Iskanje po podatkovni bazi imetnikov licenc za nacionalno poklicno kvalifikacijo

Imetniki licence za nacionalno poklicno kvalifikacijo

Število zadetkov: 1869

Imetnik licence NPK Status kataloga
Arzenšek Pinter Rosvita

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin 67344331

Objava

Bogdanov Djurica

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Vodja cateringa 45075761

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Picopek/picopekinja 81668671

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Breznikar Igor

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Cevc Marjeta

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Objava

Crljenko Zlata

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Črv Milena

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Objava

Objava

Objava

Draksler Srečko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Objava

Objava

Objava

Objava

Ekart Milan

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Objava

Objava

Objava

Erjavec Ljuboslava

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258741

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045241

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143551

Sadjar/sadjarka 62100101

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Fortuna Metka

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Frelih Stana

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Grobelnik Slavka

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Habič Alojz

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Objava

Harb Robert

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 15555401

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 35843581

Pretekli

Objava

Hevka Pavle

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Hostnik Silva

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Objava

Objava

Hrovat Marija

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Hrovatič Danica

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Objava

Jarc Srečko

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Jere Jakulin Tadeja

Turistični animator/turistična animatorka 56773451

Objava

Jereb Košir Saša

Vodja hotelske recepcije 08437081

Turistični informator/turistična informatorka 08856581

Menedžer/menedžerka hotelske operative 55863881

Turistični animator/turistična animatorka 56773451

Objava

Objava

Objava

Objava

Jeršin Janja

Maniker/manikerka 05007141

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Juhart Matjaž

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Objava

Kalan Marija

Poljedelec/poljedelka 62100081

Objava

Kambič Janja

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Kapun Stanko

Poljedelec/poljedelka 62100081

Živinorejec/živinorejka 62100091

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Objava

Objava

Kogovšek Andreja

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Koželj Lucija

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Kos Marija

Sadjar/sadjarka 62100101

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Objava

Objava

Kos Irena

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Krajnc Roman

Špediter/špediterka 02205581

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430661

Viličarist/viličaristka 68576851

Špediter/špediterka 84000121

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Križman Ivanka

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Krnec Gregor

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme 08310831

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev 26877051

Programer/programerka 88725231

Objava

Objava

Pretekli

Kučan Janez

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Kučan Metka

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 23626301

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Kuridža Živko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Lavrič Terezija

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Leban Nataša

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Lebarič Frančiška

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Lednik Feliks

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Ljubi Boštjan

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Lukač Viktor

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Marguč Kavc Andreja

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Marok Marko

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Meško Terezija

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Objava

Mršol Barbara

Vizažist/vizažistka 03810241

Objava

Gorenšek Brigita

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Ogorelec Ana

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Objava

Ovniček Vesna

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 23626301

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pavlin Franc

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Pehlič Simončič Ksenija

Vizažist/vizažistka 03810241

Objava

Pejnović Milan

Vizažist/vizažistka 03810241

Maser/maserka 48745881

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Objava

Pere Jasmina

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Pilko Andrej

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Plateis Gabriela

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Poglajen Milena

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Posl Silvo

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Prosen Ivona

Vizažist/vizažistka 03810241

Objava

Šuster Helena

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pusovnik Iztok

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Rot Igor

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Objava

Objava

Objava

Objava

Seničar Branko

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Slatnar Jasmina

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Svetlik Maja

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Šalamun Franci

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Šavli Danijel

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Šćepanović Darija

Maser/maserka 48745881

Objava

Škorjanc Miran

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Objava

Objava

Objava

Objava

Šprajc Peter

Ročno obločni/obločna varilec/varilka 12080751

TIG varilec/TIG varilka 38257501

Plamenski varilec/varilka 50214721

MIG/MAG-varilec/varilka 86881701

Objava

Objava

Objava

Objava

Štefančič Damijan

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Objava

Štolfa Milena

Oljkar/oljkarka 52550431

Sadjar/sadjarka 62100101

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Šubic Tatjana

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Tomažič Neva

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Tomažinčič Marjan

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Objava

Trlep Robert

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Urankar Marija

Poljedelec/poljedelka 62100081

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Objava

Objava

Objava

Vogrič Barbara

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Objava

Zupanc Roman

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Objava

Objava

Žagar Pirc Natalija

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 23626301

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Žolnir Andreja

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Poljedelec/poljedelka 62100081

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Udovč Bojan

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Klavora Mladen

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Objava

Objava

Objava

Objava

Borko Zora

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Hren Danica

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Kurent Danica

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Perko Laura

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Objava

Tomšič Marija

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Zupančič Darja

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Prosen Mojca

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Objava

Cerkvenik Darja Taisa

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Objava

Nikoloski Trajče

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Objava

Bogdanović Golić Neda

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Krnc Janez

Lončar/lončarka 44145761

Medičar/medičarka 51730071

Pletar/pletarka 82421421

Objava

Objava

Objava

Mihelčič Peter

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Objava

Ivančič Boštjan

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Objava

Janežič Mojca

Maniker/manikerka 05007141

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Ogrin Aleš

Barman/Barmanka 17361521

Objava

Gaberc Mateja

Lončar/lončarka 44145761

Pletar/pletarka 82421421

Objava

Objava

Najdenov Zoran

Osvetljevalec/osvetljevalka 00751571

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave 43038211

Objava

Objava

Ivajnšič Stanija

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Postolova Biljana

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka 40025031

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Hišnik/hišnica 81400031

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pompe Simona

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Pripravljalec/pripravljalka restavracijskih sladic 12572301

