Oblika in vsebina obrazca poročila izvajalca

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Izvajalci oddajo poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru enkrat na leto in sicer do 20. 1. za preteklo leto.

Poročilo pripravijo na podlagi poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, se izvede izbris izvajalca iz registra.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.