Poklicni standard

Naziv:

Očesni optik/očesna optičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.5.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Očesni optik/očesna optičarka (7250.008.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. organizira svoje delo
 2. pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 3. razbere predpis za pripomoček za vid
 4. izdeluje optične pripomočke, vse vrste korekcijskih stekel in izdeluje okvirje očal
 5. vzdržuje in popravlja pripomočke za vid
 6. svetuje in trži pripomočke za vid
 7. evidentira in naroča materiale
 8. vodi dokumentacijo
 9. sodeluje v timu
 10. izvaja nadzor nad lastnim delom
 11. izvaja samoevalvacijo dela
 12. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 13. komunicira s strokovnjaki in strankami
 14. skrbi z lastno varstvo, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • organizira, načrtuje in analizira lastno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe, delovni prostor in delovna sredstva
 • se opremi z delovninmi zaščitnimi sredstvi
 • umije in/ali razkuži si roke pred opravljenim delom in po njem
 • prezrači delovni prostor, očisti oz. razkuži delovna sredstava in naprave
 • pripravi pripomočke za izvajanje delovnih postopkov
 • preveri delovanje delovnih sredstev in naprav
 • izpolnjuje dokumentacijo
 • pozna strokovna pravila in postopke za lastno pripravo, prirpavo prostora in pripomočkov
 • pozna standarde prostorov, opreme in pripomočkov za varno delo in osebna zaščitna sredstva
 • pozna standard osebne urejenosti in higiensko-epidmiološke standarde in smernice
Operativna dela razbere predpis za pripomoček za vid
 • izmeri manjkajoče parametre, potrebne za izdelavo pripomočka za vid
 • razbere pomen refrakcije pri posamezni naročilnici za očala ali kontaktne leče
 • svetuje o negi in vzdrževanju kontaktnih leč in očal
 • zna očistiti kontaktne leče
 • pozna anatomijo glave, očesa in očesnih delov
 • pozna osnovne očesne bolezni in napake, ki vplivajo na vid
 • pozna naloge optičnih strojev in naprav za izvajanje refrakcije
 • zna nastaviti in uporabljati merilne instrumente, stroje in naprave v optiki
 • pozna osnove refrakcije
 • pozna pomembnost higiene in ustreznega ravnanja s kontaktnimi lečami
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti optičnih korekcijskih sredstev
izdeluje optične pripomočke, vse vrste korekcijskih stekel in okvirje očal
 • izdeluje pripomočke za vid
 • izdeluje vse vrste očal po predpisih
 • upošteva pravila o varstvu pri delu
 • skicira in izdeluje okvirje za očala, upoštevajoč estetska in anatomska merila
 • pripravi ustrezen material za izdelavo očal
 • prilagaja okvirje in celotna očala na podlagi estetskih in anatomskih meril
 • meri potrebne parametre za pravilno izdelavo pripomočkov za vid
 • meri in centrira korekcijska stekla
 • izdeluje šablone, skicira in pripravi ustrezne podatke za izdelavo očal
 • obdeluje korekcijska stekla ročno in strojno
 • vrezuje utore v steklu in vrta izvrtine
 • polira stekla in okvirje vseh vrst
 • preverja natančnost izdelanih očal
 • pozna osnove anatomije človeškega telesa
 • pozna anatomijo in fiziologijo očesa ter anomalije očesa
 • pozna vrste napak, ki nastanejo zaradi nepravilno izdelanih očal
 • pozna pomen prilagoditve očal
 • obvlada znanja fizikalne in geometrijske optike
 • pozna materiale in tekočine, ki se uporabljajo v optiki
 • pozna tehnologijo izdelave in obdelave optičnega stekla
 • pozna uporabo optičnih instrumentov, merilnih naprav in ostalih pripomočkov
 • pozna postopke in namen kontrole izdelkov
 • pozna pomen ročne in strojne izdelave očal
 • pozna predpise o varstvu pri delu
vzdržuje in popravlja pripomočke za vid
 • uporablja delovna sredstva, naprave in pripomočke ter jih vzdržuje
 • zamenjuje šarnirje v okvirjih
 • izvaja premestitev že izbrušenih stekel v nove okvirje
 • izvaja nego in vzdrževanje očal, kontaktnih leč in ostalih vidnih pripomočkov
 • popravlja korekcijske okvirje, očala in druge pripomočke za vid
 • pozna pomen spajkanja kovinskih okvirjev
 • pozna pomen in postopke za popravilo očal
 • pozna uporabo lepil, topil in postopkov za lepljenje okvirjev
svetuje in trži pripomočke za vid
 • svetuje pri izboru očesnih pripomočkov
 • svetuje o uporabi in negi očesnih pripomočkov
 • sodeluje pri predstavitvi različnih optičnih pripomočkov
 • pozna produkte očalnih stekel, kontaktnih leč, tekočin in ostalih pripomočkov za vid
 • izdela kalkulacijo prodajne cene