Barman/Barmanka 17361521

Vodja cateringa 45075761

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Turistični animator/turistična animatorka 56773451

Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti 61703661

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Kuhar/kuharica pred gosti 73312001

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Picopek/picopekinja 81668671

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Novak Emil

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Objava

Horvat Borut

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA 43138861

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ivančič Franc

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Peljhan Silvester

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA 43138861

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Samec Boris

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ščuka Tomaž

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Spark Natalija

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Objava

Kračun Zdenka

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Vodušek Vinko

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Dobovišek Branko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Zanco Tavernise Mariella

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

Objava

Longyka Jure

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

Objava

Bostič Teodor

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

Objava

Plesničar Bogdan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Zore Jože

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kumalić Senad

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Hüll Darinka

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Objava

Radivojac Slobodan

Asfalter/asfalterka 78385341

Asfalter/asfalterka 78385342

Pretekli

Objava

Pregl Miloš

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Špediter/špediterka 02205581

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 62246221

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Bergoč Bernard

Asfalter/asfalterka 78385341

Asfalter/asfalterka 78385342

Pretekli

Objava

Lenart Bojan

Osvetljevalec/osvetljevalka 00751571

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave 43038211

Objava

Objava

Ambrož Ciril

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Vouk Boštjan

Programer/programerka 88725231

Pretekli

Gluhar Boštjan

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 72500021

Objava

Okrožnik Miha

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 72500021

Objava

Jovanovski Mile

Teletržnik/teletržnica 15451541

Objava

Herman Simon

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 72500021

Objava

Adrović Edin

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 72500021

Objava

Kešpert Branko

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Skopec Valerija

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 68158771

Objava

Mur Janez

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Velički Drago

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Žagar Damjan

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Robnik Lidija

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Objava

Novak Marijana

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Pirc Vladimir

Vodja projekta 34000051

Objava

Brunček Janko

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka 02228681

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Železokrivec/železokrivka 27022571

Strojni obdelovalec kamna / strojna obdelovalka kamna 48787671

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Hišnik/hišnica 81400031

Montažer kamna / montažerka kamna 86362381

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Struna Franc

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Polagalec/polagalka talnih oblog 48078011

Viličarist/viličaristka 68576851

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Hišnik/hišnica 81400031

Viličarist/viličaristka 84000141

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Galič Jana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Macarol Božena

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Ribnikar Andreja

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Pretekli

Bratušek Srečko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Madžarac Matjaž

Vodja projekta 34000051

Objava

Palčič Iztok

Vodja projekta 34000051

Objava

Grajfoner Martin

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Kočivnik Lesjak Zdenka

Tetover/tetoverka 31456821

Maser/maserka 48745881

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Objava

Golob Renato

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Zavodnik Anton

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Jančar Rozman Barbara

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

teletržnik/ teletržnica 08711601

Objava

Pretekli

Posavec Anton

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Prestor Jože

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Kramar Janez

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Škufca Sterle Marija Matejka

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Fink Andrej

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Čander Darko

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Lebar Janez

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Barbarič Marjeta

Poljedelec/poljedelka 62100081

Objava

Videmšek Janez

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Grilc Boris

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Božnik Branko

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Objava

Objava

Vičar Breda

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Objava

Žakelj Franci

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka 22886421

Železokrivec/železokrivka 27022571

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467441

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del 70467442

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Hišnik/hišnica 81400031

Montažer kamna / montažerka kamna 86362381

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Slak Branko

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pirc Janez

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Tajnica režije/tajnik režije 40141131

Objava

Objava

Hernec Andrej

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Tajnica režije/tajnik režije 40141131

Objava

Objava

Andoljšek Suzana

Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov 03546861

Menedžer/menedžerka turistične agencije 06547261

teletržnik/ teletržnica 08711601

Turistični informator/turistična informatorka 08856581

Turistični animator/turistična animatorka 56773451

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management 65281241

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Jesenko Tončka

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Poljedelec/poljedelka 62100081

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Objava

Objava

Objava

Salobir Gabrijela

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Premzl Tomaž

Osvetljevalec/osvetljevalka 00751571

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave 43038211

Objava

Objava

Krkovič Alenka

Računovodja/računovodkinja 42653471

Objava

Božičko Marjan

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Vodja cateringa 45075761

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti 61703661

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Feher Marija

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Sadjar/sadjarka 62100101

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Objava

Objava

Objava

Petrovič Ana

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Objava

Kučan Alenka

Romski pomočnik/romska pomočnica 05110571

Romski koordinator/romska koordinatorica 20880641

Objava

Objava

Hlača Irena

Romski pomočnik/romska pomočnica 05110571

Romski koordinator/romska koordinatorica 20880641

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Hrovat Milena

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kostadinov Marija

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Medičar/medičarka 51730071

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Rupnik Maja

Romski pomočnik/romska pomočnica 05110571

Romski koordinator/romska koordinatorica 20880641

Objava

Objava

Kokole Roman

Rezbar/rezbarka 63764021

Objava

Torkar Milan

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Manohin Ivanc Alenka

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Marzidovšek Nataša

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Objava

Medeot Marino

Špediter/špediterka 02205581

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 62246221

Viličarist/viličaristka 68576851

Objava

Objava

Objava

Objava

Babič Ivaniš Nada

Romski pomočnik/romska pomočnica 05110571

Romski koordinator/romska koordinatorica 20880641

Objava

Objava

Ozebek Miran

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Mazi Bojana

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Koselj Nina

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Zornada Alenka

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Čebašek Dežman Helena

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Nahtigal Ljuba

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Skubic Miha

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Vinski Boris

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Jamnik Pavel

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Skale Mojca

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Savič Vanda

Maser/maserka 48745881

Objava

Lučić Mirta

Čistilec/čistilka prostorov 81400021

Pretekli

Emeršič Suzana

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Objava

Tavčar Mateja

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Objava

Objava

Pfajfar Nataša

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Pance Nada

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov 43172051

Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij 66475411

Čistilec/čistilka prostorov 81400021

Pretekli

Objava

Pretekli

Gajzer Breda

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pernek Slavko

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Čas Tomaž

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Sever Bojana

Vodja projekta 34000051

Objava

Zorko Darinka

Pripravljalec/pripravljalka restavracijskih sladic 12572301

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Vodja cateringa 45075761

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti 61703661

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Kuhar/kuharica pred gosti 73312001

