Zavod RS za zaposlovanje

Slika strani
Kontakt:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
T: 01/47 90 900 · F: 01/47 90 262
E: gpzrsz@ess.gov.si

Kontaktni center:

E: kontaktni.center@ess.gov.si

Kontaktna oseba:

Zlata Šlibar

E: Zlata.Slibar@ess.gov.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Temeljne dejavnosti Zavoda 

  • posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
  • izvajanje karierne orientacije
  • izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
  • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
  • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
  • informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 

Euroguidance Slovenija ali NCIPS se je mreži nacionalnih poklicnoinformativnih in kariernih centrov pridružila leta 2000 kot Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS). Euroguidance centri delujejo v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji, v Turčiji, Švici, Srbiji in Makedoniji. Mrežo sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost skupaj s pristojno nacionalno ustanovo v državi članici. Izbor umeščenosti in aktivnosti centra je tako avtonomna odločitev posamezne države. 

Za podrobnejše informacije obiščite mobilni portal: m.ess.gov.si.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.