Pridobivanje licenc

Slika strani
Kontakt:

mag. Jelka Kozjak Jezernik

T: 01/548 46 36
E: jelka.kozjak-jezernik@ric.si

Kontakt:

Vesna Sirk

T: 01/548 46 27
E: vesna.sirk@ric.si

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 1/07), ureja področje pridobivanja licenc.

Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno izobrazbo, vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki in opravljen program usposabljanja, ki je določen za člana komisije.

Za pridobitev licence so potrebni:

  • vloga za pridobitev licence,
  • kopijo dokazila o izobrazbi,
  • dokazilo o delovnih izkušnjah,
  • podpisana izjava o samoizločitvi v primeru, kot je to z zakonom določeno,
  • kopija potrdila o opravljenem usposabljanju.

Postopek izdaje, dopolnitve, obnovitve in odvzema licence ureja poslovnik, objavljen na spletni strani: www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.


Dodatne informacije

Na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si/ ali na e-poštnem naslovu info@ric.si.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.