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Cigale Strah Manica

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Kalan Milan

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Objava

Mravlje Urška

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Klenovšek Ivan

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji 07172271

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Objava

Drev Jurij

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji 07172271

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Šuligoj Metod

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Mešl Kanič Marjana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Pretekli

Objava

Pavrič Konušek Karmen

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Objava

Černe Alenka

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Kolenc Tatjana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Objava

Pretekli

Svetina Blaž

Kamerman/kamermanka 25166421

Snemalec/snemalka 27164621

Asistent/ka snemalca/ke 71112001

Objava

Objava

Objava

Strmec Renata

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Oblikovalec/oblikovalka maske 23824811

Masker/maskerka 45124811

Objava

Objava

Objava

Objava

Stošič Igor

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ješelnik Peter

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 01378442

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Peršak Cvetka

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Ločičnik Aleksandra

Tetover/tetoverka 31456821

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Burilov Mihael

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Rehberger Roman

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme 08310831

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme 18161811

Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 22642261

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 24372431

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev 26877051

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve 86658661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Mežič Franci

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Objava

Kos Zidar Štefanija

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ 16208111

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 24535681

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI 26586031

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258741

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045241

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143551

Poljedelec/poljedelka 62100081

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Brglez Dušan

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme 08310831

Vodja delovne skupine v proizvodnji 12728661

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme 18161811

Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 22642261

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 24372431

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev 26877051

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme 80244301

Programer/programerka 88725231

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Verbnik Ivica

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov 43172051

Čistilec/čistilka prostorov 81400021

Pretekli

Pretekli

Janežič Jože

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme 08310831

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme 18161811

Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 22642261

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 24372431

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev 26877051

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve 86658661

Programer/programerka 88725231

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Kristan Gaber

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Lokovšek Dimitrij

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Klinc Martin

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 66241511

Objava

Pozderec Franc

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Berlot Boris

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Deanovič Boris

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka 02228681

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka 06444061

Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka 38752531

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka 40025031

Krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka 53582241

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 66241511

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Korenjak Sašo

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Rakovec Darinka

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka 06444061

Objava

Pogačnik Franc

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Bernot Dunja

Maser/maserka 48745881

Objava

Marinč Janko

Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka 05260631

Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka 15881701

Suhorobar obodar/suhorobarka obodarka 42367801

Suhorobar orodjar/suhorobarka orodjarka 43364851

Suhorobar posodar/suhorobarka posodarka 66051131

Suhorobar podnar/suhorobarka podnarka 75750431

Suhorobar spominkar/suhorobarka spominkarka 86178731

Suhorobar rešetar/suhorobarka rešetarka 87173501

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pavlič Jože

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 66241511

Objava

Vrečko Boštjan

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 01378442

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 77230152

Pretekli

Pretekli

Novak Marjana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Toporiš Božnik Mirjam

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Vidervol Matjaž

Policist/policistka 58640871

Objava

Koren Boris

AV montažer/ka 03826631

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 38641351

Tajnica režije/tajnik režije 40141131

Medijski arhivist / medijska arhivistka 48541241

Asistent/ka snemalca/ke 71112001

Videooblikovalec/videooblikovalka 84484571

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Žagar Janez

Videooblikovalec/videooblikovalka 84484571

Objava

Grlj Božo

Realizator/realizatorka AV del 02540401

AV montažer/ka 03826631

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Tajnica režije/tajnik režije 40141131

Objava

Objava

Objava

Objava

Jerman Silvo

Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 38641351

Objava

Oset Luskar Monika

Hmeljar/hmeljarka 38138301

Poljedelec/poljedelka 62100081

Objava

Objava

Čeh Barbara

Hmeljar/hmeljarka 38138301

Objava

Trkman Milan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Leskovec Dušan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA 43138861

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Baćić Marina

Maser/maserka 48745881

Maser/maserka 58502441

Objava

Pretekli

Žagar Janja

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Objava

Objava

Objava

Objava

Trstenjak Senja

Pediker/pedikerka 53348741

Maser/maserka 58502441

Pretekli

Pretekli

Savić Daria

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Maser/maserka 48745881

Maser/maserka 58502441

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Šlibar Vende Marinka

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Vodja projekta 34000051

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Objava

Objava

Levpušček Edita

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici 31838361

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Pretekli

Objava

Planišček Karin

Operater / operaterka na igralnih avtomatih 25217521

Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885481

Pretekli

Objava

Planišček Erik

Operater / operaterka na igralnih avtomatih 25217521

Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885481

Pretekli

Objava

Šorli Tanja

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici 31838361

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Pretekli

Objava

Velišček Vida

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici 31838361

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Pretekli

Objava

Komel Renato

Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885481

Objava

Božič Ivan

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Pongračič Irena

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251

Pretekli

Bratec Luka

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Upravljalec / upravljalka dvigal 20725031

