Poklicni standard

Naziv:

Maser/maserka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2012

Predhodniki:

Maser/maserka (81500010)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Maser/maserka (58502440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:  
 1. načrtuje, pripravi, kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. upošteva osnovne higienske standarde
 4. komunicira s sodelavci in uporabniki storitev
 5. pripravi prostor, pripomočke in uporabnika za masažo
 6. pripravi masažo na osnovi ocene in uporabnikovih pričakovanj
 7. obvlada tehnike klasične masaže: gladenje, gnetenje, udarjanje, tresenje, utiranje, stiskanje
 8. izvaja masažo z uporabo različnih tehnik klasične telesne masaže
 9. izvaja sprostilno, stimulativno ali negovalno masažo
 10. izvaja lokalne in splošne masaže


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Analizira, načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo
 • organizira lastno delo
 • načrtuje časovni razpored sprejema strank
 • načrtuje porabo in nabavo sredstev ter pripomočkov za delo
 • načrtuje potek masaže za posameznega uporabnika
 • analizira rezultate lastnega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovni prostor in opremo v skladu z minimalnimi sanitarno zdravstvenimi pogoji
 • pripravi prostor (mikroklima, higienska ureditev)
 • pripravi masažno mizo, pripomočke in masažno perilo
 • določa višino masažne mize
 • rokuje s čistim in nečistim perilom in materialom
 • pripravi masažna sredstva
 • pripravi pomirjajoče vzdušje
 • pozna postopke aseptičnega rokovanja pri kontaktu s kožo in telesnimi tekočinami masiranca
 • pozna načine in postopke razkuževanja
 • pozna higienske principe (čisto, nečisto, aseptično)
 • pozna učinke aromatičnih snovi
 • pozna pomen delovanja akustičnih in svetlobnih stimulansov
Operativna dela Osebno se pripravi na izvajanje masaže
 • uredi se za izvajanje masaže (lasje, roke, nohti, obraz, obleka, obutev, telo)
 • skrbi za osebno higieno
 • razkuži si roke
 • razgiba si roke in telo
 • ogreje si roke
 • razume pomen psiho-fizične kondicije za opravljanje poklica maser
 • pozna zahteve glede osebne higienske urejenosti na delovnem mestu
 • pozna zahteve glede vzdrževanja kondicije rok (gibljivost, moč in negovana koža)
Izdela načrt masaže z uporabo ustreznih tehnik glede na željo uporabnika in oceno telesnega stanja
 • razloži uporabniku pomen pregleda in razgovora pred masažo
 • ugotavlja želje in pričakovanja uporabnika glede na masažo
 • vodi ciljni razgovor glede na kvarne učinke masaže in kontraindikacije
 • opazuje, prepozna in ovrednoti stanje na koži uporabnika
 • pretipa (palpira) boleč predel v primeru bolečine
 • vodi dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika
 • se zaveda odgovornosti izvajanja masaže
 • je pozoren na motnje uporabnikovega vedenja
 • zna razložiti uporabniku, da masaža ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • zna napotiti uporabnika v zdravstveno ustanovo
 • pozna osnove anatomije in fiziologije telesa
 • pozna mehanične, fiziološke in psihološke učinke masaže
 • pozna relativne in absolutne kontraindikacije
 • pozna kvarne učinke masaže
 • zna voditi dokumentacijo o razgovoru in pregledu
 • pozna patogene vidne znake na telesu
 • pozna izpostavljena občutljiva mesta na telesu
 • pozna sistem zdravstvenih ustanov in možnosti napotitve uporabnika
Pripravi uporabnika na masažo
 • skrbi za zasebnost in etičen odnos do uporabnika
 • izbira med sprostilno, negovalno in stimulativno masažo glede na namembnost
 • izbira med lokalno in splošno masažo celega telesa
 • namešča uporabnika v sproščen položaj
 • pozoren je na reakcije uporabnika glede na pritisk masažnih prijemov
 • zna izbrati in izvajati primerne masažne tehnike glede na kondicijo mehkih tkiv
