Katalog

Naziv:

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

25.2.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Terapija in rehabilitacija (0915)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka 72600011

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Refleksoterapevt/refleksoterapevtka  7260.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Strokovna znanja in spretnosti na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja zdravstva ali
 • Opravljen preizkus posameznih sklopov zdravstvenih vsebin, ki so določene z izobraževalnim programom Bolničar – negovalec (potrditev na SS, 17. seja/1998, objava v Ur. l. RS. št. 69/98):katalog znanja: Vzgoja za zdravje in higiena, katalog znanja: Osnove anatomije in fiziologije, katalog znanja: Kontaktna kultura

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Refleksoterapevt/refleksoterapevtka  7260.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Strokovna znanja in spretnosti na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja zdravstva ali
 • Opravljen preizkus posameznih sklopov zdravstvenih vsebin, ki so določene z izobraževalnim programom Bolničar – negovalec (potrditev na SS, 17. seja/1998, objava v Ur. l. RS. št. 69/98):katalog znanja: Vzgoja za zdravje in higiena, katalog znanja: Osnove anatomije in fiziologije, katalog znanja: Kontaktna kultura

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov varnosti in zdravja pri delu

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba80
dokumentacija5
ustni zagovor5

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zdravitelj/zdraviteljica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Refleksoterapevt/refleksoterapevtka 7260.001.5.1 lahko opravljajo tudi slabovidni in slepi.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • avdiovizualna učilnica: računalnik, tiskalnik
 • stoli za refleksoterapevta:vrtljiv, možnost premikanja višine na hidravliko ali elektriko, možnost spreminjanja višine, naklona hrbtnega dela in sedeža
 • masažna miza ali masažni stol
 • vgrajen delovni pult: keramični vgradni umivalnik, sifon, pipa na odpiranje s komolcem ali na fotocelico–hladno topla voda
 • dozator za milo
 • dozator za razkužilo