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal 67025041

Viličarist/viličaristka 68576851

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000111

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Budna Simona

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Objava

Batič Silvana

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Objava

Objava

Humar Nina

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Objava

Objava

Papež Jože

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Objava

Objava

Štefotič Irena

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Objava

Objava

Kapitler Matjaž

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Pretekli

Objava

Matešič Branko

Ročno obločni/obločna varilec/varilka 12080751

TIG varilec/TIG varilka 38257501

Plamenski varilec/varilka 50214721

MIG/MAG-varilec/varilka 86881701

Objava

Objava

Objava

Objava

Borštnar Fenja

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Pretekli

Objava

Šubelj Biserka

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Pretekli

Ribič Peter

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258741

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045241

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143551

Objava

Objava

Objava

Rode Janko

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Objava

Objava

Crnić Igor

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Žitnik Mihael

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Žitnik Boris

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Zrim Viktor

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Senekovič Dejan

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Ogrizek Dean

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Trček Silvo

Viličarist/viličaristka 68576851

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Pretekli

Kern Franc

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Objava

Objava

Čuk Robert

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Lah Silvo

Vodja delovne skupine v proizvodnji 12728661

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Objava

Objava

Gale Marko

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430661

Viličarist/viličaristka 68576851

Graver / graverka 75172251

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Polak Tomšič Barbara

Sobar/ sobarica 34042421

Nadzornik/nadzornica sob 48835681

Objava

Objava

Špindler Mateja

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Beseničar Sebastjan

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430661

Objava

Prašnikar Andrej

Viličarist/viličaristka 68576851

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Pretekli

Založnik Ivan

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Smodiš Brigita

Pletar/pletarka 82421421

Objava

Cvetko Veronika

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ 16208111

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 24535681

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI 26586031

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258741

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045241

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143551

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Žuman Saša

Lončar/lončarka 44145761

Objava

Kavčnik Gašper

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430661

Objava

Škoda Miha

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430661

Objava

Korun Robert

Viličarist/viličaristka 68576851

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Pretekli

Špes Romanca

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ 16208111

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 24535681

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI 26586031

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 30258741

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045241

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 56143551

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Devetak Tanja

Modni stilist/modna stilistka 21400041

Objava

Ravnik David

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Robič Irena

Varuh/inja predšolskih otrok 53410571

Varuh/varuhinja predšolskih otrok 61186111

Pretekli

Objava

Jesenko Jožef

Kamnolomec/kamnolomka 64070571

Pretekli

Sever Damjan

Vodovarstveni/a nadzornik/ca 41576261

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Objava

Objava

Borštnar Boštjan

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245771

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828531

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Kregar Marija Mojca

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241041

Objava

Objava

Kastelic Terezija

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Čistilec/čistilka prostorov 41824181

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241041

Čistilec/čistilka prostorov 81400021

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Hafner Tomaž

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Šehovič Midhat

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Balon Franc

Talilec/talilka barvnih kovin 02010681

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Kosič Mirnik Ana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Rihberger Minka

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241041

Objava

Objava

Klemenc Bernarda

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241041

Objava

Objava

Koščak Tivadar Blanka

Maser/maserka 48745881

Objava

Seidl Luka

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Videtič Peter

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 23626301

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Roljić Slavica

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Zabukovšek Dorijan

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Fišer Darja

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Novak Štefan

Špediter/špediterka 02205581

Upravljalec / upravljalka dvigal 20725031

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 62246221

Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal 67025041

Viličarist/viličaristka 68576851

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Avsec Jure

Upravljalec/upravljalka v farmacevtski industriji 08304381

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 23626301

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Upravljalec/upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 48230211

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Rozman Janko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Objava

Objava

Sušnik Darja

Vodja delovne skupine v proizvodnji 12728661

Objava

Ozimek Janez

Hmeljar/hmeljarka 38138301

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Objava

Hribernik Marija

Hmeljar/hmeljarka 38138301

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Objava

Marič Mira

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Objava

Objava

Košir Iztok Jože

Hmeljar/hmeljarka 38138301

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Objava

Čerenak Andreja

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Ojsteršek Vlasta

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Rezar Petra

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Objava

Klun Tomaž

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Obid Anton

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Objava

Trobej Urška

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Pretekli

Bezjak Jernej

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Šrot Mirjana

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Baletni plesalec/baletna plesalka 86235211

Objava

Objava

Objava

Matis Mihaela

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Baletni plesalec/baletna plesalka 86235211

Objava

Objava

Objava

Dragan Janez

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Repnik Sebastjan

Menedžer/menedžerka hotelske operative 55863881

Objava

Godec Jože

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Kogovšek Liljana

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Opeka Marko

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Vadnjal Jernej

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Rovan Bojan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Bašič Ida

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin 23707541

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin 54300011

Objava

Pretekli

Lazar Dušan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kunej Stanko

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Noč Rajko

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Meden Janez

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Objava

Objava

Objava

Cerar Jure

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 55301171

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Gornik Milan

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA 35401221

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Objava

Objava

Objava

Objava

Kukovič Brigita

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Objava

Pretekli

Podgrajšek Boris

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 67023501

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Objava

Objava

Sovec Helena

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Picopek/picopekinja 81668671

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Jozić Mirjana

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Vujanović Vitka

Maser/maserka 48745881

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Objava

Šetina Čož Martina

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Varuh/inja predšolskih otrok 53410571

