Poklicni standard

Naziv:

Pletar/pletarka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pletar/pletarka (61813200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Operativna dela nabavi, izbira in pripravi surovino za pletenje iz ličja
 • nabavi (kupuje ali zbira) kakovosten material
 • sortira ličje glede na uporabnost za pletenje
 • pozna postopke žveplanja in razkuževanja ter žvepla in razkužuje
 • pozna načine sušenja ter suši ličje do primerne stopnje za skladiščenje
 • barva ličje
 • pozna postopke za shranjevanje ličja in shranjuje ličje
 • pozna načine barvanja z anilinskimi barvili
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna postopke za pripravo surovine za uporabo
pripravi surovino za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota
 • izbira različne vrste šibja in srobota
 • pripravi šibje za pletenje
 • obeli šibje in ga po potrebi žvepla
 • iz šibja nareže vitre in jih zveže v svežnje
 • namaka vitre za pletenje
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna postopke za pripravo surovine za uporabo
 • pozna načine priprave šibja
 • razlikuje različne vrste šibja
 • pozna tehnološke in vizualne lastnosti posameznih vrst šibja ter srobota
 • pozna načine in postopek barvanja, lakiranja in drugih postopkov zaščite ter dekoriranja šibja
pripravi surovino za pletenje iz slame
 • pripravi ustrezno vrsto (sorto) žitne (ržene idr.) slame
 • odbira in sortira slamnate bilke po velikosti in debelini
 • po potrebi barva slamo
 • pripravi modele in orodja za pletenje iz slame
 • pozna vrste žit, ki so primerne za izdelovanje
 • pozna postopke žveplanja in žvepla slamo
oblikuje izdelek
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti pletarske dediščine in različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti pletarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
plete izdelke iz ličja
 • splete enostaven izdelek (podstavek, predpražnik)
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem (košarica, cekar, nahrbtnik, copati)
 • izbere in pripravi model za pletenje
 • izdela ličnate zvitke
 • oceni kakovost ličnatega zvitka glede na nateznost, debelino
 • splete dno izdelka v povezavi z ličnatimi zvitki in nosilnim  robom
 • izbere primerno ličje za prepletanje in izdelavo ustreznih vzorcev
 • sname izdelek z modela
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • pozna načine za izbiranje ličja in za pripravo na pletenje glede na bolj ali manj izpostavljene dele izdelka
 • pozna in obvlada tehniko pletenja izdelkov iz ličja
 • pozna lastnosti, strukturo in napake v materialih za pletene izdelke iz ličja
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
plete izdelke iz šibja in srobota
 • pripravi gradivo za določen izdelek (šibje, vitre, žica, srobot) in ga po potrebi žvepla
 • izdela osnovno ogrodje izdelka ali morebitni leseni model
 • doda k osnovnemu ogrodju druge pomembne konstrukcijske dele (nosilni količki, ročaji, leseno dno idr.)
 • preplete temeljno ogrodje z vitrami, srobotom ali drugimi gradivi
 • zaščiti izdelek z barvanjem, lakiranjem
 • pozna vse vrste šibja in srobota, značilnosti njihove rasti, vzgoje nasadov in (ali) nabiranja v naravi
 • pozna načine obdelave šibja in izdelave viter
 • pozna vse napake in nevarnosti pri uporabi navedenih gradiv
 • pozna načine barvanja in zaščite uporabljenih gradiv
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
plete izdelke iz slame
 • pripravi orodja in naprave za pletenje
 • pripravi morebitne modele in šablone (npr. za cekarje)
 • pozna načine pridobivanja slame za pletenje, njeno skladiščenje in pripravo za pletenje
 • pozna in razume možnosti in omejitve slame kot gradiva
 • zna pripraviti vsa potrebna orodja in naprave
 • pozna načine barvanja slame in uporabo človeku prijaznih barvil
 • pozna vse možnosti glede uporabe šablon in modelov
 • pozna nevarnosti in pomanjkljivosti izdelkov iz slame
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
trži svoje izdelke
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • nastopa na sejmih in razstavah ter sodeluje na natečajih
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna domača imena za svoje izdelke
 • zna razložiti uporabnost in sestavo izdelka ter njegovo zgodovino oziroma lokalni pomen
 • pozna osnove kalkulacij
 • zna napisati račun
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • obvlada osnove trženja
 • pozna ciljno skupino potrošnikov
Administrativna dela vodi evidence in zapise o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost izdelka
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna osnove kvalitetno opravljenega dela
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • ohranja izročila kulturne dediščine
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna osnove vzdrževanja strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo in obvlada lokalno izrazoslovje za izdelke
 • opremi izdelke s pojasnjevalnimi zloženkami, certifikati in navodili za pravilno uporabo lončenih izdelkov ter njihovo vzdrževanje
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
 • zna organizirati delo in izvajanje posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo 
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja varnost pri delu in upošteva okoljevarstvena načela
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire in okolje
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • dela z zdravju in okolju neškodljivimi barvili

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.