Katalog

Naziv:

Pediker/pedikerka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2012

Predhodniki:

Pediker/pedikerka (81500021)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pediker/pedikerka (5334874011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Pediker/pedikerka in 11. točko tega kataloga

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Končana srednja poklicna ali strokovna izobrazba s področja kozmetike ali zdravstva

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Pediker/pedikerka in 11. točko tega kataloga

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Končana srednja poklicna ali strokovna izobrazba s področja kozmetike ali zdravstva

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
 • pripravo kandidata na delo ter pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje higienskih pravil,
 • pripravo stranke in komunikacijo z njo,
 • izbiro pravilne tehnike pedikure,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.
Izločilna merila
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
1.  sklop     

pisno preverjanje40
2.  sklop 

načrtovanje in priprava naloge
5
izvedba  
40
dokumentacija 
5
ustni zagovor 
10

Kandidat mora tako v 1. kot v 2. sklopu doseči vsaj 60 % točk.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • primeren prostor za izvajanje pedikure (po predpisih, ki določajo minimalne sanitarno zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti  higienske nege in drugih podobnih dejavnosti)
 • miza ali stol za pedikuro
 • luč (npr. lupa s hladno svetlobo)
 • banja v kateri je možno nemoteno izvajati dezinfekcijo po uporabi
 • inštrumenti za pedikuro (število kompletov ustrezno številu kandidatov)
 • oprema za vzdrževanje higiene in sterilizacije
 • izdelki za nego nog
 • obvezilni material
 • osebna zaščitna sredstva
 • obrazec za dokumentacijo

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
 • en član najmanj univerzitetno izobrazbo s področja medicine in 5 let izkušenj s področja medicine
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege s funkcionalnim znanjem diabetičnega stopala in 5 let delovnih izkušenj s področja zdravstvene nege
 • en član mojstrski izpit iz kozmetične nege in 5 let delovnih izkušenj s področja pedikure


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Izvaja natančen pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro
 • sprejme uporabnika
 • pridobiva ustrezne potrebne podatke o uporabniku
 • vodi ciljan pogovor za zbiranje podatkov o morebitnih kontraindikacijah
 • pridobi vizualne informacije o težavah nog in nohtov uporabnika
 • izvaja informativni pregled nog
 • vodi dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika
 • prepozna kontraindikacije in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi
Izvede natančen pregled nog uporabnika:
 • sprejme uporabnika
 • navede kateri podatki o uporabniku so potrebni za opravljanje uspešne pedikure
 • v simulirani situaciji vodi ciljan pogovor za zbiranje podatkov o morebitnih kontraindikacijah
 • izvede informativni pregled nog
 • opiše in razloži pomen dokumentiranja
 • izpolni dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika
 • navede kontraindikacije in pojasni ravnanje v primeru pojava le teh
Pripravlja uporabnika na pedikuro
 • izbira med suho ali mokro pedikuro glede na uporabnikove potrebe
 • po potrebi pomaga uporabniku pri nameščanju na pedikerski stol
 • zna poskrbeti za zasebnost uporabnika
 • ravna v skladu z etičnimi načeli
 • pozna obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro
 • pozna osnovna etična načela v odnosu do uporabnika
 • zna izbrati primeren poseg
 • loči različne postopke v pedikuri
Pripravi uporabnika na pedikuro:
 • opiše razlike med suho ali mokro pedikuro in pojasni v katerem primeru bi izbral eno ali drugo
 • razloži kako lahko poskrbi za zasebnost uporabnika
 • upošteva etična načela
 • pojasni obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro
 • predstavi etična načela v odnosu do uporabnika
 • navede različne postopke v pedikuri
Izbira in uporablja sredstva za nego nog
 • izbira in uporablja in svetuje ustrezne izdelke za nego nog
 • pozna vrste, lastnosti in učinke izdelkov za nego nog
Izbere in uporabi ustrezna sredstva za nego nog:
 • našteje vrste izdelkov za nego nog v salonu
 • pojasni lastnosti in učinke izdelkov za nego nog
 • svetuje in našteje vrste izdelkov za nego nog na domu
Rokuje z instrumenti za pedikuro
 • uporablja ustrezne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro
 • pozna in razlikuje različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro glede na potrebe uporabnika
Pripravi in predstavi  različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro ter utemelji namen uporabe glede na potrebe uporabnika

