Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Slika strani
Ministrstvo za delo, družino in sociane zadeve:


Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Globalni cilj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na področju trga dela, zaposlovanja in poklicnih kvalifikacij je doseganje polne zaposlenosti in uveljavljanje socialnega partnerstva ob istočasnem dvigu kvalifikacijske ravni prebivalstva.

Zadolžitve ministrstva

Področje trga dela, zaposlovanja in poklicnega izobraževanja skrbi za:

  • politiko zaposlovanja doma in v tujini,
  • zavarovanje za primer brezposelnosti,
  • študentsko politiko,
  • uveljavljanje poklicnih standardov, certifikatnega sistema ter
  • izobraževanja odraslih.

Na področju izobraževanja je ministrstvo pristojno za poklicne standarde.
Na področju preverjanja in potrjevanja strokovnega znanja in spretnosti ter izkušenj, pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema pa za kataloge standardov strokovnih znaj in spretnosti.

Pristojnosti ministrstva

Posamezne pristojnosti pri določanju poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov, so v določene v Pravilniku o nomenklaturi poklicev.

Pristojnosti pri določanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij so določene v Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja postopek, telesa in organizacije pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Ta omogoča pridobivanje poklicnih kvalifikacij tudi drugače, ne le s formalnim šolanjem. Kandidati lahko v postopku preverjanja in potrjevanja znanja, spretnosti in izkušenj pred pristojno komisijo pridobijo javno veljavno listino-certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji kar pomeni, da so usposobljeni za opravljanje poklica ali določenih nalog v poklicu. Tako pridobljeno poklicno kvalifikacijo bodo lahko “uporabili” pri iskanju dela kot tudi v nadaljnjem šolanju, saj bodo z njo dokazovali, da so “del” izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe že opravili. Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja po nacionalnih standardih, je namenjeno samo odraslim. V podzakonskih aktih so še bolj natančno opredeljene posamezne pristojnosti.

Ministrstvo v sodelovanju z zbornicami, ministrstvi, odbori za poklicne standarde in s Strokovnim svetom RS za poklicno izobraževanje sprejema poklicne standarde, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Na tem področju ministrstvo sodeluje s pristojnimi strokovnimi institucijami s tega področja, predvsem s Centrom RS za poklicno izobraževanje, Republiškim izpitnim centrom in Andragoškim centrom RS.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.