Poklicni standard

Naziv:

Pediker/pedikerka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pediker/pedikerka (53348740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. upošteva predpisane higienske standarde
 4. komunicira s sodelavci in uporabniki
 5. pripravi sebe, prostor, pripomočke in uporabnika za pedikuro
 6. izvaja natančen pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro
 7. pripravi uporabnika na pedikuro
 8. izbira in uporablja sredstva za nego nog
 9. rokuje z instrumenti za pedikuro
 10. izvaja različne posege pedikure
 11. svetuje uporabnikom glede nege nog

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, organizira in analizira lastno delo in dela drugih
 • načrtuje časovni razpored sprejema uporabnikov
 • načrtuje nabavo in porabo sredstev ter pripomočkov za delo
 • načrtuje potek pedikure za posameznega uporabnika
 • organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • analizira rezultate lastnega dela
 • zna načrtovati in analizirati delo
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovni prostor in opremo v skladu s predpisanimi minimalnimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji
 • pripravi prostor (mikroklima, higienska ureditev)
 • pripravi pripomočke
 • skrbi za higieno v prostoru
 • izvaja različne postopke sterilizacije
 • pripravi banjo, jo ustrezno zaščiti in jo po uporabi pripravi za nadaljnjo rabo
 • pozna različne stole za pedikuro (za uporabnika, za pedikerja)
 • pozna opremo pedikerskega salona
 • loči in zna uporabljati čistilna in razkužilna sredstva
 • zna pripraviti in uporabljati sterilizator zna namestiti stranko na izbrani stol
Osebno se pripravi na izvajanje pedikure
 • uredi se za izvajanje pedikure  (lasje, roke, nohti, obraz, obleka, obutev, telo)
 • skrbi za osebno higieno
 • umije in razkuži si roke
 • pozna zahteve glede osebne higienske urejenosti (lasje, roke, nohti, obraz, obleka, obutev, telo) na delovnem mestu
 • zna se urediti za izvajanje pedikure
 • pozna postopek pravilnega umivanja in razkuževanja rok
 • zna uporabljati osebna zaščitna sredstva (masko, očala, pokrivalo, delovno obleko, obutev,  zaščitne rokavice)
Operativna dela Izvaja natančen pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro
 • sprejme uporabnika
 • pridobiva ustrezne potrebne podatke o uporabniku
 • vodi ciljan pogovor za zbiranje podatkov o morebitnih kontraindikacijah
 • pridobi vizualne informacije o težavah nog in nohtov uporabnika
 • izvaja informativni pregled nog
 • vodi dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika
 • prepozna kontraindikacije in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi
Pripravlja uporabnika na pedikuro
 • izbira med suho ali mokro pedikuro glede na uporabnikove potrebe
 • po potrebi pomaga uporabniku pri nameščanju na pedikerski stol
 • zna poskrbeti za zasebnost uporabnika
 • ravna v skladu z etičnimi načeli
 • pozna obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro
 • pozna osnovna etična načela v odnosu do uporabnika
 • zna izbrati primeren poseg
 • loči različne postopke v pedikuri
Izbira in uporablja sredstva za nego nog
 • izbira in uporablja in svetuje ustrezne izdelke za nego nog
 • pozna vrste, lastnosti in učinke izdelkov za nego nog
Rokuje z instrumenti za pedikuro
 • uporablja ustrezne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro
 • pozna in razlikuje različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro glede na potrebe uporabnika
Odstranjuje trdo kožo glede na vzrok nastanka
 • prepozna in odstranjuje trdo kožo z ustreznimi sredstvi za mehčanje trde kože,
 • izbere ustrezne instrumente za odstranjevanje trde kože (credo rezilo, kiretni nožek, strojno),
 • oceni kako globoko sme odstraniti trdo kožo, jo odstrani ter zgladi nastale robove
 • po zaključku razkužuje noge
 • pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože
 • pozna zgradbo in fiziologijo kože
 • pozna vzroke nastanka trde kože
 • pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože glede na vzrok
 • zna pravilno odstranjevati trdo kožo
Krajša in oblikuje zdrave nohte
 • očisti in razkuži obnohtne kanale
 • ustrezno skrajša in oblikuje noht s kleščami za krajšanje nohtov
 • pili nohte
 • pozna zgradbo in funkcijo nohta
 • pozna pravilno zaporedje priprave in način krajšanja ter oblikovanja nohtov na nogi
Odstranjuje kurja očesa in otiščance
 • prepozna kurje oko in otiščanec
 • izvaja aparativne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa
 • prepozna kontraindikacije za odstranitev kurjega očesa in otiščanca zna narediti test za določitev kurjega očesa v primeru podobnih izrastkov (bradavic)
 • razlikuje aparativne in ročne tehnike za odstranjevanje kurjega očesa in otiščanca
 • razlikuje kurje oko od otiščanca in zna ukrepati v obeh primerih
 • zna navesti kontraindikacije v primeru odstranjevanja kurjega očesa ali otiščanca
Izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta
 •  prepozna vraščen noht