Razloži razlike in pomen postopkov in metod čiščenja, razkuževanja in sterilizacije
Odstranjuje trdo kožo glede na vzrok nastanka
 • prepozna in odstranjuje trdo kožo z ustreznimi sredstvi za mehčanje trde kože,
 • izbere ustrezne instrumente za odstranjevanje trde kože (credo rezilo, kiretni nožek, strojno),
 • oceni kako globoko sme odstraniti trdo kožo, jo odstrani ter zgladi nastale robove
 • po zaključku razkužuje noge
 • pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože
 • pozna zgradbo in fiziologijo kože
 • pozna vzroke nastanka trde kože
 • pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože glede na vzrok
 • zna pravilno odstranjevati trdo kožo
Predstavi postopek odstranjevanja trde kožo:
 • opiše značilnosti in nastanek trde kože
 • predstavi sredstva za mehčanje trde kože
 • predstavi  instrumente za odstranjevanje trde kože (credo rezilo, kiretni nožek, strojno) in navede v katerih situacijah bi jih uporabil
 • izvede odstranjevanje trde kože
 • izvede glajenje nastalih robov
 • izvede razkuževanje nog
 • navede mesta (lokacije) nastanka trde kože ter možne vzroke nastanka
 • predstavi zgradbo in fiziologijo kože
Krajša in oblikuje zdrave nohte
 • očisti in razkuži obnohtne kanale
 • ustrezno skrajša in oblikuje noht s kleščami za krajšanje nohtov
 • pili nohte
 • pozna zgradbo in funkcijo nohta
 • pozna pravilno zaporedje priprave in način krajšanja ter oblikovanja nohtov na nogi
Predstavi postopek krajšanja in oblikovanja zdravih nohtov:
 • predstavi zgradbo in funkcijo nohta
 • predstavi zaporedje priprave in način krajšanja ter oblikovanja nohtov na nogi
 • prikaže čiščenje in razkuževanje obnohtnih kanalov
 • prikaže krajšanje in oblikovanje nohtov s kleščami za krajšanje nohtov
 • izvede postopek piljenja nohtov
Odstranjuje kurja očesa in otiščance
 • prepozna kurje oko in otiščanec
 • izvaja aparativne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa
 • prepozna kontraindikacije za odstranitev kurjega očesa in otiščanca zna narediti test za določitev kurjega očesa v primeru podobnih izrastkov (bradavic)
 • razlikuje aparativne in ročne tehnike za odstranjevanje kurjega očesa in otiščanca
 • razlikuje kurje oko od otiščanca in zna ukrepati v obeh primerih
 • zna navesti kontraindikacije v primeru odstranjevanja kurjega očesa ali otiščanca
Odstrani kurje oko in otiščanec:
 • predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo kurja očesa in otiščance
 • pojasni razliko med  kurjim očesom in otiščancem
 • pojasni razliko med aparativnimi in ročnimi tehnikami za odstranjevanje kurjega očesa in otiščanca
 • izvede oz. predstavi aparativne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa
 • predstavi test za določitev kurjega očesa v primeru podobnih izrastkov (bradavic)
 • navede kontraindikacije v primeru odstranjevanja kurjega očesa
Izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta
 •  prepozna vraščen noht
 • obvlada neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta
 • zna namestiti sponko in uporabnika nauči, kako ravnati v času, ko ima nameščeno sponko
 • uporabniku svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
 • pozna različne vzroke vraščanja nohtov
 • pozna posledice vraščenega nohta v primeru, da se ne odstrani pravočasno
 • je seznanjen s tehnikami in postopki odstranjevanja vraščenega nohta
 • pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
Izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta:
 • predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo vraščen noht
 • navede različne vzroke vraščanja nohtov
 • predstavi neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta
 • prikaže nameščanje sponke
 • pojasni kako naj uporabnik ravna z nameščeno sponko
 • navede preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
 • obrazloži posledice vraščenega nohta v primeru, da se ne odstrani pravočasno
Oskrbuje žulje
 • prepozna žulje
 • pravilno oskrbi žulj glede na stopnjo oziroma vrsto žulja
 • pozna vrste žuljev (rdečina, mehur s serozno tekočino, gnojni)
 • pozna pravila aseptične oskrbe v primeru gnojnega žulja
Oskrbuje žulje:
 • predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo žulje
 • demonstrira oskrbo žulja in pojasni, kako se postopki razlikujejo glede na stopnjo oziroma vrsto žulja
 • našteje in opiše vrste žuljev
 • predstavi aseptično oskrbo v primeru gnojnega žulja
Izvaja sprostitveno masažo noge
 • izvaja osnovne principe masaže noge do kolen
 • zna izvesti masažo od prstov do kolen
 • zna prilagoditi moč pritiska pri masaži glede na stanje kože
Izvede sprostitveno masažo noge:
 • izvede masažo noge in pri tem upošteva ter predstavi osnovne principe masaže
Izvaja oskrbo glivičnih nohtov in kože nog
 • prepozna glivična obolenja nohtov in kože nog
 • oceni ali je pristojen za oskrbo glivičnih nohtov in kože nog glede na stopnjo razsežnosti
 • razkuži noge in nohte
 • oskrbi glivične nohte in izvede nego glivičnih nog
 • pri oskrbi glivičnih nohtov in nog upošteva pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
 • svetuje v zvezi s preprečevanjem glivičnih obolenj
 • prepozna druge spremembe na nohtih in koži nog (bradavice, psuriaza, nevrotermitis, melanomi, idr.)
 • pozna znake glivičnih obolenj na nohtih in koži nog
 • pozna oskrbo glivičnih obolenj na nohtih in koži nog
 • pozna preventivo preprečevanja glivičnih obolenj
 • pozna načine za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
Izvede oskrbo glivičnih nohtov in kože nog:
 • predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo glivična obolenja nohtov in kože nog
 • pojasni v katerih primerih je, glede na stopnjo razsežnosti, pristojen za oskrbo glivičnih nohtov in kože nog
 • izvede razkuževanje nog in nohtov
 • izvede oskrbo glivičnih nohtov in izvede nego glivičnih nog
 • predstavi pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
 • pojasni kako lahko preprečimo glivična obolenja
 • navede možne spremembe na nohtih in koži nog
Svetuje uporabnikom glede nege nog
 • svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka trde kože, otiščancev, kurjih očes, vraščenih nohtov,
 •  svetuje uporabniku glede preprečevanja prenosa glivic
 • svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka žulja in oskrbe le tega na domu
 • svetuje uporabniku v zvezi z izbiro, uporabo in negovanjem obutve in nogavic
 • pozna osebno higieno nog
 • pozna preprečevanje prenosa mikrobov in preprečevanje nastanka infekcij
 • pozna nego nog in nohtov
 • pozna različna sredstva za nego kože glede na tip in stanje kože
V simulirani situaciji svetuje uporabniku glede nege nog:
 • obrazloži primerno izbiro, uporabo in negovanje obutve ter nogavic
 • predstavi primerno osebno higieno nog
 • predstavi osnovne principe preprečevanja prenosa mikrobov in preprečevanja nastanka infekcij
 • predstavi primerno nego nog in nohtov
 • navede različna sredstva za nego kože glede na tip in stanje kože

