Katalog

Naziv:

Operater / operaterka na igralnih avtomatih

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater / operaterka na igralnih avtomatih (2521752011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater / operaterka na igralnih avtomatih in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba,
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

/

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi, ki traja največ 60 minut


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • komunikativnost.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 70
dokumentacija 0
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

POKLICI ZA STORITVE

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica z igralnimi avtomati in blagajniškim mestom,

 • nadzorni informacijski sistem,
 • računalnik s pripadajočimi aplikacijami,
 • ključi,
 • tehnična kartica.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko ali višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju igralništva;
 • najmanj en član višješolsko ali srednjo izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj na področju igralnih avtomatov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pregleda stanje na IA v igralnici ali igralnem salonu
 • prevzame ključe z osebnim geslom
 • prevzame identifikacijsko kartico za posege na igralnih avtomatih
 • prevzame pozivnik in ostale komunikacijske pripomočke
 • seznani se s stanjem v igralnici ob prevzemu dela
 • fizično pregleda stanje igralnih avtomatov in naprav v igralnici
 • pozna vrstni red postopkov pregleda stanja na IA in napravah

Pregleda stanje na igralnem avtomatu

 • prevzame ključe
 • prevzame identifikacijsko kartico za posege na igralnih avtomatih
 • pregleda stanje igralnega avtomata
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izvede izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • prejme obvestilo od nadzornega sistema ali vizualno o dobitku
 • pristopi k IA in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na IA in na izplačilnem listku
 • potrdi na blagajni dobitek
 • prevzame denar
 • izplača gostu gotovinski dobitek
 • pozna postopek izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • zna razbrati stanje vrednosti na prikazovalnikih IA
 • pozna postopek štetja denarja
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na video pokru
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na kolutnem IA

Izvede izplačilo gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov

 • pristopi k IA in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na IA in na izplačilnem listku
 • na blagajni potrdi dobitek
 • prevzame denar
 • izplača gostu gotovinski dobitek

 

Izvede postopek štetja denarja pred komisijo
izvede izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA
 • prejme obvestilo o dogodku na IA
 • prebere sporočilo
 • identificira se z uporabniškim imenom in geslom na izplačilnem pultu
 • izbere izplačilo za določen IA
 • potrdi izbiro in vrednost dobitka
 • natisne potrdilo o dobitku
 • prevzame denar na blagajni s potrdilom
 • prešteje denar
 • pristopi do dobitnega IA
 • preveri dejansko vrednost na IA in prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • opravi postopek identifikacije na IA
 • sprosti IA za nadaljnjo igro
 • pozna postopek izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA
 • zna razbrati stanje vrednosti na prikazovalnikih IA
 • pozna postopek štetja denarja
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na video pokru
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na kolutnem IA

Izvede izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA

 • prejme obvestilo o dogodku na IA
 • zavede izplačilo v evidenco izplačil
 • prevzame denar na blagajni
 • prešteje denar
 • pristopi do dobitnega IA
 • preveri dejansko vrednost na IA in prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • opravi postopek identifikacije na IA
 • sprosti IA za nadaljnjo igro


Izvede postopek štetja denarja pred komisijo

spremlja delovanje IA in odpravlja manjše zastoje na IA
 • stalno spremlja delovanje IA
 • odpravlja manjše napake na IA in pripomočkih
 • obvešča nadrejene o zastojih in morebitnih napakah na IA
 • zamenja papirje v tiskalniku
 • odpravi zastoj papirja v IA
 • odpravi zastoj na sprejemniku denarja
 • pozna delovanje IA
 • pozna oblike in vrste igralnih avtomatov
 • pozna zgradbo igralnih avtomatov
 • pozna postopek vnašanja vrednosti v IA
 • pozna postopek igranja na IA
 • pozna igralno vrednost na IA
 • pozna igro na kolutnih avtomatih
 • pozna igro na video pokru

Odpravi manjši zastoj (po izboru komisije)

 • odpravi manjši zastoj
 • upošteva pravila odpiranja in zapiranja IA
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obvesti nadrejenega, če napake ni bilo mogoče odpraviti
svetuje gostom pri uporabi IA
 • nudi gostom informacije o igrah
 • obvešča goste o novostih, dogodkih
 • zna obrazložiti gostu informacije o igrah
 • pozna postopek igranja na IA
 • pozna pravila klasične igre pokra na IA
 • pozna pravila klasične igre na kolutnem avtomatu
 • zna podati splošne informacije gostu o dogodkih v igralnici
 • pozna pravila obnašanja (kodeks) do gostov v igralnici in izven igralnice

Predstavi gostu uporabo IA video-poker

 • razloži postopek igranja na IA
 • razloži pravila klasične igre pokra na igralnem avtomatu
 • upošteva pravila obnašanja do gostov

 

Predstavi gostu uporabo IA kolutni avtomat

 • razloži postopek igranja na IA
 • razloži pravila igre na kolutnem avtomatu
 • upošteva pravila obnašanja do gostov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Caillois, Roger: L'homme et le sacré sexe, le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré
 • Casino Operations Management, J. Kilby
 • Gizycki, Jerzy: Človek in hazard
 • http://www.gamingmarketadvisors.com/reference.asp
 • http://www.urbino.net/
 • Huizinga, Johan: Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri
 • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02 in 104/04 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Lesnik, Jože: Zgodovina in teorija iger. Interno gradivo Visoke šole za turizem – Turistica, Portorož
 • Luin Dušan: Igralniški turizem po vstopu Slovenije v EU. Turistična misel, Koper, 2000
 • Luin Dušan: Slovensko igralništvo bo po vstopu v EU imelo močno konkurenco. Eurobilten 15/99. Urad vlade za informiranje, Ljubljana
 • Luin Dušan: Vpliv igralništva na razvoj turizma. Referat na 49. kongresu AIEST, združenja svetovnih turističnih ekspertov, Portorož 1999
 • Luin, Dušan: Družbeno ekonomski okvir prirejanja iger na srečo (učbenik v pripravi)
 • Luin, Dušan: Igralniški turizem. Management v turizmu. Moderna organizacija, Kranj, 1998
 • Mihelič, Darja: Hazard. Knjižnica Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
 • Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96, 12/96 in 79/05 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07)
 • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10 in 37/11 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS, št. 42/08 in 103/08 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 in 112/09 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 43/96)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09 in 37/11 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Scarne, John: New complete guide to gambling, Simon & Schuster, 1986
 • Strategija razvoja iger na srečo v  Sloveniji (2010)
 • Thompson, William Norman: Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
 • Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, št. 127/03)
 • Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05 in 85/08 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Renato Komel, Hit, Park
 • Erik Švara, Hit, Perla
 • Tomaž Stubelj, sindikat SIDS
 • Radovan Filipčič, sindikat VRBA
 • Liljana Vrban, Hit, igralniška šola
 • Denis Turk, sindikat SIDS
 • Dušan Luin, višji predavatelj igralništva in igralniškega turizma
 • Srečo Kunčič, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.