 • prodaja pripomočke za vid
 • za stranko izdela predračun in račun za plačilo
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • upošteva osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljave finančnega poslovanja
 • se seznanja s potrošniško zakonodajo
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun storitev
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na uspešno komuniciranje
 • spremlja modne trende
 • pozna predpise za shranjevanje izdelkov
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
 • pozna oblike plačilnega prometa s pomočjo bank
 • pozna obrazce, ki spremljajo gotovinsko in negotovinsko poslovanje
 • zna razbrati zdravniški predpis in zna izračunati vrednost opravljene storitve tudi glede na vrsto zavarovanja (obvezno, prostovoljno)
Administrativna dela vodi dokumentacijo
 • vodi dokumentacijo za izdelavo pripomočka za vid
 • vodi in izpolnjuje kartoteko uporabnikov
 • vodi razpored obiskov
 • vodi drugo administrativno dokumentacijo in pripravlja dokumentacijo za računovodske storitve
 • računalniško vodi opravljene storitve
 • arhivira dokumentacijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • uporablja osnovna in specialna programska orodja
 • zna uporabljati IT v delovnem procesu
 • pozna zakonodajo o varstvu podatkov
Komercialna dela evidentira in naroča materiale
 • javno predstavlja poklicne storitve
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • evidentira in shranjuje material
 • preverja rok uporabe materialov
 • skrbi za shranjevanje materialov
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun optičnih storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna predpise o shranjevanju optičnih izdelkov in sestavin za izdelavo
Vodenje sodeluje v timu
 • sodeluje v strokovnem timu
 • pozna osnove timskega dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad lastnim delom
 • izvaja nadzor nad lastnim delom
 • pozna postopke dela, delovna sredstva, aparaturo in zna uporabljati materiale v skladu z navodili
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • kontrolira in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • samostojno izvaja optične storitve
 • upošteva veljavne zakonske predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja delovnih razmerij
 • zagotavlja neoporečnost optičnih pripomočkov
 • zagotavlja higieno prostorov, opreme in sebe
 • pri delu zagotavlja in spoštuje načela poklicne etike
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in sledi stroki
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna standarde kakovosti optičnih storitev
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
 • upošteva strokovne smernice
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev
 • čisti, dezinficira delovna sredstva in naprave
 • skrbi za redno servisiranje delovnih sredstev in naprav
 • vodi evidenco delovnih sredstev in naprav
 • evidentira in shranjuje materiale
 • preverja rok uporabe materialov
 • skrbi za shranjevanje materiala
 • pozna delovanje delovnih sredstev in naprav ter zna ravnati z njimi
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije delovnih sredstev in naprav
 • pozna varen način ravnanja s čistili in z razkužili
Komunikacija komunicira s strokovnjaki in strankami
 • komunicira s strokovnjaki in strankami
 • svetuje,spodbuja in pouči posameznika o pravilni uporabi pripomočkov za vid
 • pozna zakonitosti komukacije in psihologije
 • pozna strokovno terminologijo
 • razvija osebnostne lastnosti, ki so potrebne za delo s strankami
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varstvo, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja predpise o varnosti in zdravja pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise ter predpise o varovanju okolja
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • skrbi za svojo varnost, varnost strank in sodelavcev
 • izvaja ekološke predpise
 • pozna zakonodajo s področja varnosti in zdravju pri delu in varovanja okolja
 • pozna nevarnosti pri delu in v delovnem okolju
 • pozna in uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 • pozna sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Karmen Maretič, Optika Maretič, Kapucinski trg 3, 4220 Škofja Loka
 • Špela Lah Planinšek, Optika Lah, Prušnikova ulica 54, 1000 Ljubljana
 • Matjaž Mihelčič, DOS Slovenije, OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana
 • Branka Kovačič, Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.