Spremljanje dela komisij

Slika strani
Kontakt:

mag. Jelka Kozjak Jezernik

T: 01/548 46 36
E: jelka.kozjak-jezernik@ric.si

Kontakt:

Vesna Sirk

T: 01/548 46 27
E: vesna.sirk@ric.si

Državni izpitni center spremlja delo članov komisij in jim v primeru kršenja predpisov s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, lahko odvzame licenco.

Državni izpitni center  v skladu z 9. členom Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 77/18 ) objavlja Smernice za spremljanje zakonitosti dela članov komisij.

 

Člani komisij imajo v smislu dodatnega izpopolnjevanja vsako leto posvete, delavnice in seminarje, ki jih organizira Državni izpitni center.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.