Področja delovanja

Slika strani

Na spletnih straneh NRP Slovenije so na voljo informacije o poklicnih kvalifikacijah v Sloveniji: 

  • poklicnem in strokovnem izobraževanju ter sistemu certificiranja neformalno pridobljenih kompetenc (zakonske podlage, ključne institucije v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter njihovem sistemu certificirnja in njihovih pristojnosti);
  • nomenklaturi in nacionalnih poklicnih standardih, ki so podlaga za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij tako v formalnem sitemu izobraževanju kakor tudi v procesu certificirnja;
  • izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja z vsemi ključnimi elementi;
  • katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki so osnova za certificiranje in mestih pridobivanja poklicnih kvalifikacij (izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v sistemu certificiranja in izvajalci javnoveljavnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja);
  • postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Pregledno strukturiran sistem vseh pomembnih informacij o poklicnem in strokovnem izobraževanju bo prispeval k večji preglednosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na nacionalni ravni, hkrati pa bo omogočal mednarodne primerjave poklicnih kvalifikacij in s tem prispeval k mobilnosti delovne sile ter lažjemu vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, zato se je Nacionalno informacijsko središče vključeno v evropsko mrežo nacionalni središč v drugih državah Evropske unije.

Poslanstvo Nacionalnega informacijskega središča je zagotavljati informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah različnim ciljnim skupinam v Sloveniji in tujini.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.