Kako do NPK?

Slika strani
Kontakt:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:

  • z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa ali
  • s preverjanjem in potrjevanjem NPK.

NPK

Izobraževalni programi se pripravljajo in izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996), ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi partnerji. Izobraževalni program okvirno določa pot pridobivanja NPK (predmeti, ure, razmerje teorija-praksa, normativi in standardi izvedbe), težišče pa se vse bolj premika proti učnim dosežkom, ki se preverjajo z zaključnim izpitom oziroma s poklicno maturo.

Zgodovinsko uveljavljena šolska pot pridobivanja poklicnih kvalifikacij je namenjena mladini, pa tudi odraslim. Vendar pa šolska spričevala zgubljajo vlogo edinega garanta o poklicni kompetentnosti njegovega nosilca. Po vsej Evropi se razvijajo modeli certificiranja, predvsem kot sistemi preverjanja in potrjevanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja. Ob iskanju metod za merjenje kompetentnosti se težišče vse bolj prenaša na zmožnost mobiliziranja znanj, spretnosti, navad, ravnanj za opravljanje delovnih nalog v različnih okoliščinah.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.