Varuh/varuhinja predšolskih otrok 61186111

Objava

Pretekli

Objava

Novak Simon

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Zavasnik Zvonko

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Cvek Helena

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024711

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542571

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture 62660681

Preglednik/preglednica cestnih objektov 66886651

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Objava

Milič Boris

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav 03832201

Objava

Objava

Kompan Robert

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Objava

Grk Denis

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Laštro Kata

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Objava

Novak Petra

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Szöke Kristina

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

Objava

Ravbar Bojan

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka 47406441

Objava

Kolenc Leon

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka 47406441

Objava

Molk Andrej

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 85343681

Objava

Objava

Ambrožič Manica

Televizijski voditelj / televizijska voditeljica 53770761

Objava

Molk Miša

Televizijski voditelj / televizijska voditeljica 53770761

Objava

Bohanek Stanislav

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Janković Zoran

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Vdovč Andrej

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Gorenc Marko

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Kastelic Marjan

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Viličarist/viličaristka 68576851

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000111

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Pretekli

Šali Robert

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Milošič Iztok

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Zgonc Darja

Televizijski voditelj / televizijska voditeljica 53770761

Objava

Jakše Janja

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887381

Pretekli

Objava

Verbič Domen

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Čajka Kuhar Galina

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Baletni plesalec/baletna plesalka 86235211

Objava

Objava

Objava

Vranc Lavra

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Vizažist/vizažistka 81500031

Maniker/manikerka 81500051

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Prus Mateja

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Kletar/kletarka 62100131

Objava

Objava

Kralj Martina

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Kletar/kletarka 62100131

Objava

Objava

Oblak Janko Anica

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pretekli

Objava

Objava

Pezdirc Anton

Sadjar/sadjarka 62100101

Vinogradnik/vinogradnica 62100111

Kletar/kletarka 62100131

Objava

Objava

Objava

Zobec Matej

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 62100182

Konjar/konjarka 62100192

Ukinjen

Objava

Pajer Anica

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Pretekli

Hudoklin Božidar

Živinorejec/živinorejka 62100091

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke 62100161

Objava

Objava

Objava

Objava

Junc Katja

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka 62100151

Objava

Objava

Objava

Hrastelj Marko

Poljedelec/poljedelka 62100081

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke 62100161

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Objava

Objava

Lavrenčič Aleksander

Medijski arhivist / medijska arhivistka 48541241

Objava

Korošec Boris

Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave 35663561

Objava

Rijavec Monika

Asistent/asistentka režije 77411851

Objava

Peršolja Ivan

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Objava

Cesar Sergij

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Objava

Karo Jože

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav 03832201

Objava

Objava

Gorjup Tomislav

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav 03832201

Objava

Objava

Škarabot Davorin

Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka 68250741

Objava

Natek Irena

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

teletržnik/ teletržnica 08711601

Turistični informator/turistična informatorka 08856581

Turistični animator/turistična animatorka 56773451

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Arnold Lucija

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka 45435701

Objava

Zorko Alberta

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Živinorejec/živinorejka 62100091

Objava

Objava

Iršič Robert

Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 72500021

Objava

Burgar Marko

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Kulovec Marjetka

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Objava

Lipovšek Apolonija

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Leskovar Mesarič Polonca

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin 67344331

Objava

Rihter Irena

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kristan Sabina

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Teletržnik/teletržnica 15451541

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju 57678441

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Objava

Horvat Marija

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Potočnik Hönigsman Tanja

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Objava

Plohl Martina

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Objava

Objava

Jahn Marjan

Ročno obločni/obločna varilec/varilka 12080751

TIG varilec/TIG varilka 38257501

Plamenski varilec/varilka 50214721

Hišnik/hišnica 81400031

MIG/MAG-varilec/varilka 86881701

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ušaj Suzana

Operater / operaterka na igralnih avtomatih 25217521

Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885481

Pretekli

Objava

Kralj Larisa

Operater/operaterka na igralnih avtomatih 54885481

Objava

Petrovčič Simon

Krupje/krupjejka 02170211

Krupje/krupjejka 81200021

Objava

Pretekli

Černe Bojan

Krupje/krupjejka 02170211

Krupje/krupjejka 81200021

Objava

Pretekli

Rebek Iris

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Objava

Budihna Adamič Nataša

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici 31838361

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Pretekli

Objava

Rekar Aleš

Picopek/picopekinja 81668671

Objava

Česen Blaž

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887381

Pretekli

Objava

Besednjak Mojca

Blagajnik/blagajničarka v igralnici 85868581

Objava

Polak Boštjan

Upravljalec / upravljalka dvigal 20725031

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal 67025041

Viličarist/viličaristka 68576851

Hišnik/hišnica 81400031

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000111

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Brglez Mateja

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Medičar/medičarka 51730071

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Vulić Gordana

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Medičar/medičarka 51730071

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Smerajec Mojca

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Medičar/medičarka 51730071

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ule Matjaž

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Flis Uroš

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Picopek/picopekinja 81668671

Objava

Objava

Jenko Lidija

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Medičar/medičarka 51730071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Šimac Petra

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Picopek/picopekinja 81668671

Objava

Objava

Per Cecilija

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Šimac Jure

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Picopek/picopekinja 81668671

