Postopek vpisa pri obnovljenih katalogih

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

1.    Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni izpitni center izda novo odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil, pridobljenih v skladu s 4. in 5. členom Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

2.    Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,  izvajalec v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predloži dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev. Državni izpitni center na podlagi dokazil izda odločbo o vpisu v register.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.