Etične smernice v svetovanju

Slika strani
Kontakt:

Boštjan Košorok

T: 01/586 42 69
E: bostjan.kosorok@cpi.si

Avtonomija in strokovnost sta najbolj pomembna kriterija, ki jima mora slediti svetovalec pri svojem delu.

V tem trenutku je največji delež svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, ki so se usposabljali na Andragoškem centru Slovenije ter na Centru RS za poklicno izobraževanje, zaposlen na inštitucijah, ki so tako izvajalci preverjanj kot tudi izvajalci priprav na preverjanja. To jih postavlja v središče različnih interesov. Na eni strani se spopadajo z interesi inštitucije, ki jih zaposluje in na drugi strani z interesi kandidata, ki pa niso nujno usklajeni s prejšnjimi.

Svetovalcem so lahko v pomoč pri zagotavljanju strokovnosti in avtonomnosti tudi etične smernice, ki se uveljavljajo v svetovanju.

*Spoštovanje

Spoštovanje svetovančeve volje v vseh fazah svetovalnega procesa.. Svetovanje mora izhajati iz integritete in samostojnosti svetovanca. Svetovanja ne smejo voditi interesi svetovalca. Naloga svetovalca je zagotavljanje ravnovesja med spodbujanjem in ponujanjem izzivov ter spoštovanjem svetovančevih interesov.

*Nepristranskost

Svetovanje mora biti nevtralno in nepristransko. Svetovanje mora varovati interese svetovanca – ne pa interesov posameznih institucij ali drugih interesov.

*Preglednost

Splošen okvir in pogoji svetovalnega procesa naj bodo jasno določeni. Svetovalec mora biti po potrebi pripravljen vključiti tudi raznovrstne druge institucije, o tem mora predhodno obvestiti svetovanca.

*Zaupnost

Vsi svetovalni pogovori morajo biti zaupni. V primerih, kjer so svetovalci obvezani, da določene podatke v skladu z zakonodajo posredujejo drugim institucijam, morajo biti svetovanci predhodno obveščeni, za katere podatke gre.

*Natančnost/vestnost 

Posredovane informacije morajo biti pravilne in ažurne. Svetovalni materiali morajo biti primerni in vključevati relevantne vidike, ki se nanašajo na izbiro izobraževalnega programa, usposabljanja in zaposlovanja, kot tudi opis življenjskega stila povezanega z izobraževalnim procesom.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.