Za kandidate

Slika strani

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica.

Poleg želje mora kandidat izpolnjevati tudi nekatere zakonske omejitve:

  • je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
  • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.