Za svetovalce

Usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Slika strani
Kontakt:

Barbara Kunčič Krapež

T: 01/586 42 53 · F: 01/542 20 45
E: barbara.kuncic@cpi.si

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojen poklic, ampak je del delovnih nalog različnih profilov poklicev, kot so npr. šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji strokovnih predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih. Zaposleni so lahko na inštitucijah, ki so tako izvajalci preverjanj kot tudi izvajalci priprav na preverjanja.

Da bi zagotovili strokovno delo v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je pogoj za inštitucijo, ki se vpisuje v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, da ima usposobljenega svetovalca.

Cilji usposabljanja so:

  • seznanitev s potmi pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK,
  • spoznavanja pomena svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja,
  • spoznavanje pravne podlage in postopka preverjanja in potrjevanja NPK,
  • usposabljanje za pripravo portfolia kandidatov,
  • usposabljanje za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom,
  • usposabljanje za uporabo registracijsko informacijskega sistema.

Se želite prijaviti na usposabljanje? Izpolnite spletno prijavnico.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.