 • zna izbrati primerno zaporedje masažnih tehnik glede na potrebe uporabnika
 • pozna obseg priprave uporabnika na masažo
 • loči negovalno masažo od sprostilne
 • loči med lokalno masažo in masažo celega telesa
 • razume pomen individualnega pristopa k uporabniku
 • razume pomen zagotavljanja intimnosti varovanja osebne integritete uporabnika
 • zna postopati v primeru, da se uporabnik spolno vzburi
 • pozna posebnosti in pomen masaž za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, osebe s posebnimi potrebami, športniki, nesproščene osebe/osebe pod stresom)
 • pozna principe ohranjanja toplote uporabnikovega telesa med masažo
 • razlikuje masažne tehnike glede na kondicijo mehkih tkiv in potrebe uporabnika
 • pozna povezanost učinkov sprostilne masaže na telesno in duševno počutje
Določa in nanaša masažna sredstva
 • izbira masažno sredstvo
 • zaščiti uporabnika
 • nanaša primerno količino masažnega sredstva
 • očisti uporabnika po končani masaži
 • zna izvesti negovalno masažo in izbrati primerno masažno sredstvo
 • pozna vrste in lastnosti masažnih sredstev
 • v primeru alergije na olja uporablja prašek (talk)
 • pozna masažne tehnike, ki se izvajajo brez uporabe masažnih sredstev
 • pozna tehniko nanosa masažnega sredstva
Izvaja masažo spodnje okončine od spredaj
 • udobno namešča spodnje okončine in zaščititi uporabnika
 • enakomerno nanaša olje pri uvodnem površinskem gladenju in ne pri tem ne zgublja kontakta s kožo
 • izvaja globoko gladenje in upošteva smer, hitrost in obliko spodnje okončine
 • izvaja različne prijeme gnetenja glede na namen izbrane masaže in velikost mišic (ritmično)
 • izvaja različne  vibracijske prijeme stegenskih in goleničnih mišic ter cele okončine
 • izvaja različne prijeme tehnike udarjanja in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja različne kompresijske tehnike
 • izvaja zaključno gladenje
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
 • pozna anatomijo in fiziologijo lokomotornega sistema spodnje okončine
 • pozna primerna mesta za tehniko utiranja na spodnji okončini
Izvaja masažo spodnje okončine od zadaj
 • udobno namešča spodnje okončine in zaščititi uporabnika
 • izvaja osnovne gibe v sklepih spodnje okončine
 • enakomerno nanaša olje pri uvodnem površinskem gladenju in pri tem ne zgublja kontakta s kožo
 • izvaja globoko gladenje in upošteva anatomske  oblike spodnje okončine
 • izvaja ritmično ter centrifugalno in centripetalno različne prijeme gnetenja na upogibalkah kolena in mečnih mišicah
 • izvaja vibracijo zadnjih stegenskih in mečnih mišic ter cele spodnje okončine
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na spodnji okončini
 • izvaja zaključno gladenje spodnje okončine od zadaj
 • pozna potek površinskih mišic posterirorne strani spodnje okončine
 • zna imenovati osnovne gibe v sklepih spodnje okončine
 • pozna potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na spodnji okončini
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvaja masažo zgornjega uda
 • udobno namešča zgornji ud uporabnika
 • izvaja površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje zgornjega uda in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske oblike zgornje okončine
 • izvaja ritmično ter centrifugalno in centripetalno različne prijeme gnetenja na nadlahtnih in podlahtnih mišicah ter mišicah roke
 • izvaja vibracijo nadlahtnih in podlahtnih mišic ter cele zgornje okončine
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na zgornji okončini
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na zgornji okončini
 • izvaja utiranje na zgornji okončini
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna kosti in sklepe zgornje okončine
 • pozna mišice zgornje okončine in njihovo osnovno funkcijo