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Pocajt, A.: Anatomija in fiziologija. DZS, Ljubljana, 1996
 2. Parramon Editorial Team: Anatomski atlas. Tehniška založba Slovenije, Kranj, 1996
 3. Bunta, S.: Zdrave in obolele noge. Kmečki glas, Ljubljana, 1987
 4. Bohnec, M., Čerpnjak, A.: Sladkorna bolezen. Klinični center, Klinični odd. za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Ljubljana, 1998
 5. Dragaš, A.: Mikrobiologija. DZS, Ljubljana, 1998
 6. Hajdinjak, M.: Kaj pa zdravje?, Rotis, Maribor, 1999
 7. Kovačev, A., N.: Socialna interakcija. Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana, 1998
 8. Kisner, N.: Zdravstvena nega. Založba Obzorja, Maribor, 1998
 9. Barović, V.: Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine. DZS, Ljubljana 1999
 10. Pocajt, A.: Anatomija in fiziologija. DZS, Ljubljana, 1996
 11. Parramon Editorial Team: Anatomski atlas. Tehniška založba Slovenije, Kranj, 1996
 12. Bohnec, M., Čerpnjak, A.: Sladkorna bolezen. Klinični center,
 13. Klinični odd. za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Ljubljana, 1998
 14. Dragaš, A.: Mikrobiologija. DZS, Ljubljana, 1998
 15. Bec M., Salobir S., Pedikura: učbenik za modul Pedikura v programih Kozmetični tehnik in Bolničar-negovalec. DZS, Ljubljana, 2009  
 16. Ingrid Paul – Füssl: Atbeiten mit Instrumenten und Fräsern,
 17. Itter Fachverlag, 53842 Troisdorf, 2003, ISBN 3-9806162-3-1
 18. Ingrid Krause, Dieter Krause: Bestimmungsbuch Medizinische Fußpflege,
 19. Itter Fachverlag, 2006, ISBN 3-9806162-8-2
 20. Ingrid Krause, Dieter Krause: Arbeiten am Diabetischen Fuss, Itter Fachverlag, 2006,
 21. ISBN 3-9806162-5-8
 22. Karl-Heinz Nedder Dr.med., Fussgesund bei Diabetes, 2005 TRAIS Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart, ISBN 3-38304-3124-4

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milan Pejnović, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Janja Jeršin, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, članica
 • Franci Vindišar, dr, med. Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za skupne potrebe kirurgije
 • Pjerina Mohar, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana
 • Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Alenka Gajski, Sindikat obrtnih delavcev Slovenije - SODS
 • Jelka Drobne, Center RS za poklicno izobraževanj

PRIPRAVLJAVCI PRVOTNEGA (27.05.2002) POKLICNEGA STANDARDA/KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI:

 • Helena Brežnik, dipl. m. s., Srednja zdravstvena šola Celje
 • mag. Vilma Urbančič Rovan, dr. med., Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
 • Milka Prosen, v. m. s, mojster kozmetične nege, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Marija Šantej, v. m. s., prof., Srednja zdravstvena šola Celje
 • Marija Marolt, prof., Srednja zdravstvena šola Celje, ravnateljica
 • Darja Cibic, univ. dipl. org., Ministrstvo za zdravje, svetovalka ministra
 • Jelka Drobne, vodja področnih skupin za zdravstvo, farmacijo, kozmetiko, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.