Potrebno izobraževanje

Slika strani
Kontakt:

Barbara Kunčič Krapež

T: 01/586 42 53
E: barbara.kuncic@cpi.si

Usposabljanje za svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Trenutno se usposabljanja izvajajo najmanj dva krat letno na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje traja dva dni in se zaključi s pripravo portfolije kandidata (lahko jo izdela zase ali za fiktivnega kandidata oz. tisti, kjer se portfolije že izdelujejo, lahko pripravijo primer, ki se uporablja v njihovi inštituciji), ki jo bodoči svetovalec zagovarja na razgovoru.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.