Objava

Objava

Mršnik Francka

Medičar/medičarka 51730071

Objava

Golob Justi

Medičar/medičarka 51730071

Objava

Juhant Grkman Janja

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 14486361

Papirničar / Papirničarka 20418711

Objava

Objava

Šinkovec Andrej

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 14486361

Papirničar / Papirničarka 20418711

Objava

Objava

Ravnjak David

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 14486361

Papirničar / Papirničarka 20418711

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kokalj Janez

Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 14486361

Papirničar / Papirničarka 20418711

Viličarist/viličaristka 68576851

Viličarist/viličaristka 84000141

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Grilc Mirjana

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Objava

Zabret Andreja

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Objava

Birsa Rok

Računovodja/računovodkinja 42653471

Objava

Krančan Laura

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Pugelj Tadej

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Mrakovčić Martina

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Cepin Matej

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Kumer Tomaž

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski analitik/kemijska analitičarka 62110172

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Čotar Jelena

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski analitik/kemijska analitičarka 62110172

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Pustoslemšek Mojca

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski analitik/kemijska analitičarka 62110172

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Hostnik Maja

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Šundič Mladen

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski analitik/kemijska analitičarka 62110172

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Zadravec Dejan

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Suhozidar/suhozidarka 74887841

Objava

Objava

Juvanec Borut

Suhozidar/suhozidarka 74887841

Objava

Benko Andreja

Suhozidar/suhozidarka 74887841

Objava

Pattzelt Gaja

Varuh/varuhinja predšolskih otrok 61186111

Objava

Sušanj Simon

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Objava

Čandek Sonja

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Repanšek Neža

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Alič Andreja

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management 65281241

Objava

Skrinar Uroš

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Danev Gregor

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 87126651

Objava

Mirtič Jaka

Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 05315111

ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 14326561

Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 67182821

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Objava

Objava

Sadiku Vulnet

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Vodja projektne naloge 34000041

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Radkovič Robert

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Objava

Objava

Objava

Velički Simon

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Objava

Objava

Objava

Čeč Andrej

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Dužnik Martin

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Maljevac Josip

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281881

Objava

Objava

Cvetković Dragan

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 53025471

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Objava

Objava

Murn Matej

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Objava

Objava

Objava

Kopač Klemen

Urar/urarka 02377401

Upravljalec / upravljalka dvigal 20725031

Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal 67025041

Viličarist/viličaristka 68576851

Objava

Objava

Objava

Objava

Poček Urška

Tetover/tetoverka 31456821

Objava

Belingar Eda

Suhozidar/suhozidarka 74887841

Objava

Husu Barbara

Vizažist/vizažistka 03810241

Objava

Klavs Primož

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 63733031

Inspicient/inspicientka 66188721

Objava

Objava

Cedilnik Dominik

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 63733031

Inspicient/inspicientka 66188721

Objava

Objava

Simič Milisav Marko

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 63733031

Inspicient/inspicientka 66188721

Objava

Objava

Mesarič Julija

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Knjigovodja/knjigovodkinja 70037001

Objava

Objava

Kosec Nevenka

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Mord Bojan

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131881

Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku 12487681

Objava

Objava

Šemen Štefan

Čebelar/čebelarka 62100211

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Objava

Merjasec Leon

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Gašperlin Tanja

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Pregelj Mateja

Vizažist/vizažistka 03810241

Masker/maskerka 45124811

Vizažist/vizažistka 81500031

Objava

Objava

Pretekli

Jazbinšek Tatjana

Vizažist/vizažistka 03810241

Maniker/manikerka 05007141

Maser/maserka 48745881

Maser/maserka 58502441

Vizažist/vizažistka 81500031

Maniker/manikerka 81500051

Pediker/pedikerka 86286751

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Pretekli

Objava

Tomažič Marko

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Zavodnik Irena

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 68158771

Objava

Debeljak Nataša

Živinorejec/živinorejka 62100091

Konjar/konjarka 62100192

Objava

Objava

Smodiš Škerl Maja Ivana

Poljedelec/poljedelka 62100081

Živinorejec/živinorejka 62100091

Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke 62100161

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 62100182

Konjar/konjarka 62100192

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Objava

Objava

Ukinjen

Objava

Objava

Ramšak Rok

Operater/operaterka na CNC stroju 74417441

Graver / graverka 75172251

Objava

Objava

Reichenberg Mitja

AV montažer/ka 03826631

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica 13662071

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka 47406441

Asistent/asistentka zvoka 66403631

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Delbello Karlinca

Maniker/manikerka 05007141

Objava

Štucin Kristijan

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Kortnik Marina

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Objava

Krelj Thomas

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Potočnik Branko

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Balaban Marko

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Vrhunc Maja

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Objava

Čebulj Aleš Zanej

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Geisler Robert

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Levstek Vesna

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Medved Nina

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Objava

Dolinar Meta

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka 24736172

Kemijski tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov 26240412

Kemijski analitik/kemijska analitičarka 62110172

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu 87235002

Objava

Objava

Objava

Objava

Lazar Žaklin

Vizažist/vizažistka 81500031

Pretekli

Sadar Monika

Maniker/manikerka 05007141

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Lukić Mladen

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Objava

Objava

Piljić Gordana

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Objava

Mihalinec Nives Kim

Posrednik/posrednica za nepremičnine 10345831

Objava

Čuš Silva

Maser/maserka 48745881

Objava

Fabiani Ester

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 24018801

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Objava

Zajc Maša

Maser/maserka 48745881

Objava

Radmanovič Željko

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Aromaterapevt/aromaterapevtka 65242741

Objava

Pretekli

Koštomaj Suzana

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Golež Miroslava

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

refleksoterapevt / refleksoterapevtka 37505271

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Pretekli

Objava

Objava

Objava

Kramberger Ivan

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa 01328831

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme 18161811

Skrbnik/skrbnica informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 22642261

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 24372431

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve 86658661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Ročak Kralj Vesna

