Poklicni standard

Naziv:

Operater / operaterka na igralnih avtomatih

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater / operaterka na igralnih avtomatih (25217520)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • komunicira s sodelavci in strankami v domačem in enem tujem jeziku
 • zagotavlja  kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pregleda stanje na IA v igralnici ali igralnem salonu
 • svetuje gostom pri uporabi IA
 • izvede izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • izvede izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA
 • spremlja delovanje IA in odpravlja manjše zastoje na IA

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna organizacijo igralniške dejavnosti v Sloveniji in v svetu
 • pozna osnove igralniške dejavnosti, zgodovino iger in umeščenost dejavnosti v okolje
 • pozna zgodovino in razvoj igralnih avtomatov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in pripomočke
 • se osebno pripravi na delo
 • pozna osnovna pravila bontona
Operativna dela pregleda stanje na IA v igralnici ali igralnem salonu
 • prevzame ključe z osebnim geslom
 • prevzame identifikacijsko kartico za posege na igralnih avtomatih
 • prevzame pozivnik in ostale komunikacijske pripomočke
 • seznani se s stanjem v igralnici ob prevzemu dela
 • fizično pregleda stanje igralnih avtomatov in naprav v igralnici
 • pozna vrstni red postopkov pregleda stanja na IA in napravah
izvede izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • prejme obvestilo od nadzornega sistema ali vizualno o dobitku
 • pristopi k IA in gosta obvesti o dobitku
 • preveri dejansko vrednost na IA in na izplačilnem listku
 • potrdi na blagajni dobitek
 • prevzame denar
 • izplača gostu gotovinski dobitek
 • pozna postopek izplačila gotovinskih dobitkov na osnovi izplačilnih listkov
 • zna razbrati stanje vrednosti na prikazovalnikih IA
 • pozna postopek štetja denarja
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na video pokru
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na kolutnem IA
izvede izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA
 • prejme obvestilo o dogodku na IA
 • prebere sporočilo
 • identificira se z uporabniškim imenom in geslom na izplačilnem pultu
 • izbere izplačilo za določen IA
 • potrdi izbiro in vrednost dobitka
 • natisne potrdilo o dobitku
 • prevzame denar na blagajni s potrdilom
 • prešteje denar
 • pristopi do dobitnega IA
 • preveri dejansko vrednost na IA in prejetim zneskom preko sistema
 • nagovori gosta
 • prešteje denar pred gostom
 • opravi postopek identifikacije na IA
 • sprosti IA za nadaljnjo igro
 • pozna postopek izplačila gotovinskih dobitkov preko nadzornega sistema pri blagajni IA
 • zna razbrati stanje vrednosti na prikazovalnikih IA
 • pozna postopek štetja denarja
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na video pokru
 • pozna tabele izplačilnih kombinacij na kolutnem IA
spremlja delovanje IA in odpravlja manjše zastoje na IA
 • stalno spremlja delovanje IA
 • odpravlja manjše napake na IA in pripomočkih
 • obvešča nadrejene o zastojih in morebitnih napakah na IA
 • zamenja papirje v tiskalniku
 • odpravi zastoj papirja v IA
 • odpravi zastoj na sprejemniku denarja
 • pozna delovanje IA
 • pozna oblike in vrste igralnih avtomatov
 • pozna zgradbo igralnih avtomatov
 • pozna postopek vnašanja vrednosti v IA
 • pozna postopek igranja na IA
 • pozna igralno vrednost na IA
 • pozna igro na kolutnih avtomatih
 • pozna igro na video pokru
svetuje gostom pri uporabi IA
 • nudi gostom informacije o igrah
 • obvešča goste o novostih, dogodkih
 • zna obrazložiti gostu informacije o igrah
 • pozna postopek igranja na IA
 • pozna pravila klasične igre pokra na IA
 • pozna pravila klasične igre na kolutnem avtomatu
 • zna podati splošne informacije gostu o dogodkih v igralnici
 • pozna pravila obnašanja (kodeks) do gostov v igralnici in izven igralnice
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • preverja natančnost oznak na IA
 • poroča o odstopanjih od sprejetih standardov in pravil
 • zagotavlja kakovosti storitve
 • varuje poslovne tajnosti
 • varuje osebne podatke
 • pozna postopke pri odstopanju od standardov in pravil
 • pozna delovna navodila
 • pozna predpise na področju varovanja osebnih podatkov
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
komunicira z gosti v domačem in enem tujem jeziku
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • vzdržuje profesionalen odnos do igralcev
 • preprečuje nastanek konfliktnih situacij in rešuje konflikte v skladu z delovnimi navodili
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi v igralnici in izven igralnice
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja lastno varnost in varnost uporabnikov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna nevarnosti poklica za lastno psihofizično zdravje
 • pozna načine ohranjanja svoje psihofizične kondicije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Komel, Hit, Park
 • Erik Švara, Hit, Perla
 • Tomaž Stubelj, sindikat SIDS
 • Radovan Filipčič, sindikat VRBA
 • Liljana Vrban, Hit, igralniška šola
 • Denis Turk, sindikat SIDS
 • Dušan Luin, višji predavatelj igralništva in igralniškega turizma

Koordinator:

 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje,
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.