 • zna imenovati in izvesti osnovne gibe v sklepih  zgornje okončine
 • pozna potek glavnih živcev, žil in mezgovnic na zgornji okončini
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvaja masažo zgornjega prsnega predela in vratu
 • namešča in zaščititi stranko za masažo dekolteja in vratu
 • izvaja površinsko uvodno gladenje s sočasnim nanosom masažnega sredstva na zgornji del prsnega koša in vratu
 • izvaja globoko gladenje in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske značilnosti zgornjega dela prsnega koša in vratu
 • izvaja osnovne gibe vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • izvaja različne prijeme gnetenja na prsnih, ramenskih in vratnih mišicah (ritmično)
 • izvaja vibracijo na prsnem košu
 • izvaja tehniko udarjanja na prsnem košu in se izogiba občutljivih mest
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna kosti in sklepe  ramenskega obroča, prsnega koša in vratne hrbtenice
 • pozna ramenske, vratne in prsne mišice ter njihovo osnovno funkcijo
 • zna imenovati osnovne gibe vratne hrbtenice in sklepov ramenskega obroča
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na vratu in podpazduhi
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvaja masažo trebuha
 • namesšča in zaščiti uporabnika za masažo trebuha
 • izvaja površinsko uvodno gladenje trebuha s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje trebuha in upošteva smer poteka debelega črevesa
 • izvaja različne prijeme gnetenja v smeri debelega črevesja in trebušnih mišic (ritmično)
 • izvaja zaključno gladenje
 • pozna trebušne mišice in njihovo funkcijo
 • pozna lego in funkcijo notranjih organov ter glavnih krvnih žil, živcev in mezgovnic
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvaja masažo hrbta
 • namešča uporabnika, tako da razbremeni vrat, ramena in ledveni predel ter noge
 • izvajati površinsko uvodno gladenje  hrbta s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvajati globoko gladenje hrbta in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske značilnosti
 • izvaja različne prijeme gnetenja na  mišicah vratu, ramen, lopatice, hrbtenice in zadnjice (ritmično)
 • izvaja vibracijsko masažno tehniko na hrbtu
 • izvajati frikcijsko masažno tehniko na hrbtu
 • izvaja tehniko udarjanja in se izogiba občutljivih mest na hrbtu
 • izvaja prijeme kompresijske tehnike in se izogiba občutljivih mest na hrbtu
 • izvaja zaključno gladenje hrbta
 • pozna kosti in sklepe hrbtenice
 • pozna vratne, ramenske hrbtenične in zadnjične mišice ter njihovo funkcijo
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic na hrbtu
 • zna tekoče povezovati osnovne masažne tehnike in jih smiselno uvrščati med masažo
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Izvaja masažo obraza, vratu in lasišča
 • namešča uporabnika v sproščen položaj vratu in zna zaščiti lasišče
 • nanaša masažno sredstvo na obraz in vrat z dekoltejem
 • izvaja površinsko uvodno gladenje obraza in vratu z dekoltejem s sočasnim nanosom masažnega sredstva
 • izvaja globoko gladenje in pri tem upošteva smer, hitrost, pritisk in anatomske zakonitosti obraza in vratu
 • izvaja različne prijeme gnetenja obraznih in vratnih mišic
 • izvaja primerno tehniko udarjanja na obrazu
 • izvaja tehniko utiranja na koži v primeru brazgotin ali zarastlin
 • izvaja zaključno gladenje obraza in vratu
 • izvaja tehnike utiranja in gnetenja na lasišču
 • izvaja masažne prijeme na laseh
 • pozna kosti in sklepe na glavi
 • pozna glavne obrazne in vratne mišice ter njihovo funkcijo
 • pozna potek glavnih živcev, krvnih žil in mezgovnic ter žlez na glavi in vratu
 • zna se izogniti občutljivim mestom na obrazu in vratu
 • loči in obvlada negovalno, sprostilno in stimulativno masažo
Administrativna dela Naroča uporabnike in vodi dokumentacije
 • vodi evidenco o uporabniku ( pisno ali elektronsko )
