Gospodarska zbornica Slovenije

Slika strani
Kontakt:

Barbara Krajnc

Gospodarska zbornica Slovenije
T: 01/589 76 55
E: barbara.krajnc@cpu.si

S sprejemom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (www.gov.si), ki urejajo področje izobraževanja, si je gospodarstvo ponovno zagotovilo pravne podlage za prevzemanje odgovornosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

GZS je zagotovila in vzpostavila organizacijske temelje za uspešno uresničevanje vloge socialnega partnerja v procesu oblikovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. V delo so vključena vsa združenja in preko njih več kot tristo strokovnih sodelavcev iz gospodarstva. Prav njihovo sodelovanje je garancija, da bodo v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja tiste vsebine, ki jih gospodarstvo potrebuje za zagotavljanje pogojev razvoja.

Služba za izobraževanje GZS ugotavlja potrebe po kadrih za posamezne dejavnosti ali regije, sodeluje pri pripravah nomenklatur poklicev in poklicnih standardov, ki so podlaga za izobraževalne programe in nacionalne poklicne kvalifikacije, povezuje aktivnosti posameznih strokovnih združenj in območnih zbornic na področju izobraževanja in zastopa interese GZS v nacionalnih organih, ki sprejemajo odločitve na tem področju.

Posebno obliko certificiranja znanj za člane nadzornih svetov izvajamo z Združenjem članov nadzornih svetov, ko skupaj podeljujemo listino A, ki dokazuje usposobljenost posameznika za delo v nadzornem svetu. Posameznik v postopku pridobi naziv »ekspertni član nadzornih svetov«.

Posebna pozornost GZS je namenjena izvajanju tistih delov izobraževanja, za katere je prevzela največ odgovornosti:

  • skrbi za kakovostno organizacijo izvajanja in razvoja dualne organizacije poklicnega izobraževanja vajeništva,
  • organizira in razvija sistem delovodskih in poslovodskih izpitov,
  • razvija programe usposabljanja in izpopolnjevanja s sistemom zunanjega preverjanja z izpiti za ugotovitev in potrditev usposobljenosti ter
  • pripravlja strokovna gradiva in publikacije za področje izobraževanja.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.gzs.si.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.