 • obvlada neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta
 • zna namestiti sponko in uporabnika nauči, kako ravnati v času, ko ima nameščeno sponko
 • uporabniku svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
 • pozna različne vzroke vraščanja nohtov
 • pozna posledice vraščenega nohta v primeru, da se ne odstrani pravočasno
 • je seznanjen s tehnikami in postopki odstranjevanja vraščenega nohta
 • pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
Oskrbuje žulje
 • prepozna žulje
 • pravilno oskrbi žulj glede na stopnjo oziroma vrsto žulja
 • pozna vrste žuljev (rdečina, mehur s serozno tekočino, gnojni)
 • pozna pravila aseptične oskrbe v primeru gnojnega žulja
Izvaja sprostitveno masažo noge
 • izvaja osnovne principe masaže noge do kolen
 • zna izvesti masažo od prstov do kolen
 • zna prilagoditi moč pritiska pri masaži glede na stanje kože
Izvaja oskrbo glivičnih nohtov in kože nog
 • prepozna glivična obolenja nohtov in kože nog
 • oceni ali je pristojen za oskrbo glivičnih nohtov in kože nog glede na stopnjo razsežnosti
 • razkuži noge in nohte
 • oskrbi glivične nohte in izvede nego glivičnih nog
 • pri oskrbi glivičnih nohtov in nog upošteva pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
 • svetuje v zvezi s preprečevanjem glivičnih obolenj
 • prepozna druge spremembe na nohtih in koži nog (bradavice, psuriaza, nevrotermitis, melanomi, idr.)
 • pozna znake glivičnih obolenj na nohtih in koži nog
 • pozna oskrbo glivičnih obolenj na nohtih in koži nog
 • pozna preventivo preprečevanja glivičnih obolenj
 • pozna načine za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
Svetuje uporabnikom glede nege nog
 • svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka trde kože, otiščancev, kurjih očes, vraščenih nohtov,
 •  svetuje uporabniku glede preprečevanja prenosa glivic
 • svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka žulja in oskrbe le tega na domu
 • svetuje uporabniku v zvezi z izbiro, uporabo in negovanjem obutve in nogavic
 • pozna osebno higieno nog
 • pozna preprečevanje prenosa mikrobov in preprečevanje nastanka infekcij
 • pozna nego nog in nohtov
 • pozna različna sredstva za nego kože glede na tip in stanje kože
Administrativna dela Naroča uporabnike in vodi dokumentacije
 • naroča uporabnike
 • izpolnjuje evidenco o stanju uporabnika ( tip in stanje nohtov in kože nog, problemi nog, kontraindikacije za pedikuro)
 • vodi evidenco o sterilizaciji (dnevnik sterilizacije)
 • vodi evidenco o razkuževanju
 •  zbira podatke, , naroča in dokumentira storitev
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
 • razume delovanje in sestavo podatkovnih baz
 • pozna vodenja evidenc in urejanja dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • uporablja dogovorjene standarde kakovosti, ki veljajo v pedikuri
 • upošteva etična načela pri delu z uporabniki
 • zagotavlja in odgovarja za kvaliteto lastnega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ovrednoti lastno delo (storitve)
 • pozna pomen vrednotenja lastnega dela (storitve)
 • pozna etična načela pri delu z ljudmi v pedikuri
Vzdrževanje in popravila Čisti in razkužuje
 • pripravlja čistila in razkužila
 • izvaja čiščenje in razkuževanje delovnih površin in pripomočkov
 • uporablja čistilna in razkužilna sredstva
 • izvaja sterilizacijo instrumentov
 • izvaja čiščenje in razkuževanje delovnega okolja
 • pozna postopke in metode čiščenja, razkuževanja in sterilizacije
 • zna pripraviti čistila in razkužila
 • zna pripraviti instrumente za sterilizacijo
 • razlikuje sterilizacijo in razkuževanje
 • zna pojasniti pojme: čisto, dezinficirano, sterilno
Komunikacija Komunicira s sodelavci in uporabniki
 • sprejema uporabnike
 • zbira informacije o stanju in počutju uporabnikov glede na možnost izvedbe pedikure
 • ustvarja zaupen odnos do uporabnika
 • usposobljen je za verbalno in neverbalno komuniciranje
 • upošteva etični kodeks v kozmetiki
 • pozna pravila profesionalnega sprejema uporabnika  
 • zna postaviti ustrezna vprašanja za pridobivanje potrebnih informacij pred izvajanjem pedikure
 • zna zbirati informacije, potrebne za delo
 • zna opazovati uporabnika in sklepati o njegovem počutju
 • zna varovati poklicno skrivnost
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • pri delu skrbi za varnost uporabnika, sebe in okolja
 • pozna principe varovanja uporabnika, sebe in okolja
 • pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Milan Pejnović, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Janja Jeršin, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, članica
 • Franci Vindišar, dr, med. Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za skupne potrebe kirurgije
 • Pjerina Mohar, Srednja zdravstvena šola – Ljubljana
 • Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Alenka Gajski, Sindikat obrtnih delavcev Slovenije - SODS
 • Jelka Drobne, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Koordinator: Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.