Osebna izkaznica

Slika strani
Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68
E: tanja.logar@cpi.si

Podjetje: Center RS za poklicno izobraževanje
Skrajšano: CPI
Sedež: Kajuhova 32 U, Ljubljana
Ustanovitelji: Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtna zbornica Slovenije
Pooblaščena oseba: mag. Janez Damjan
Telefon: 01/58 64 200
Fax: 01/54 22 045
E-pošta: nrp@cpi.si
Matična številka: 5910668
Davčna številka: 44648537
Št. registrskega vložka: 1/26725/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Podračun pri UJP: 01100-6030633011

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.