Poklicni standard

Naziv:

Čistilec/čistilka prostorov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Čistilec/čistilka prostorov (8140.002.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje , pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, naročniki in strankami
 5. sodeluje v skupini
 6. ročno čisti prostore
 7. strojno čisti prostore
 8. dezinficira prostore

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
 • razdeli objekt čiščenja glede na namembnost
 • načrtuje lastno delo in delo v skupini
 • izvaja plan dela čiščenja v določenem sosledju faz in postopkov
 • pozna in razume plana dela čiščenja
Priprava dela oz. delovnega mesta se pripravi in pripravi delovno mesto
 • pripravi se in zaščiti v skladu s higienskimi in z zaščitnimi postopki in v skladu z zakonom o varstvu in zaščiti pri delu
 • pripravi delovne pripomočke glede na vrsto čiščenja
 • prevzema material v skladu z načrtom čiščenja
 • sporoča potrebe po čistilih, prevzema in ustrezno shranjuje čistilna sredstva in čistilne pripomočke v skladu z navodili
 • pozna predpise, ki urejajo delovno področje čiščenja
 • pozna in zna izbrati primerna sredstva, opremo in pripomočke za čiščenje, nego in zaščito različnih materialov
 • pozna in zna razlikovati med čistilnimi, negovalnimi in zaščitnimi sredstvi ter razlikuje njihov pomen, značilnosti, skladiščenje in uporabo
Operativna dela ročno čisti prostor
 • dnevno čisti talne, nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, inventar, koše, kuhinjske aparate, pripomočke in steklene površine, delovne površine na dosegu rok
 • namešča papirnate konfekcije, vrečke za odpadke
 • nanaša zaščitne premaze na talne obloge
 • čisti oz. pomiva
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
 • poroča o stanju opreme za delo
 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
 • pozna čistila in premaze za čiščenje ter trajnost in uporabne značilnosti materialov, značilne poškodbe pri uporabi in vzdrževanju, rezultate nege na materialih pozna, materiale, ki jih čisti
dezinficira
 • občasno dezinficira prostore
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišalnike, dezinficira kljuke in okolico kljuk na vratih
 • dozira in namešča razkužilna sredstva
 • pozna in uporablja dezinfekcijska sredstva
čisti strojno
 • ekonomično uporablja delovne materiale, stroje in orodja
 • uporablja različne tehnologije čiščenja glede na vrsto materialov
 • upravlja stroje za čiščenje
 • čisti s pralnosesalnimi stroji
 • izvaja suho globinsko sesanje talnih oblog
 • polira talne obloge
 • poroča o stanju opreme za delo
 • pozna funkcijske značilnosti in proces delovanja različne strojne opreme, čistilnih orodij in pripomočkov; pozna postopke in tehnike čiščenj ter pomen uporabe vsakega izmed sredstev za delo
Administrativna dela izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in sporoča o stanju tehnične opreme
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo
 • poroča o stanju opreme za delo
Komercialna dela prevzema in shranjuje material
 • pozna načine shranjevanja čistil
Zagotavljanje kakovosti racionalno rabi energijo, material in čas
 • vzdržuje higieno delovnih sredstev
 • varuje poslovne informacije, do katerih ima dostop
 • pozna tehnologijo čiščenja
 • pozna sodobna čistila
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva
 • preverja tehnično opremo in pripomočke za delo
 • menja potrošni material na sesalcih in čistilnih strojih za vodo
 • vzdržuje higieno delovnih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira s strankami v okviru delovnih pristojnosti
Varovanje zdravja in okolja uporablja čistilna sredstva in opremo v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta
 • ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi, sortira odpadke glede na namembnost in pripravi odpadne materiale za odvoz
 • ravna v skladu z navodili o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • ravna v skladu s preventivo zdravja in higiene
 • varuje okolje
 • pozna osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna in razume osnovne principe higiene, varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • pozna nevarnosti dela in delovnega okolja ter pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za ohranitev zdravja in preprečitev nezgod

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Iztok Majhenič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • Miša Derganc, Zavod RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana
 • Anica Justinek , CPI
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI
 • Koordinator:Veronika Šlander, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.