Katalog

Naziv:

pletar/ pletarka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

30.11.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

pletar/ pletarka (6181320011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pletar/ pletarka 61813200 in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Končana osnovnošolska obveznost.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pletar/ pletarka 61813200 in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Končana osnovnošolska obveznost.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, komisija določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
 • pripravo na izvedbo naloge,
 • uporabo gradiv, orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalno rabo materiala in energije,
 • ekološko ravnanje,
 • poznavanje izdelkov pletarske dediščine,
 • poznavanje tehnik prodaje izdelkov in načinov predstavitve na sejmih, razstavah.

 

Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 70
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Izdelovalec/izdelovalka drugih pletenih izdelkov iz trstičja, vrbja ipd.

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

Učna delavnica, opremljena z ustreznimi sredstvi za pletenje: ustrezna orodja, ustrezni materiali in surovina. 

Kadrovski pogoji

Komisija ima tri člane, od katerih ima:

 • najmanj en član komisije univerzitetno izobrazbo etnološke ali oblikovne smeri,
 • najmanj en član komisije višješolsko izobrazbo s področja ekonomije,
 • najmanj en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja pletarstva.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nabavi, izbira in pripravi surovino za pletenje iz ličja
 • nabavi (kupuje ali zbira) kakovosten material
 • sortira ličje glede na uporabnost za pletenje
 • pozna postopke žveplanja in razkuževanja ter žvepla in razkužuje
 • pozna načine sušenja ter suši ličje do primerne stopnje za skladiščenje
 • barva ličje
 • pozna postopke za shranjevanje ličja in shranjuje ličje
 • pozna načine barvanja z anilinskimi barvili
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna postopke za pripravo surovine za uporabo

Nabavi, izbira in pripravi surovino za pletenje iz ličja

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • praktično oceni primeren čas za nabavo oz. spravilo ličja
 • pozna in razlikuje kakovostne razrede ličja
 • pozna in razloži dejavnike, ki vplivajo na skladiščenje koruznega ličja
 • razloži postopke žveplanja/razkuževanja ličja
 • razloži postopek barvanja ličja
 • pojasni postopke za pripravo surovine za uporabo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi surovino za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota
 • izbira različne vrste šibja in srobota
 • pripravi šibje za pletenje
 • obeli šibje in ga po potrebi žvepla
 • iz šibja nareže vitre in jih zveže v svežnje
 • namaka vitre za pletenje
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna postopke za pripravo surovine za uporabo
 • pozna načine priprave šibja
 • razlikuje različne vrste šibja
 • pozna tehnološke in vizualne lastnosti posameznih vrst šibja ter srobota
 • pozna načine in postopek barvanja, lakiranja in drugih postopkov zaščite ter dekoriranja šibja

Pripravi surovino za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • v nasadu nareže in kasneje v delavnici sortira šibje in srobot glede na uporabnost za pletenje
 • oceni kakovost in količino šibja in srobota glede na hektarski donos
 • utemelji žveplanje
 • žvepla in razkužuje po predpisanem postopku
 • utemelji sušenje viter do primerne stopnje za uporabo
 • našteje in pokaže vrste različnega šibja
 • pojasni primernost surovine za nadaljnjo obdelavo
 • pojasni postopek in pogoje za shranjevanje (vlažnost, zaščita pred glodalci …)
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi surovino za pletenje iz slame
 • pripravi ustrezno vrsto (sorto) žitne (ržene idr.) slame
 • odbira in sortira slamnate bilke po velikosti in debelini
 • po potrebi barva slamo
 • pripravi modele in orodja za pletenje iz slame
 • pozna vrste žit, ki so primerne za izdelovanje
 • pozna postopke žveplanja in žvepla slamo

Pripravi surovino za pletenje iz slame

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • predstavi vrste žit, ki jih lahko uporabi pri izdelovanju
 • razloži postopek priprave ustrezne sorte slame (žita)
 • utemelji pomen odbiranja in sortiranja slame
 • razloži/prikaže postopek barvanja slame
 • razloži postopek in namen žveplanja slame ter jo žvepla
 • predstavi orodje, modele, pripomočke, ki jih potrebuje pri delu
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje izdelek
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti pletarske dediščine in različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti pletarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem

Oblikuje izdelek

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • utemelji zasnovo izdelka glede na pletarsko dediščino, funkcijo, tehnologijo in okrasje
 • navede temeljne razlike med pletarsko dediščino in sodobnimi izdelki
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • izmed razstavljenih izdelkov izbere izdelek glede na etnološke značilnosti
 • poda modelarju navodila za izdelavo  modela  ali drugih  sestavnih elementov izdelkov (npr. leseni ali usnjeni ročaj)
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
plete izdelke iz ličja
 • splete enostaven izdelek (podstavek, predpražnik)
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem (košarica, cekar, nahrbtnik, copati)
 • izbere in pripravi model za pletenje
 • izdela ličnate zvitke
 • oceni kakovost ličnatega zvitka glede na nateznost, debelino
 • splete dno izdelka v povezavi z ličnatimi zvitki in nosilnim  robom
 • izbere primerno ličje za prepletanje in izdelavo ustreznih vzorcev
 • sname izdelek z modela
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • pozna načine za izbiranje ličja in za pripravo na pletenje glede na bolj ali manj izpostavljene dele izdelka
 • pozna in obvlada tehniko pletenja izdelkov iz ličja
 • pozna lastnosti, strukturo in napake v materialih za pletene izdelke iz ličja
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek

