Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

13.10.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala (6220.006.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno porablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strokovnimi službami in strankami
 7. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 8. pripravi, izdeluje in vzdržuje aranžerski material
 9. nabira in vzdržuje aranžerski material in izdelke iz narave
 10. skladišči aranžerski material in izdelke
 11. pakira, embalira in transportira aranžerski material in izdelke
 12. vodi promocijo in trženje aranžerskega materiala in izdelkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • izdela načrt poteka del pri izdelavi, vzdrževanju in skladiščenju aranžerskega materiala
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in materiale za delo
 • pripravi orodje, naprave in materiale za delo
 • pripravi prostor za izdelavo in skladiščenje aranžerskega materiala
 • izbere delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del
 • pozna potek priprave na izdelavo aranžerskih materialov
Operativna dela izdeluje in vzdržuje aranžerski material
 • izbere in uporabi okolju prijazna sredstva in materiale za izdelavo različnih vrst aranžerskega materiala
 • izdela aranžerski material z uporabo ustreznih pripomočkov, orodij, strojev in naprav
 • vzdržuje in ohranja kakovost aranžerskega materiala in izdelkov
 • spremlja in uporablja strokovno literaturo
 • upošteva novosti in spremlja modne trende
 • pozna lastnosti in uporabnost enoletnic, dvoletnic, zelnatih in lesnatih trajnic, čebulnic in gomoljnic, lončnic ter drugih rastlin in rastlinskih delov iz narave
 • pozna pripomočke, orodja in naprave za izdelavo aranžerskega materiala in izdelkov
 • loči okolju škodljiva in neškodljiva sredstva
 • pozna načine vzdrževanja organskih in neorganskih materialov
 • pozna načine ohranjanja kakovosti aranžerskega materiala in izdelkov
poišče in nabere materiale v naravi in jih pripravi za uporabo
 • išče in nabere različne materiale v naravi
 • pripravi naravne materiale za uporabo
 • vzdržuje naravne materiale
 • pozna naravne materiale, ki se uporabljajo v aranžerske namene
 • pozna zaščitene in varovane rastline in rastlinske dele iz naravnih rastišč
 • upošteva ohranjanje in varovanje naravne dediščine
 • pozna načine vzdrževanja organskih materialov
skladišči aranžerski material
 • izbere način skladiščenja aranžerskega materiala
 • skladišči naravne in umetne aranžerske materiale
 • pozna metode in načine skladiščenja različnega aranžerskega materiala
pakira, embalira in transportira aranžerski material
 • pakira in embalira aranžerski material na različne načine
 • transportira aranžerski material in izdelke
 • zaščiti materiale med transportom
 • pozna načine in tehnike pakiranja, embaliranja in transportiranja
 • pozna posledice neustreznega pakiranja, embaliranja in transportiranja
promovira in trži aranžerski material
 • promovira izdelke
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material (reklamni prospekti, embalaža itn.)
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence priprave in izdelave aranžerskih materialov in izdelkov
 • vodi evidence sklenjenih pogodb
 • vodi evidenco o zagotavljanju ustreznih pogojev pri skladiščenju aranžerskega materiala in izdelkov
 • pozna obrazce in načine vodenja posameznih vrst evidenc ter jih zna izpolniti
Komercialna dela nabavlja, prevzema in prodaja blago za pripravo in izdelavo aranžerskega materiala in izdelkov
 • nabavlja blago za pripravo in izdelavo aranžerskega materiala in izdelkov
 • sklepa pogodbe
 • prevzema blago
 • prodaja aranžerski material in izdelke
 • spremlja neposredna plačila
 • vodi kalo
 • pozna osnovna načela trženja
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste pogodb
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost aranžerskega materiala in izdelkov ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost aranžerskega materiala in izdelkov
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti aranžerskih materialov in izdelkov
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
Komunikacija sporazumeva se s strokovnimi službami in strankami
 • zna izbrati primeren način sporazumevanja pri organizaciji dela, izvajanju posameznih nalog in reševanju problemov
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • komunicira v vsaj enem tujem jeziku
 • pozna poslovno komunikacijo
 • obvlada estetiko, etiko in etnologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje okolje, naravno in kulturno dediščino
 • varuje vodne vire
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s cvetličarskimi orodji, pripomočki, stroji in opremo
 • pozna standarde varnih orodij, pripomočkov in strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Rok Globokar, PUP Velenje
 • Franci Landeker, Artfloristik, d. o. o., Ljubljana
 • Marija Podgornik, Vrtnarstvo Celje
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.