Katalog

Naziv:

Krupje/krupjejka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Krupje/krupjejka 81200021

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Krupje/krupjejka  8120.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v skladu s Pravilnikom o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
 • opravljen zdravniški pregled za delo krupjeja
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije si ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom, ki traja največ 60 minut

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • komunikativnost

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Krupje/krupjejka

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • igralna miza za izvajanje ameriške ali francoske rulete

 • igralna miza za izvajanje igre s kartami Black Jack

Kadrovski pogoji

 • visokošolska znanja s področja družboslovja in 5 let delovnih izkušenj na področju igralništva in

 • višješolska znanja in 3 leta delovnih izkušenj kot krupje in
 • srednješolska znanja in 6 let delovnih izkušenj kot krupje

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja ameriško ruleto
 • otvori igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • ročno čisti tapete, pobira žetone, ki zgubijo
 • izračuna na pamet različne kombinacije žetonov za izplačilo
 • izplača dobitne kombinacije v kompletu
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • prevzame dodatne dotacije
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • pozna fraze za zaključek stav
 • pozna dobitne kombinacije žetonov
 • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
 • pozna krupjejeve dolžnosti
 • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Zavrti kroglico z levo in desno roko:
  • prijem kroglice
  • vstavitev kroglice v žleb cilindra
  • izvedba meta
  • kroglica opravi zahtevano število krogov
 • Na pamet izračuna različne kombinacije žetonov za izplačilo po izbiri komisije
 • Poišče številke na slepi tapeti po izbiri komisije
 • Izvaja ameriško ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
  • otvori igro
  • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
  • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
  • izvede met kroglice
  • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
  • izvede postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
  • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
  • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • izvede postopek menjave krupjejev
 • Izvede postopke:
  • prevzema dodatne dotacije
  • menjave vrednostnih žetonov
  • priprave žetonov za urni popis
  • spremembe »minimuma« na mizi
izvaja francosko ruleto
 • otvori igro
 • prodaja igralne žetone igralcem
 • sprejema, postavlja in kontrolira stave igralcev
 • zavrti kroglico
 • objavi zaključek stav
 • objavi in označi dobitno številko in kombinacije
 • čisti tapete z grabljicami
 • izplača dobitne kombinacije od najnižjih do najvišjih stav
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • kontrolira spoštovanje pravil pri igri
 • spremlja delo sodelavcev in jih opozarja na napake
 • prevzame dodatne dotacije
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in s pripomočki
 • pozna fraze za zaključek stav
 • pozna dobitne kombinacije kombinacije žetonov
 • pozna postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
 • pozna postopek prevzema dodatne dotacije
 • pozna krupjejeve dolžnosti
 • pozna postopek spremembe »minimuma« na mizi
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Zavrti kroglico z obema rokama in v obe smeri:
  • prijem kroglice
  • vstavitev kroglice v žleb cilindra
  • izvedba meta
  • kroglica opravi zahtevano število krogov
 • Izvaja francosko ruleto v slovenskem in enem tujem jeziku po odločitvi komisije:
  • otvori igro
  • prodaja žetone za bankovce in vrednostne žetone
  • izvaja igro, sprejema stave in napovedi za različne igre in kontrolira pravilnost stav
  • izvede met kroglice
  • pove fraze za zaključek stav in kdaj jih objavi
  • prikaže postopek objave in označitve dobitne številke in stav na tej številki
  • izvede postopek čiščenja žetonov, ki so izgubili, in pripravi dobitne žetone za izplačilo
  • prikaže postopek izplačevanja dobitnih žetonov in kombinacij
  • izvede postopek menjave krupjejev
 • Prikaže postopke:
  • prevzema dodatne dotacije
  • menjave vrednostnih žetonov
  • priprave žetonov za urni popis
  • spremembe »minimuma« na mizi
izvaja igro s kartami Black Jack
 • meša karte po predpisanem postopku
 • zloži karte v kartnik
 • prodaja žetone
 • izvaja igro
 • določi izid igre
 • pobira izgubljene in izplača dobitne stave
 • razlaga pravila igre na zahtevo igralca
 • prevzame dodatne dotacije
 • spremeni minimalno vrednost igre pri mizi
 • popiše stanje ob zaključku urnega turnusa
 • zaključi igralno mizo (zadnja igra)
 • pozna predpisani postopek mešanja kart
 • pozna pravila igre
 • obvlada rokovanje z igralnimi napravami in pripomočki
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • pozna psihologijo igralcev
 • Izvaja igro s kartami Black Jack:
  • meša karte po predpisanem postopku
  • izvede vlaganje kart v kartnik
  • izvede prodajo žetonov
  • preveri, ali so stave pravilno postavljene
  • deli karte po zapiranju mize
  • izvaja igro in odgovarja na vprašanja o pravilih in postopkih pri igri ter o možnostih igralcev
  • primerja seštevke in določi izid
  • izračuna in izplača različne vrednosti izplačil
zapira in zaključuje mizo v sodelovanju z inšpektorjem in vodjem mize
 • ugotovi stanje vrednostne dotacije
 • odda viške vrednostnih žetonov in prevzame manjko vrednostnih žetonov pri blagajni
 • shrani vrednostne dotacije
 • prešteje gotovino v števnici in napitnino
 • sortira in kontrolira karte po pravilih
 • pozna postopek in dolžnosti krupjeja pri oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov pri blagajni
 • zna pravilno razvrstiti bankovce pri štetju
 • pozna pravila sortiranja in kontrole kart
 • pozna postopke sprejemanja napitnin
 • Zapre in zaključi mizo na ameriški / francoski ruleti:
  • uredi in prešteje vrednostne žetone
  • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
  • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
 • Zapre in zaključi mizo pri igri s kartami Black Jack:
  • uredi in prešteje vrednostne žetone
  • opiše postopek in dolžnosti krupjeja ob oddaji viškov in prevzemanju manjkov žetonov na blagajni
  • uredi in prešteje vrednostno dotacijo
  • izvede postopek sortiranja in kontrole kart

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gizycki, Jerzy: Človek in hazard
 • Mihelič, Darja: Hazard. Knjižnica Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
 • Huizinga, Johan: Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri
 • Scarne, John: New complete guide to gambling, Simon & Schuster, 1986
 • Thompson, William Norman: Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
 • Caillois, Roger: L'homme et le sacré sexe, le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré
 • Lesnik, Jože: Zgodovina in teorija iger. Interno gradivo Visoke šole za turizem – Turistica, Portorož
 • Luin, Dušan: Družbeno ekonomski okvir prirejanja iger na srečo (učbenik v pripravi)
 • Luin, Dušan: Igralniški turizem. Management v turizmu. Moderna organizacija, Kranj, 1998
 • Luin Dušan: Vpliv igralništva na razvoj turizma. Referat na 49. kongresu AIEST, združenja svetovnih turističnih ekspertov, Portorož 1999
 • Luin Dušan: Igralniški turizem po vstopu Slovenije v EU. Turistična misel, Koper, 2000
 • Luin Dušan: Slovensko igralništvo bo po vstopu v EU imelo močno konkurenco. Eurobilten 15/99. Urad vlade za informiranje, Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleksander Jan; HIT Nova Gorica,
 • Denis Turk, SIDS, Enota Nova Gorica,
 • Marko Slivnik, SIDS, Enota Nova Gorica,
 • Andro Devetak, HIT Nova Gorica,
 • Žarko Šuligoj, HIT Nova Gorica,
 • Dušan Luin, HIT Nova Gorica,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.