9.2. Kadrovski pogoji


Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:
 • višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva oz. certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Refleksoterapevt / refleksoterapevtka in
 • 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije.
Najmanj en član komisije mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
 • pregleda in oceni neskladja v delovanju organov in organskih sistemov v telesu, ki se izrazijo v tonusu stopala, temperaturi stopala, občutljivosti refleksnih con, spremembah na stopalu, vlažnosti stopala
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
 • prepoznava različne bolezenske znake
 • pozna zakonitosti in nudi prvo pomoč
 • Izdela anamnezo s tehniko a–testa na stopalih ali na dlaneh
  • uporabniku predstavi indikacije in kotraindikacije za izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi reakcije na refleksnoconsko masažo stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi potek izvedbe tehnike a-testa
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike a-testa
  • izdela anamnezo s tehniko a – testa na stopalih ali na dlaneh
  • vodi dokumentacijo
  • svetuje stranki in izdela terminski plan za izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
  • izdela in predstavi finančni načrt uporabniku
  • izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
  • skrbi za lastno varstvo, varnost uporabnikov ter za pravilno vzdrževanje delovnega mesta v širšem in ožjem pomenu
izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi podrobne plane o strokovnem terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom
 • uporabniku predstavi podrobne plane o strokovnem terapevtskem pristopu
 • svetuje izvedbo terapevtskega plana
 • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
 • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
 • Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
  • seznani uporabnika s planom terapevtskega načrta
  • uporabnika seznani z ugotovitvami a-testa
  • dogovori se za potek in izvedbo terapevtskega načrta
  • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt v skladu s soglasjem uporabnika
  • upošteva dodatna strokovna priporočila kot podporo izvedbi terapevtskega načrta
  • prepoznava posledice bolezenskih procesov v človekovem organizmu, tkivih, organih in organskih sistemih
  • prepoznava zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energetski in duhovni ravni
  • upošteva načela telesne obremenitve
  • upošteva zakone in predpise o varovanju osebnih podatkov
  • upošteva načela strokovne etike in morale
  • upošteva načela samokritičnosti, samovrednotenja
  • skrbi za lastno varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže stopal
 • izvede a–test na stopalih
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoconske masaže stopal
 • izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže stopal
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
 • Izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže stopal
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike a-testa
  • izvaja tehniko a-testa na stopalih
  • izvaja tehniko refleksnoconske masaže stopal glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
  • natančno opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže stopal
  • vrednoti glavne organske cone in pomen odnosnih organskih con
  • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja refleksnoconsko masažo palcev nog in rok
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na palcih
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na palcih
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na palcih
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal ali dlani
 • Izvaja refleksno consko masažo palcev nog:
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo masaže palcev nog
  • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na palcih nog ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistem
  • natančno opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže palcev nog
  • izvaja tehniko masaže refleksnih con na palcu nog
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi z lastno varstvo, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja refleksnoconsko masažo stopal ali dlani v povezavi z zobmi
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na stopalih ali dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na stopalih ali dlaneh za obdelavo refleksnih con zob, ki so v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na stopalih ali dlaneh
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal ali dlani
 • Izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže stopal
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike a-testa
  • izvaja tehniko a-testa na stopalih
  • izvaja tehniko refleksnoconske masaže stopal glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
  • natančno opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže stopal
  • vrednoti glavne organske cone in pomen odnosnih organskih con
  • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja refleksnoconsko masažo na dlaneh
 • izvede a–test na dlaneh
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na dlaneh
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na dlaneh
 • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
 • Izdela anamnezo s tehniko a–testa na stopalih ali na dlaneh
  • uporabniku predstavi indikacije in kotraindikacije za izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi reakcije na refleksnoconsko masažo stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi potek izvedbe tehnike a-testa
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike a-testa
  • izdela anamnezo s tehniko a – testa na stopalih ali na dlaneh
  • vodi dokumentacijo
  • svetuje stranki in izdela terminski plan za izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
  • izdela in predstavi finančni načrt uporabniku
  • izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
  • skrbi za lastno varstvo, varnost uporabnikov ter za pravilno vzdrževanje delovnega mesta v širšem in ožjem pomenu
izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • določi nevrološke točke
 • izvaja tehniko pritiska s soglasjem uporabnika
 • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
 • ločuje med refleksnimi conami in nevrološkimi točkami
 • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 • razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 • razlikuje bolezenske spremembe mišičja, skeleta in živčevja
 • razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
 • razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
 • razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
 • pozna topografijo nevroloških točk
 • pozna vegetativno simptomatiko
 • razume vzročne povezave nevroloških točk
 • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
 • pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
 • Izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem:
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
  • določi nevrološke točke in razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov
  • prepoznava disfunkcije vegetativnega živčnega sistema
  • izvaja tehniko pritiska na nevrološke točke
  • izvaja tehniko pritiska glede na bolečinsko krivuljo in jo povezuje s simptomatiko uporabnika
  • določi nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in motoričnega živčnega sistema
  • prepoznava nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
  • načrtuje nadaljnji potek izvajanja tehnike pritiska živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja tehniko refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih točk čaker
 • ugotavlja energetsko stanje posameznih čaker
 • izvaja tehniko obdelave refleksnih točk sedmih energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uprabnika glede na obdelavo refleksnih točk čaker
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja način obdelave posameznih čaker odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih točk čaker in barve posamezne čakre
 • Izvaja tehniko refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh:
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh
  • določi lego refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh ter razume pomen, delovanje in odzivnost posameznih čaker v telesu
  • izvajati tehniko obdelave refleksnih con čaker
  • uporablja tehniko za vzpostavlja energetskega ravnovesja čaker
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže dlani
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja tehniko obdelave refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh, jih povezuje z organi in organskimi sistemi telesa glede na odzivanje uporabnika
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi z lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
izvaja metamorfno tehniko z analizo dogodkov
 • izvaja metamorfno tehniko
 • subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju fetusa in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
 • preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
 • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
 • analizira informacije odzivnosti posameznih področji hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
 • Izvaja metamorfno tehniko z analizo dogodkov
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi uporabnika za izvedbo metamorfne tehnike z analizo dogodkov
  • izvajat tehniko metamorfne metode
  • zaznava reakcije uporabnika, ki vplivajo na razvoj človeka v vseh razvojnih fazah
  • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju fetusa in otroka, ki so posledično vplivali na mater in otroka
  • analizira vplive vzročnega dogodka in ga spozna kot odziv pri otroku ali odrasli osebi
  • primerja posledične ugotovitve in zaznave stanja med uporabnikom in njegovim okoljem, starši, skrbniki ali drugimi odgovornimi, ter načrtuje nadaljnji potek metamorfne tehnike
  • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike na način supervizije
  • pripravi analizo informacije odzivnosti posameznih področij na coni hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
  • komunicira z uporabnikom
  • skrbi z lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ann Lett, Reflex zone therapy for Health Professional, (ISBN 0-443-06015-0)
 • dr. Franz Wagner, Reflexzonen massage, (ISBN 3-7742-4262-3)
 • Hanne Marquardt, Praktisches Lehrbuchder Reflxconentherapie am Fuss, (ISBN 3-7773-1382-3)
 • J. Korenc - Lafer, M. Vrhunc: Refleksnoconska masaža stopal terapija, interno gradivo, Anicor, Ljubljana, 2004
 • J. Korenc - Lafer, M. Vrhunc: Refleksnoconska masaža stopal terapija živčnih točk – živci, mišice, statika, gibanje, avtonomni živčni sistem, interno gradivo, Anicor, Ljubljana, 2004
 • J. Korenc - Lafer: Prenatalni vzorec in metamorfna metoda z analizo dogodkov, interno gradivo, Anicor, Ljubljana, 2003
 • Pauline Wills, The reflexology manual, (ISBN 0-89281-547-7)
 • Saint-Pierre, Gaston in Shapiro, Debbie: Die Metamorphische Methode, Ryvellus, Munchen, ISBN 3-89453-031-6
 • Saint-Pierre, Gaston in Thompson, B. D'Arcy: Die Kernprinzipien Der Metamorphischen Methode, Ryvellus, Munchen, ISBN 3-89453-068-5

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor, Izobraževalni center, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Maja Vrhunc, Društov “MAYA”, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o., Krnica 63, 4267 Zgornje Gorje
 • mag. Zupančič Pavla, dr. med. vet, Valantičeva 19, 8000 Novo mesto
 • ga. Zdenka Petek, viš. med. s, Pot na Jeranovo 7, 1214 Kamnik
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.