Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje (5820.006.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sodeluje s sodelavci, naročniki in strankami
 5. vzdržuje delovna in varovalna sredstva
 6. postavlja enostavne delovne in zaščitne odre
 7. montira suhomontažne elemente in jih ustrezno izolira
 8. izvaja zaključna suhomontažna dela
 9. izvaja popravila suhomontažnih sistemov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična in projektna dokumentacija …)
 • ugotovi tehnične in tehnološke zahteve
 • sodeluje pri oblikovanju ekipe
 • organizira delo manjše skupine
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna pomen gradbeništva kot gospodarske panoge
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • določi vrsto in količino materialov v skladu z normativi
 • določi transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • postavi enostavne delovne in zaščitne odre
 • določi kriterije glede zvočne, toplotne in požarne zaščite
 • razume tehnično dokumentacijo
 • pozna gradbene materiale
 • pozna vrste in osnovne lastnosti materialov za suhomontažno gradnjo
 • pozna kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito materialov za suhomontažno gradnjo
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tehnike in pravila merjenja
 • pozna osnovne zakonitosti oblikovanja suhomontažnih elementov
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna osnove kalkuliranja
Operativna dela montira predelne stene
 • zariše predelne stene
 • postavi ustrezno leseno ali kovinsko podkonstrukcijo
 • steno obloži z ene strani z ustrezno oblogo
 • položi ustrezno toplotno - zvončno izolacijo
 • položi inštalacijske cevi (po potrebi)
 • steno obloži z druge strani z ustrezno podlago
 • izdela ustrezne diletacije predelnih sten
montira strope
 • zariše strop
 • uravnava
 • montira kovinsko konstrukcijo
 • montira obešala
 • izravnava konstrukcijo
 • položi toplotno izolacijo in parno zaporo
 • izdela ustrezne diletacije stropov
 • izdela večnivojske kaskade
 • montira obloge ali stropna polnila
 • montira kovinske strope - kasetne ali lamelne
 • montira stropne obloge iz plošč iz mineralnih vlaken, mavčnih plošč in drugih materialov
montira obloge sten, fasad, stebrov
 • zariše obloge
 • pripravi in nanese lepilo ali montira kovinske profile
 • montira oblogo iz mavca ali drugega materiala
položi suhe estrihe
 • uravnava
 • položi toplotno izolacijo
 • izdela stenske diletacije
 • montira suhi estrih
montira vratne podboje
 • uravnava vratne podboje
 • montira podboje
montira strešna okna in obloži kukrle oz. frčade
 • montira strešna okna ter kukrle oz. frčade
 • obdela strešna okna ter kukrle oz. frčade
 • postavi podkonstrukcijo
 • položi toplotno izolacijo in parno zaporo
 • montira oblogo in špalete
obloži inštalacijske jaške in odprtine
 • trasira oblogo jaškov in odprtin
 • postavi ustrezno kovinsko podkonstrukcijo
 • položo izolacijo (zvočno, požarno)
 • obloži jašek oz. odprtino s ploščami iz mavca ali drugega materiala
 • po potrebi vgradi revizijska vratca
izvaja zaključna dela
 • montira bandaže
 • kita
 • stiči
 • montira zaščitne vogalne profile
 • pritrdi predizdelane štukature ali druge okrasne elemente na stene ali strope
 • izdela ustrezne izreze za montažo luči, zvočnikov itd.
 • odpelje preostali material in odstrani odpadke
izvaja sanacijska dela
 • pregleda tehnično dokumentacijo za suhomontažno gradnjo
 • pregleda suhomontažne elemente, kite in stike
 • oceni obseg dela in potrebnega materiala
 • označi elemente za zamenjavo
 • odstrani in zamenja poškodovane elemente
 • opravi zaključna suhomontažna dela
 • pozna načine suhomontažne gradnje
 • pozna vlogo poklica pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • pozna normative in druge predpise, vezane na področje gradbeništva
 • pozna metode in zahteve za skladiščenje materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • očisti in pregleda delovna in varovalna sredstva
 • izvede manjša popravila delovnih sredstev
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z naročniki, strankami
 • posreduje želene informacije
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva skupne varstvene ukrepe na skupnih gradbiščih
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franc Markovič, Prlekija d. o. o., Ljutomer
 • Rajmond Fornazarič, Gramexport d. o. o., Renče
 • Anja Kiler Kovač, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Aleksandra Bernot, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.