Za izvajalce

Zakonodaja

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

  • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (UL 81/2000, 83/2003),
  • Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licenc (UL 13/2001),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licenc (UL 97/2003),
  • Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (UL 13/2001),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (UL 97/2003),
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (UL 108/2004),
  • Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (UL 26/2001),
  • Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu (UL 79/2010).

Postopek vpisa v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK je natančno opisan na spletnih straneh https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.