Obrazci

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Vpis na podlagi predloga za vpis v register:

 

Vpis na podlagi javnega razpisa za vpis v register:


Potrebni dokumenti so določeni s posameznim javnim razpisom: www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/javni_razpis/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.