Državni izpitni center

Slika strani
Kontakt:

Državni izpitni center
mag. Jelka Kozjak Jezernik
T: 01/548 46 36 · F: 01/548 46 01
E: jelka.kozjak-jezernik@ric.si

Dejavnosti Državnega izpitnega centra so povezane z njegovo vlogo osrednje ustanove za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.

Dejavnosti, potrebne za izpeljavo posameznih projektov, so priprava in izdaja vrste gradiv za zunanja preverjanja, priprava in skrb za izvedbo zunanjih preverjanj, priprava in izvajanje izobraževanja ter usposabljanja zunanjih sodelavcev, strokovna, tehnična in administrativna podpora državnim in predmetnim komisijam, skrb za razvoj metodologij in postopkov preverjanj, potrjevanje znanj in spretnosti s podelitvijo spričeval, dokazil in licenc ter sodelovanje na mednarodnem področju z vključevanjem v mednarodne certifikatne sisteme.

Z letom 2000 je stopil v veljavo zakon, na podlagi katerega je možno pridobiti splošno veljavno listino za izkazovanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Te listine temeljijo na dogovorjenih standardih nacionalne ravni in bodo delodajalcem dokazovale, da so imetniki dokazil o kvalifikacijah usposobljeni za posamezna področja. Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobi vsak, ki je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje.

Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravljajo komisije, katerih člane predlagajo zbornice in pristojna ministrstva ter reprezentativni sindikati. Člani komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij morajo imeti licenco, ki jo podeli Državni izpitni center. Licenco za člana komisije lahko pridobi vsak, ki ima:

  • s katalogom določeno strokovno znanje,
  • vsaj pet let delovnih izkušenj,
  • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje določi minister.

Licenco morajo predstavniki komisij obnoviti vsakih pet let.


Scientia est potentia  - v znanju je moč

Scientia est potentia je moto Državnega izpitnega centra, ki poudarja ključno razvojno komponento družbe – v znanju je moč.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/.

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.