Plete izdelke iz ličja

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi model za pletenje
 • ekonomično uporabi ličkanje
 • pripravi ličkanje za pletenje (obreže, navlaži, natrga)
 • utemelji pomen nosilnega roba pri izdelkih z ročaji
 • izbere materiale, ki jih je možno prepletati, in jih primerno kombinira
 • razlikuje med naravnimi in umetnimi materiali in utemelji uporabo naravnih materialov
 • splete enostaven izdelek
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem
 • oceni primeren čas za snemanje z modela
 • splete dno izdelka
 • izbere, izdela ali pa poda navodilo za izdelavo izdelku primernega ročaja
 • popravi napake končnih izdelkov
 • vstavi podlogo v določen izdelek
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
plete izdelke iz šibja in srobota
 • pripravi gradivo za določen izdelek (šibje, vitre, žica, srobot) in ga po potrebi žvepla
 • izdela osnovno ogrodje izdelka ali morebitni leseni model
 • doda k osnovnemu ogrodju druge pomembne konstrukcijske dele (nosilni količki, ročaji, leseno dno idr.)
 • preplete temeljno ogrodje z vitrami, srobotom ali drugimi gradivi
 • zaščiti izdelek z barvanjem, lakiranjem
 • pozna vse vrste šibja in srobota, značilnosti njihove rasti, vzgoje nasadov in (ali) nabiranja v naravi
 • pozna načine obdelave šibja in izdelave viter
 • pozna vse napake in nevarnosti pri uporabi navedenih gradiv
 • pozna načine barvanja in zaščite uporabljenih gradiv
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek

Plete izdelke iz šibja in srobota

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi model za pletenje
 • pripravi surovino za pletenje (obreže, navlaži, natrga)
 • utemelji pomen nosilnega roba pri izdelkih z ročaji
 • izbere materiale, ki jih je možno prepletati, in jih primerno kombinira
 • predstavi načine obdelave šibja in izdelave viter
 • utemelji uporabo različnih vrst šibja in srobota
 • izdela osnovno ogrodje in ga preplete z vitrami s celimi šibami, srbotom…
 • splete enostaven izdelek
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem
 • oceni primeren čas za snemanje z modela
 • splete dno izdelka
 • splet rob izdelka
 • pojasni načine barvanja in zaščite uporabljenih gradiv za pletenje iz šibja in srobota
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • skroji in zašije podlogo ter jo vstavi z drugimi dekorativnimi elementi v določen izdelek
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
plete izdelke iz slame
 • pripravi orodja in naprave za pletenje
 • pripravi morebitne modele in šablone (npr. za cekarje)
 • pozna načine pridobivanja slame za pletenje, njeno skladiščenje in pripravo za pletenje
 • pozna in razume možnosti in omejitve slame kot gradiva
 • zna pripraviti vsa potrebna orodja in naprave
 • pozna načine barvanja slame in uporabo človeku prijaznih barvil
 • pozna vse možnosti glede uporabe šablon in modelov
 • pozna nevarnosti in pomanjkljivosti izdelkov iz slame
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek

Plete izdelke iz slame

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • predstavi/pripravi orodja in pripomočke za  pletenje
 • razloži postopek pridobivanja in skladiščenja slame
 • razloži postopek priprave slame za pletenje
 • utemelji uporabnost slame kot materiala za pletenje glede na funkcijo posameznega izdelka
 • prikaže izdelavo različnih vzorcev in različnih tehnik pletenja
 • izdela enostaven izdelek in posamezne elemente
 • sestavlja različne elemente v posamezen izdelek
 • izdela/predstavi dekorativne elemente
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
trži svoje izdelke
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • nastopa na sejmih in razstavah ter sodeluje na natečajih
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna domača imena za svoje izdelke
 • zna razložiti uporabnost in sestavo izdelka ter njegovo zgodovino oziroma lokalni pomen
 • pozna osnove kalkulacij
 • zna napisati račun
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • obvlada osnove trženja
 • pozna ciljno skupino potrošnikov

Trži svoje izdelke

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pozna in razloži zahteve trga po pletarskih izdelkih
 • predstavi izdelek glede na uporabljeni material, pletarsko dediščino in tehnologijo izdelave
 • predstavi in razloži načine promocije in trženja izdelka
 • razloži opremo izdelka za trg  (našteje ustrezne znake, certifikate, deklaracijo  in (ali) zloženke, s katerimi se opremi izdelke)
 • oblikuje ceno izdelka
 • napiše račun
 • pojasni elemente ekonomičnega poslovanja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • BOGATAJ, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1991.
 • BOGATAJ, Janez: Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana 1994.
 • BOGATAJ, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana 1993.
 • BOGATAJ, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana 2000.
 • Katalogi bienalnih razstav domačih in umetnih obrti v Slovenj Gradcu in v Ljubljani od leta 1977 dalje.
 • Gradivo v pokrajinskih in specializiranih muzejih in muzejskih zbirkah.
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.
 • MOJSTROVINE SLOVENIJE. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka STUPAR, DART, d. o. o.
 • Dragica HORVAT, LKC, d. o. o.
 • Jože TOMPA, LKC, d. o. o.
 • Jože HORVAT, Kmetijska svetovalna služba Hotiza
 • Nataša KONESTABO, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez BOGATAJ, Univerza v Ljubljani

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Veronika ŠLANDER, Center RS za poklicno izobraževanje


14. Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mirko Lovrec
 • Alenka STUPAR, DART, d. o. o.
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum Veržej
 • Dragica Horvat, Pomelaj
 • Bernarda Raščan, Pomelaj
 • Goran Lesničar Pučko, OZS

 

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.