, Šiviljstvo Mal, Idrija
 • Tjaša Škapin, Atelje Tjaša, Kozina
 • Marija Hudovernik, Športna konfekcija Mimi, Radovljica
 • Mojca Tehovnik, Odeja, d. o. o., Škofja Loka
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.