Potrebna dokazila in dokumenti

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Vpis na podlagi predloga za vpis v register vsebuje ta dokazila:

  • obrazec predlog za vpis v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih materialnih pogojev,
  • obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja, da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih kadrovskih pogojev, katere obvezna priloga je kopija potrdila o usposobljenosti za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alineje, če ima teh enot več.

Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.


Vpis na podlagi javnega razpisa za vpis v register vsebuje ta dokazila:

Potrebni dokumenti so določeni s posameznim javnim razpisom: https://www.nrpslo.org/za-izvajalce/javni-razpis-za-izvajalce.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.