Potrebna dokazila in dokumenti

Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Vpis na podlagi predloga za vpis v register vsebuje ta dokazila:

  • obrazec predlog za vpis v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih materialnih pogojev,
  • obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja, da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih kadrovskih pogojev, katere obvezna priloga je kopija potrdila o usposobljenosti za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alineje, če ima teh enot več.


Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.

Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.


Vpis na podlagi javnega razpisa za vpis v register vsebuje ta dokazila:

Potrebni dokumenti so določeni s posameznim javnim razpisom: www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/javni_razpis/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.