Kako postanem član komisije

Slika strani
Kontakt:

mag. Jelka Kozjak Jezernik

T: 01/548 46 36
E: jelka.kozjak-jezernik@ric.si

Kontakt:

Vesna Sirk

T: 01/548 46 27
E: vesna.sirk@ric.si

Kdo lahko pridobi licenco za člana komisije?

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi vsak, ki ima:

  • s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo,
  • zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki,
  • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.

Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.

 


Potrebna dokumentacija za pridobitev licence

Državni izpitni center objavi javni razpis za člane komisij na  spletni strani: www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/.

Dokumentacija, ki jo mora kandidat za člana komisije predložiti Državnemu izpitnemu centru, če želi pridobiti licenco:

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.