Naloge svetovalca

Slika strani
Kontakt:

Barbara Kunčič Krapež

T: 01/586 42 53 · F: 01/542 20 45
E: barbara.kuncic@cpi.si

Naloga svetovalca je, da informira kandidata o postopku preverjanja in potrjevanja, išče skupaj z njim možnosti za kandidatov osebni razvoj in premagovanje dosedanjih ovir.

Pri tem svetovalec kandidatu nudi oporo pri izbiranju ustreznih dokazil ali iskanju dodatnih možnosti za izobraževanje ter mentorstvo, ki zajema predvsem konkretno vodenje pri izboru ravni in področja za preverjanje in potrjevanje, pri iskanju dokazil in določanju njihove ustreznost, ko kandidat pripravlja svoj osebni portfolio.

Celoten proces svetovanja pa mora temeljiti na avtonomiji posameznika, ki razmišlja o svojih izkušnjah in svetovalec mu pomaga pri formuliranju, predstavitvi teh izkušenj na način, ki mu bo omogočil ovrednotenje teh izkušenj.

Svetovalec nudi podporo kandidatu, ki si na tak način krepi svoj občutek vrednosti in se motivira za nadaljnji osebni razvoj. Tak način dela s kandidatom je nujen v situacijah, ki so kandidatu neznane in posebej v tem primeru, ko mora predstaviti svoje izkušnje, da bi jim dal neko formalno vrednost.

Usposabljanje za svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Trenutno se usposabljanja izvajajo najmanj dva krat letno na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje traja dva dni in se zaključi s pripravo portfolije kandidata (lahko jo izdela zase ali za fiktivnega kandidata oz. tisti, kjer se portfolije že izdelujejo, lahko pripravijo primer, ki se uporablja v njihovi inštituciji), ki jo bodoči svetovalec zagovarja na razgovoru.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.