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Objava

Berginc Igor

Organizator/ica scenske tehnike in naprav 11370741

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta 13147021

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 63733031

Inspicient/inspicientka 66188721

Objava

Objava

Objava

Objava

Drevenšek Mirko

Organizator/ica scenske tehnike in naprav 11370741

Rekviziter/rekviziterka uprizoritvenega in AV projekta 13147021

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 63733031

Inspicient/inspicientka 66188721

Objava

Objava

Objava

Objava

Kršmanc Šiško Polona

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Maser/maserka 48745881

Objava

Objava

Ličina Ana Marija

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Objava

Lešnik Štefotič Vesna

Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330831

Objava

Božnik Klemen

Čebelar/čebelarka 62100211

Objava

Rus Boštjan

Vzdrževalec/vzdrževalka cest 02024712

Cestni preglednik/cestna preglednica 32542572

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Preglednik/preglednica cestnih objektov 66886651

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Lokar Sonja

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Vršec Miran

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Kazić Rasim

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Klavora Tjaša

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Ocvirk Miha

Pivovar/pivovarka 65074101

Objava

Pocrnjič Jure

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 37786481

Objava

Novak Renata

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Objava

Štangelj Pavlakovič Irena

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365701

Modni stilist/modna stilistka 21400041

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 54200011

Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov 60241041

Objava

Objava

Pretekli

Objava

Mlečnik Nives

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Špediter/špediterka 84000121

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Roner Vesna

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Računovodja/računovodkinja 42653471