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
 • uporablja računalniško podporo pri urejanju podatkovnih baz in aplikacij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • obvlada računalniške programe za obdelavo, sortiranje in arhiviranje podatkov
 • seznani uporabnika s ceno in plačilom storitve
 • pozna načine in možnosti elektronskega poslovanja
 • pozna osnove vodenja evidenc in urejanja dokumentacije
 • zna uporabljati računalnik za vodenje, naročanje, zbiranje podatkov in dokumentiranje storitev ter vrednotenje dela
 • zna uporabljati medmrežje
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti odpravlja napake nastale pri svojem delu na vztrajen in dosleden način
 • upošteva etična načela pri delu z uporabniki
 • zagotavlja in odgovarja za kvaliteto lastnega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna pomen vrednotenja in kontrole lastnega dela
Vzdrževanje in popravila Čisti in razkužuje
 • izvaja čiščenje in razkuževanje delovnega okolja
 • uporablja čistilna in razkužilna sredstva
 • pripravlja čistila in razkužila
 • vodi evidenco o razkuževanju
 • pozna postopke in metode čiščenja, razkuževanje in sterilizacije
 • pozna obseg nadzora higiene v prostoru
Komunikacija Komunicira s sodelavci in s strankami
 • sprejema uporabnike
 • obvlada verbalno in neverbalno komunikacijo
 • zbira informacije o zdravstvenem stanju in počutju uporabnikov
 • se zna vživeti v stranko in zaznati njena pričakovanja
 • spoštuje človekove osebnosti (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in uporabnika ob upoštevanju lastnosti posameznika
 • ustvarja zaupen odnos z uporabnikom
 • upošteva etični kodeks v kozmetiki
 • poroča o delu članom negovalnega in zdravstvenega tima
 • sodeluje v timu
 • razume pomen timskega dela usposobljen je za sodelovanje v timu
 • se seznanja z medicinskimi diagnozami zdravnikovih indikacij
 • razume osnovno strokovno medicinsko izrazoslovje
 • razume pisne informacije, ki mu jih posredujejo člani zdravstvenega tima
 • zna prisluhniti potrebam uporabnika
 • zna razložiti uporabniku namen masaže
 • pozna pomen informacij
 • zna opazovati uporabnika in sklepati o njenem počutju
 • pozna vlogo empatije
 • zna poslušati
 • zna v pisni obliki prikazati potek masaže
 • pozna elemente osebne odgovornosti do sodelavcev in uporabnikov
 • zna navezati stik z uporabnikovim zdravnikom ali svojci
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zaveda se posledic statičnih telesnih drž na svoje zdravje
 • izvaja vaje za gibljivost in moč rok za preprečevanje maserskih poškodb
 • varuje lastno zdravje
 • pozna pravilno držo maserja med masažo
 • pozna in izvaja vaje za vzdrževanje in krepitev rok
 • pozna značilne slabe drže (kifoza, lordoza, skolioza)
 • prepozna stanje ogroženosti vitalnih funkcij stranke in ob tem ustrezno ukrepa
 • pozna možne poškodbe, vzroke za nastanek in preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka le teh
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Gabrijela Starc, Društvo fizioterapevtov Slovenije
 • Milan Pejnović, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov
 • Petra Mrhar, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, članica
 • viš. pred, mag. Sonja Hlebš, viš.fiziot., dipl.org.dela, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, oddelku za fizioterapijo
 • Srečko Plešnik viš. fiziot., predsednik Društva fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje
 • Rajka Malinar, dr. med., spec. medicine dela prometa in športa, Zdravstveni dom Celje
 • viš.pred., mag. Darija Šćepanović, viš.fiziot. Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Jelka Drobne, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Koordinator: Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.