Poklicni standard

Naziv:

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

25.2.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Terapija in rehabilitacija (0915)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (7260.001.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnjaki in z uporabniki ter svetuje uporabnikom
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sodeluje v strokovnem timu
 7. izdela anamnezo s tehniko a – test na stopalih ali dlaneh in terapevtski načrt za uporabnika ter mu ga predstavi
 8. izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže stopal
 9. izvaja refleksnoconsko masažo palcev stopal in dlani
 10. izvaja refleksnoconsko masažo stopal ali dlani v povezavi z zobmi
 11. izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 12. izvaja obdelavo refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh
 13. izvaja metamorfno tehniko z analizo dogodkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in uporabniku predstavi storitev
 • organizira delovni proces
 • predstavi storitve in se uskladi z uporabniki glede uporabe refleksoterapevtskih storitev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi terminski plana in delovno mesto
 • izdela terminske plane obiskov uporabnikov
 • vodi terapevtski razgovor
 • nastavi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in obstoječih težav, ki jih izrazi uporabnik
 • vodi in usklajuje terminske plane obiskov uporabnikov
 • pripravi okolje za opravljanje dela
 • upošteva navodila lastne higienske in estetske urejenosti
Operativna dela izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
 • pregleda in oceni neskladja v delovanju organov in organskih sistemov v telesu, ki se izrazijo v tonusu stopala, temperaturi stopala, občutljivosti refleksnih con, spremembah na stopalu, vlažnosti stopala
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
 • prepoznava različne bolezenske znake
 • pozna zakonitosti in nudi prvo pomoč
izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi podrobne plane o strokovnem terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom
 • uporabniku predstavi podrobne plane o strokovnem terapevtskem pristopu
 • svetuje izvedbo terapevtskega plana
 • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
 • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže stopal
 • izvede a–test na stopalih
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoconske masaže stopal
 • izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže stopal
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
izvaja refleksnoconsko masažo palcev nog in rok
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na palcih
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na palcih
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na palcih
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal ali dlani
izvaja refleksnoconsko masažo stopal ali dlani v povezavi z zobmi
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na stopalih ali dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na stopalih ali dlaneh za obdelavo refleksnih con zob, ki so v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na stopalih ali dlaneh
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal ali dlani
izvaja refleksnoconsko masažo na dlaneh
 • izvede a–test na dlaneh
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksnoconske masaže na dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con na dlaneh
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksnoconske masaže na dlaneh
 • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja inteziteto pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • določi nevrološke točke
 • izvaja tehniko pritiska s soglasjem uporabnika
 • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
 • ločuje med refleksnimi conami in nevrološkimi točkami
 • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 • razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 • razlikuje bolezenske spremembe mišičja, skeleta in živčevja
 • razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
 • razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
 • razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
 • pozna topografijo nevroloških točk
 • pozna vegetativno simptomatiko
 • razume vzročne povezave nevroloških točk
 • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
 • pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
izvaja tehniko refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih točk čaker
 • ugotavlja energetsko stanje posameznih čaker
 • izvaja tehniko obdelave refleksnih točk sedmih energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uprabnika glede na obdelavo refleksnih točk čaker
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja način obdelave posameznih čaker odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih točk čaker in barve posamezne čakre
izvaja metamorfno tehniko z analizo dogodkov
 • izvaja metamorfno tehniko
 • subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju fetusa in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
 • preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
 • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
 • analizira informacije odzivnosti posameznih področji hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
Administrativna dela vodi dokumentacijo
 • vodi in izpolnjuje kartoteke
 • vodi razpored obiskov
 • izdaja račune
 • obvešča uporabnike in javnost
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • pripavlja dokumentacijo za računovodske storitve
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja promocijo poklicnih storitev
 • izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • sklepa in pripravlja pogodbe z uporabniki
 • pripravlja cenik storitev
 • pripravi račun storitve za uporabnika
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
Vodenje sodeluje v timu
 • samostojno izvaja terapevtski program
 • sodeluje v strokovnem timu ali ga vodi
Nadzor dela izvaja nadzor strokovnega dela
 • izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
 • upošteva in izvaja kodeks poklicne etike refleksoterapevtov
 • upošteva in izvaja deontološki kodeks
 • upošteva veljavne zakonske predpise, ki urejajo področje naravnega zdravljenja
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja nadzor nad lastnim delom
Komunikacija komunicira s strokovnjaki in z uporabniki
 • komunicira s strokovnjaki, z uporabniki in drugimi zunanjimi strokovnjaki, ki so ključnega pomena za razvoj refleksoterapije
 • komunicira s starši, skrbniki, spremljevalci in z drugimi odgovornimi ljudmi
 • seznani uporabnika s postopki dela, z indikacijami, s kontraindikacijami in z možnimi rekacijami organizma na terapije
svetuje uporabniku
 • svetuje in pouči posameznika o samomasaži odzivnih con na dlaneh ter ga spodbuja k temu
 • razvija empatičen odnos do uporabnika
 • razvija poklicne osebnostne lastnosti, ki so potrebne za delo z uporabnikom
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varstvo, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • izvaja ekološke predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor, Izobraževalni center, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Maja Vrhunc, Društvo “MAYA”, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o., Krnica 63, 4267 Zgornje Gorje
 • mag. Zupančič Pavla, dr. med. vet., Valantičeva 19, 8000 Novo mesto
 • ga. Zdenka Petek, viš. med. s., Pot na Jeranovo 7, 1214 Kamnik
 • ga. Ivica Šinkovec, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.