Podrobnosti

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje

Naziv:

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje

Status:

Aktiven

Naslov:

Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 58 97 650

Katalog in koda Lokacije Datum pregleda Datum preverjanja
Vodja projektne naloge (34000041)
Vodja projekta (34000051)
Modni stilist/modna stilistka (21400041)
Hišnik/hišnica (81400031)
Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka (32100011)
Vgrajevalec/vgrajevalka ognjevzdržnih materialov (56634531)
Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (87126651)
Vodovarstveni/a nadzornik/ca (41576261)
Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (62660681)
Vodja delovne skupine v proizvodnji (12728661 )
Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju (57678441 )
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658653 )
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
11.12.2023 ob 14:00 13.12.2023 ob 14:00
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332733 )
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471 )
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (85343681 )
Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka (68250741 )
Računovodja/računovodkinja (42653471 )
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
07.12.2023 ob 14:00 18.12.2023 ob 12:00
Varnostnik/varnostnica (44082581 )
Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (64665441 )
Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (82360261 )
Osvetljevalec/osvetljevalka (00751571 )
Turistični informator/turistična informatorka (08856581 )
Posrednik/posrednica za nepremičnine (10345831 )
Menedžer/menedžerka turistične agencije (06547261 )
Turistični animator/turistična animatorka (56773451 )
Menedžer/menedžerka hotelske operative (55863881 )
Vodja hotelske recepcije (08437081 )
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245772)
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, Ljubljana
13.12.2023 ob 14:00 15.12.2023 ob 14:00
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828532)
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, Ljubljana
13.12.2023 ob 14:00 15.12.2023 ob 14:00
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351)
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (61306131)
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (45834581)
Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (24372431)
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (86658661)
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme (18161811)
Operativni upravnik/operativna upravnica (48712851)
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
04.12.2023 ob 10:00 13.12.2023 ob 09:00
Izdelovalec/izdelovalka programske opreme (08310831)
Špediter/špediterka (02205581)
Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev (26877051)
Voznik/voznica komunalnih smetarskih vozil (80141431)
Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (71364661)
Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda (11264221)
Operater/operaterka kanalizacijskega omrežja (77382101)
Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (78648221)
Upravljavec/upravljavka kanalizacije (06070071)
Upravljavec/upravljavka čistilnih naprav (33783371)
Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (14761471)
Teletržnik/teletržnica (15451541)
Knjigovodja/knjigovodkinja (70037001)
Katalog in koda Status 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj
Voznik/voznica v cestnem prometu (84000021) Ukinjen 755 951 805 617 750 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4994
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (58200091) Pretekli 0 0 0 282 981 48 140 289 104 83 91 33 39 0 0 0 0 0 0 0 2090
Izvajalec/izvajalka betonskih del (58200101) Pretekli 0 0 0 45 5 1 6 10 3 27 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 109
Vodja projekta (34000051) Objava 0 0 0 0 3 69 17 14 2 10 22 14 0 8 13 0 6 39 6 8 231
Modni stilist/modna stilistka (21400041) Objava 0 0 0 0 0 15 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) Pretekli 0 0 0 0 0 28 27 19 36 54 68 22 3 0 0 0 0 0 0 0 257
Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041) Pretekli 0 0 0 0 0 10 16 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Vodja delovne skupine v proizvodnji (52000091) Pretekli 0 0 0 0 0 26 25 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746281) Pretekli 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746282) Pretekli 0 0 0 0 0 0 23 72 53 43 74 74 69 101 95 30 0 0 0 0 634
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (21300071) Pretekli 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (58200111) Pretekli 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Turistični informator/turistična informatorka (81200031) Pretekli 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (01378441) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (43172051) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 20 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (81100071) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Varnostnik/varnostnica (00107721) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (16182141) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Vodovarstveni/a nadzornik/ca (41576261) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 0 0 2 0 14 0 0 0 10 9 71
Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (62660681) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0 9 0 0 0 5 2 42
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (68324561) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Hišnik/hišnica (81400031) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 15 14 21 20 28 23 10 8 14 173
Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (87126651) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 7 97 0 0 0 4 19 201
Vodja delovne skupine v proizvodnji (12728661) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 0 0 0 0 7 0 0 5 0 44
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (34010531) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (80244301) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Turistični animator/turistična animatorka (81200011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658651) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332732) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658652) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 48 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245771) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 67 149 95 50 0 0 0 385
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 56 0 24 0 0 0 0 88
Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852741) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 7 1 0 0 0 0 18
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332733) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 0 0 0 12
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828531) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 9 16 14 0 0 0 59
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658653) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 19 30 10 48 41 18 208
Računovodja/računovodkinja (42653471) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 25 12 17 9 4 109
Posrednik/posrednica za nepremičnine (10345831) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 46 84 56 38 283
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245772) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 103 41 240
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828532) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 11 34
Operativni upravnik/operativna upravnica (48712851) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.