Komu je namenjena NPK?

Slika strani
Kontakt:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

NPK lahko pridobimo preko dveh poti; in sicer po zaključku šolanja (»šolska pot«), kjer poleg NPK dobimo tudi stopnjo izobrazbe, in preko postopka certificiranja.

Šolska pot je namenjena vsem učencem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo in si poleg izobrazbe želijo pridobiti tudi znanja za opravljanje poklica.


Certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno:

  • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
  • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
  • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.