Podrobnosti

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

Status:

Aktiven

Naslov:

Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ

Telefon:

04 280 83 00

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
 • 63331471 Cestni preglednik / cestna preglednica
 • 32542571 Cestni preglednik/cestna preglednica
 • 62300021 Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
 • 62300022 Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
 • 84000031 Odgovorna oseba v cestnem prometu
 • 84000041 Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
 • 84000011 Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
 • 84000141 Viličarist/viličaristka
 • 26617441 Vzdrževalec / vzdrževalka cest
 • 02024711 Vzdrževalec/vzdrževalka cest
 • 03832201 Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (8400004011) Pretekli 108 25 71 78 59 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396
Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga (1824385011) Objava 0 0 0 0 0 11 57 40 22 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Vzdrževalec / vzdrževalka cest (2661744011) Pretekli 0 0 0 0 0 47 100 42 17 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Cestni preglednik / cestna preglednica (6333147011) Pretekli 0 0 0 0 0 23 57 47 45 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 44 29 52 0 0 0 0 145
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 30 29 36 0 0 0 0 131
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 13
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 10 47 36 343
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 16 45 22 129

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Ljudska univerza Celje

Status:

Aktiven

Naslov:

Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE

Telefon:

03 4286750

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
 • 78385341 Asfalter/asfalterka
 • 58200251 Asfalter/asfalterka
 • 63331471 Cestni preglednik / cestna preglednica
 • 32542571 Cestni preglednik/cestna preglednica
 • 58200031 Cestni preglednik/cestna preglednica
 • 16182141 Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
 • 58200101 Izvajalec/izvajalka betonskih del
 • 58200111 Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
 • 58200091 Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
 • 52852741 Knjigovodja/ Knjigovodkinja
 • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
 • 58200261 Polagalec/polagalka talnih oblog
 • 10345831 Posrednik/posrednica za nepremičnine
 • 12746281 Posrednik/posrednica za nepremičnine
 • 12746282 Posrednik/posrednica za nepremičnine
 • 87658651 Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 87658652 Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 65332731 Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
 • 32575251 Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
 • 33503351 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
 • 76200011 Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
 • 81200031 Turistični informator/turistična informatorka
 • 53410571 Varuh/inja predšolskih otrok
 • 26617441 Vzdrževalec / vzdrževalka cest
 • 02024711 Vzdrževalec/vzdrževalka cest

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) Pretekli 46 315 84 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) Pretekli 0 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) Pretekli 0 20 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) Ukinjen 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) Pretekli 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hišnik/hišnica (8140003011) Objava 0 0 0 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 20
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) Pretekli 0 0 0 0 3 7 4 0 5 2 14 41 5 0 0 0 0 0 81
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) Pretekli 0 0 0 0 5 7 5 4 0 0 4 10 9 5 0 0 0 0 49
Vzdrževalec / vzdrževalka cest (2661744011) Pretekli 0 0 0 0 0 637 32 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 683
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 0 0 0 0 0 2 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Cestni preglednik / cestna preglednica (6333147011) Pretekli 0 0 0 0 0 195 37 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 254
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 1 0 2 0 0 0 13
Asfalter/asfalterka (5820025011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Asfalter/asfalterka (7838534011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16 17 11 23 5 88
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 27 20 28 0 95
Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
Knjigovodja/ Knjigovodkinja (5285274011) Pretekli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 0 15
Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

Osnovni podatki izvajalca

Naziv:

Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Status:

Aktiven

Naslov:

Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA

Telefon:

01 2927260

Katalogi:

Aktualni:

Pretekli:
 • 34100071 Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju
 • 63331471 Cestni preglednik / cestna preglednica
 • 32542571 Cestni preglednik/cestna preglednica
 • 58200101 Izvajalec/izvajalka betonskih del
 • 08245771 Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj
 • 58200091 Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
 • 52852741 Knjigovodja/ Knjigovodkinja
 • 34400041 Knjigovodja/knjigovodkinja
 • 43172051 Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov
 • 12746282 Posrednik/posrednica za nepremičnine
 • 87658651 Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 87658652 Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 65332731 Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 65332732 Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • 34400021 Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode
 • 40764611 Svetovalec/svetovalka za destinacijski management
 • 08711601 teletržnik/ teletržnica
 • 34100031 Teletržnik/teletržnica
 • 52000091 Vodja delovne skupine v proizvodnji
 • 26617441 Vzdrževalec / vzdrževalka cest
 • 02024711 Vzdrževalec/vzdrževalka cest

Datum preverjanj:

Trenutno ni razpisanih preverjanj


Skupaj izdanih certifikatov po letih:

Katalog in koda Status 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) Pretekli 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) Pretekli 21 96 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) Pretekli 0 8 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273021) Pretekli 0 55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Knjigovodja/ Knjigovodkinja (5285274011) Pretekli 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) Pretekli 0 0 74 29 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) Pretekli 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) Pretekli 0 0 0 30 73 78 0 101 0 0 0 0 282
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273031) Objava 0 0 0 12 13 17 18 6 16 26 19 7 134
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865031) Objava 0 0 0 31 33 14 22 4 32 30 24 11 201
Vodja projekta (3400005011) Objava 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 94 101 44 12 251
Računovodja/računovodkinja (4265347011) Objava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.