Katalog

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala (6220.006.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Izdelovalec / izdelovalka aranžerskega materiala 62200060 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Končana osnovna šola.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Izdelovalec / izdelovalka aranžerskega materiala 62200060 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Cvetličar s strokovnimi moduli: M1 - IKT in osnove poslovnega komuniciranja, M3 - Osnove podjetništva in prodaje, M4 - Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, M5 - Osnove hortikulture in M10 - Priprava in izdelava aranžerskega materiala.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varovanju narave.

Izločilna merila:


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 65
dokumentacija 5
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa in drugih materialov

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Delovna miza,
 • anatomsko oblikovan stol,
 • cvetličarska orodja, naprave in pripomočki,
 • naprava za oblikovanje in rezanje papirja,
 • silikonska pištola s silikonskimi vložki,
 • navijalne in dekorativne žice različnih debelin,
 • različni dekorativni papirji, trakovi, vrvi in dekorativna vlakna,
 • naravni in umetni dekorativni material (mah, plodovi, školjke, jajčka, sveče, kamni, juta, različni PVC-materiali …),
 • skladiščni prostor,
 • računalnik z EAN-kodnim programom in tiskalnik črtnih kod.

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura ali krajinska arhitektura, in 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij ali aranžerstva,
 • en član srednjo strokovno ali višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij ali aranžerstva,
 • en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij ali aranžerstva.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje in vzdržuje aranžerski material
 • izbere in uporabi okolju prijazna sredstva in materiale za izdelavo različnih vrst aranžerskega materiala
 • izdela aranžerski material z uporabo ustreznih pripomočkov, orodij, strojev in naprav
 • vzdržuje in ohranja kakovost aranžerskega materiala in izdelkov
 • spremlja in uporablja strokovno literaturo
 • upošteva novosti in spremlja modne trende
 • pozna lastnosti in uporabnost enoletnic, dvoletnic, zelnatih in lesnatih trajnic, čebulnic in gomoljnic, lončnic ter drugih rastlin in rastlinskih delov iz narave
 • pozna pripomočke, orodja in naprave za izdelavo aranžerskega materiala in izdelkov
 • loči okolju škodljiva in neškodljiva sredstva
 • pozna načine vzdrževanja organskih in neorganskih materialov
 • pozna načine ohranjanja kakovosti aranžerskega materiala in izdelkov

Izdela aranžerski material po izboru komisije:

 • pripravi se na delo
 • pripravi prostor, naprave, orodja in pripomočke za delo
 • pripravi materiale glede na izbor komisije
 • izdela idejno zasnovo
 • izdela aranžerski material
 • izdela kalkulacijo
 • pospravi in uredi delovni prostor
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
poišče in nabere materiale v naravi in jih pripravi za uporabo
 • išče in nabere različne materiale v naravi
 • pripravi naravne materiale za uporabo
 • vzdržuje naravne materiale
 • pozna naravne materiale, ki se uporabljajo v aranžerske namene
 • pozna zaščitene in varovane rastline in rastlinske dele iz naravnih rastišč
 • upošteva ohranjanje in varovanje naravne dediščine
 • pozna načine vzdrževanja organskih materialov

V skladu z dopustnimi pogoji poišče oziroma nabere naravni material po izboru komisije:

 • pripravi se na delo
 • pripravi potrebno opremo za nabiranje naravnega  materiala v naravi
 • nabere naravni aranžerski material
 • pripravi prostor, orodja in pripomočke za pripravo aranžerskega materiala
 • pripravi aranžerski material za uporabo oziroma skladiščenje
 • pospravi in uredi delovni prostor
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varovanju narave
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
skladišči aranžerski material
 • izbere način skladiščenja aranžerskega materiala
 • skladišči naravne in umetne aranžerske materiale
 • pozna metode in načine skladiščenja različnega aranžerskega materiala

Skladišči aranžerski material po izboru komisije:

 • pripravi skladiščni prostor za aranžerske materiale
 • skladišči aranžerski material
 • pospravi in uredi skladiščni prostor
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pakira, embalira in transportira aranžerski material
 • pakira in embalira aranžerski material na različne načine
 • transportira aranžerski material in izdelke
 • zaščiti materiale med transportom
 • pozna načine in tehnike pakiranja, embaliranja in transportiranja
 • pozna posledice neustreznega pakiranja, embaliranja in transportiranja

Pakira in embalira aranžerski material po izboru komisije:     

 • pripravi se na delo
 • pripravi naprave pripomočke in embalažni material za pakiranje in embaliranje aranžerskega materiala
 • oblikuje ter natisne deklaracijo in črtno kodo aranžerskega materiala
 • pakira in embalira aranžerski material
 • pospravi in uredi delovni prostor
 • pripravi aranžerski material za transport po potrebi
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
promovira in trži aranžerski material
 • promovira izdelke
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material (reklamni prospekti, embalaža itn.)
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Longman, D. (1991). Nega sobnih rastlin. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline od A – Ž. Kranj: Založba Narava.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D- Ratigen
 • Profil Floral (2008). Creative floral design for Christmas, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Profil Floral (2008). Floral Diversity, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Strokovne revije: Florist, Florieren, Profil design.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d. d.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.