Knjigovodja/ Knjigovodkinja 52852741

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Kodermac Nina

Operater / operaterka pri prevozu nevarnega blaga 18243851

Objava

Marion Lena

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Objava

Silan Mirko

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Objava

Gornik Nejc

Špediter/špediterka 02205581

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 62246221

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000111

Špediter/špediterka 84000121

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 84000171

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Pretekli

Pretekli

Grmovšek Tanja

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Objava

Praprotnik Romana

Pediker/pedikerka 53348741

Pediker/pedikerka 86286751

Pretekli

Objava

Dornik Vasja

Negovalec/negovalka dreves na višini 75365151

Objava

Noemi Roberta

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Pretekli

Objava

Pretekli

Belc Sabina

Mladinski delavec/Mladinska delavka 33655451

Objava

Peterc Zidar Maja

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 37786481

Objava

Kukovičič Žan

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 37786481

Objava

Kastelic Dejan

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 37786481

Objava

Toplikar Primož

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov 37786481

Objava

Modrijan Robert

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Kocjančič Pokorn Nike

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Lipovec Čebron Uršula

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Mikolič Južnič Tamara

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Ibrahimi Amir

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Morel Alenka

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Grabanica Mira

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Škraban Juš

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Bajrami Škelzen

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Repanšek Dragica

Varuh/inja predšolskih otrok 53410571

Varuh/varuhinja predšolskih otrok 61186111

Pretekli

Objava

Kovač Petra

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Herman Aleš

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Gorenc Vanja

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Kobe Gregor

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Papić Gregor

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pušavec Slavka

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Bertole Vanja

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pavlin Damjana

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Haliti Vera

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Visket Barbara

Vizažist/vizažistka 03810241

Objava

Veber Matej

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 15555401

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 35843581

Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo 85836141

Pretekli

Objava

Objava

Nadler Andraž

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Objava

Mandelj Gorazd

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka 76326631

Objava

Zidar Forte Jana

Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik 80483271

Objava

Vuković Dragan

Realizator/realizatorka AV del 02540401

AV montažer/ka 03826631

Kamerman/kamermanka 25166421

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 26036331

Snemalec/snemalka 27164621

Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 38641351

Tajnica režije/tajnik režije 40141131

Asistent/asistentka zvoka 66403631

Asistent/ka snemalca/ke 71112001

Asistent/asistentka režije 77411851

Videooblikovalec/videooblikovalka 84484571

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Rihter Blanka

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Marin Nina

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Objava

Levičar Ksenija

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887381

Pretekli

Objava

Krajnc Leonida

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Lunežnik Andrej

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Petrič Tatjana

Čebelar/čebelarka 62100211

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Objava

Lilek Nataša

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Kandolf Borovšak Andreja

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Prah Jože

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Senič Lidija

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Pušnik Vlado

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Kmetič Škof Tatjana

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Šnut Miloš

Čebelar/čebelarka 62100211

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Objava

Korenak Petra

Poljedelec/poljedelka 62100081

Zelenjadar/zelenjadarica 62100121

Objava

Objava

Vogel Anica

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Klemenčič Stane

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Mušič Zoran

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Perko Tina

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način 07061621

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način 10326421

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov 22310311

Izdelovalec/izdelovalka sladic 46083741

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

Pivovar/pivovarka 65074101

Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin 67344331

Drogerist/drogeristka 67886781

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način 68647611

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 70554071

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 75260661

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Volk Danijela

Oljkar/oljkarka 52550431

Poljedelec/poljedelka 62100081

Sadjar/sadjarka 62100101

Objava

Objava

Objava

Klančar Urška

Oljkar/oljkarka 52550431

Sadjar/sadjarka 62100101

Objava

Objava

Dolinar Paulič Kristina

Čebelar/čebelarka 62100211

Apiterapevt/apiterapevtka 75146621

Objava

Objava

Cvetežar Irena Špela

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Grajzar Alexandra

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Sijarić Ana

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Terbovc Nataša

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Petek Julija

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Mali Katja

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Kunstek Nada

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Smole Hermina

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 33503351

Objava

Kaligarič Simona

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Bedjanič Mojca

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Podnar Damir

Delovni potapljač/delovna potapljačica 12481241

Objava

Humar Ivan

Delovni potapljač/delovna potapljačica 12481241

Objava

Muršec Dušan

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332733

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658653

Objava

Objava

Gole Katja

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

Objava

Objava

Strahovnik Matej

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Cesar Andreja

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Dobravc Miro

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Butara Staniša Ana

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365651

Procesničar/procesničarka v logistiki farmacevtske industrije 42365652

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876621

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin 74876622

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165331

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Pretekli

Objava

Ceglar Irena

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887381

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Pretekli

Objava

Objava

Fonda Lean

Delovni potapljač/delovna potapljačica 12481241

Objava

Žiža Valter

Delovni potapljač/delovna potapljačica 12481241

Objava

Verlič David

Delovni potapljač/delovna potapljačica 12481241

Objava

Jurkovič Jure

Tetover/tetoverka 31456821

Objava

Koritnik Trepel Dominika

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Vladić Neda

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Čater Asta

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Verbančič Ivana

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Plavec Matko Nataša

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Cvetko Tadej

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Merslavič Franci

Organizator / organizatorka poslovanja 03186711

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 35473541

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka 45435701

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 84000111

Objava

Objava

Objava

Objava

Pretekli

Možina Martina

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Hišnik/hišnica 81400031

Objava

Objava

Podboršek Maruša

Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi 03070301

Objava

Delbello Manuella

Drogerist/drogeristka 67886781

Objava

Oman Miha

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Pokrivač Tina

Romski pomočnik/romska pomočnica 05110571

Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka 20871151

Romski koordinator/romska koordinatorica 20880641

Objava

Objava

Objava

Mušič Simona

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pretekli

Objava

Trtnik Nataša

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pretekli

Objava

Tacer Dejan

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Objava

Objava

Objava

Avramovič Brumen Brigita

Dietni kuhar/dietna kuharica 22154181

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Pretekli

Objava

Stražar Aleš

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 78648221

Objava

Plečko Jaka

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda 11264221

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja 77382101

Objava

Objava

Objava

Draksler Matjaž

Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil 80141431

Objava

Lešnik Jerneja

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Baranja Boris

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Perko Mitja

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Mušinović Fadil

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Levačić Darijo

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417771

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Kotar Peter

Varnostnik/varnostnica 44082581

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 45834581

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811231

Policist/policistka 58640871

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 61306131

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 64665441

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360261

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382711

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Amon Stanislav

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Lednik Simon

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Kamenik Mitja

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Pohorec Ivan

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Vedenik Primož

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Rozman Iztok

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda 11264221

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja 77382101

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 78648221

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Levstek Marjetka

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Objava

Objava

Kvržić Zlatko

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Uranjek Gregor

Pomočnik/pomočnica rudarja 68411221

Objava

Savičić Suzana

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 44788331

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887381

Pretekli

Objava

Venišnik Tine

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Globačnik Tahi

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Šporar Marjana

Vodja projektne naloge 34000041

Vodja projekta 34000051

Objava

Objava

Hrovat Franc

Operativni upravnik/operativna upravnica 48712851

Objava

Cvikl Alenka

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda 11264221

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja 77382101

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 78648221

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Objava

Pikovnik Elizabeta

Pediker/pedikerka 86286751

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Objava

Kotnik Srečko

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 08245772

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 75828532

Objava

Objava

Ciglar Dejan

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Dobaj Martina

Plesalec/plesalka 41142051

Koreograf/koreografinja 64612701

Baletni plesalec/baletna plesalka 86235211

Objava

Objava

Objava

Poplas Petelin Helenca

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Germ Thomas

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655031

Objava

Klajnšček Jožica

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Opara Uroš

Haloterapevt/haloterapevtka - Terapevt/terapevtka v solni sobi 03070301

Objava

Krč Vilko

Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 78648221

Objava

Bajželj Blaž

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Objava

Objava

Čebašek Klemen

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda 11264221

Objava

Janeš Lucija

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav 33783371

Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE 71364661

Objava

Objava

Objava

Škrbinc Matic

Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070071

Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja 77382101

Objava

Objava

Gorenc Aleš

Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave 35663561

Objava

Maček Klemen

Barista – Pripravljavec/pripravljavka kave 35663561

Objava

Strgulc Krajšek Simona

Klekljar/klekljarica 42514271

Objava

Krt Andrejka

Vodnik/vodnica v naravi in krajini 22375251

Objava

Češarek Janez

Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 41481821

Objava

Klobas Elvin

Oljkar/oljkarka 52550431

Objava

Bočaj Janko

Oljkar/oljkarka 52550431

Objava

Hren Irena

Dietni kuhar/dietna kuharica 78707871

Objava

Novak Peter

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Moretti Lilijana

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Spačal Dovžak Sara

Oljkar/oljkarka 52550431

Objava

Kralj Vesna

Proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji 78165332

Objava

Vesel Viljanka

Oljkar/oljkarka 52550431

Objava

Jurič Srečko

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Jelen Jurič Jožica

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816361

Objava

Rakavec Tadej

Maser/maserka 48745881

Objava

Jecl Janez

Policist/policistka 58640871

Objava

Virtič Franc

Policist/policistka 58640871

Objava

Jug Andrej

Policist/policistka 58640871

Objava

Kadrijevič Severin

Policist/policistka 58640871

Objava

Durić Džemal

Policist/policistka 58640871

Objava

Čebela Marjetica

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov 75107511

Objava

Oblak Tadeja

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov 75107511

Objava

Kotolenko Andrej

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov 75107511

Objava

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.