Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.8.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (5430.001.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vzpostavlja koopeartiven odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 5. pripravlja različne vrste zmesi
 6. upravlja s stroji in napravami za vlivanje, stiskanje, ekstrudiranje
 7. mehanično obdeluje polizdelke/izdelke
 8. termično obdeluje polizdelke/izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in organizira svoje delo
 • izbere orodje glede na načrt dela
 • pozna delovni proces
 • pozna orodja in naprave
 • pozna nazive delovnih pozicij
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, materiale, orodje in delovno mesto
 • nastavi, montira in priključi stroje in naprave
 • namesti osebna zaščitna sredstva
 • pripravi orodja, naprave in materiale
 • pozna lastnosti materialov
 • pozna funkcionalnost strojev in kontrolnih sistemov
 • upošteva načela za varno delo
 • pozna označbe strojev in orodij
Operativna dela pripravi zmes za izdelavo
 • dozira, tehta surovine in komponente glede na recepturo
 • izvaja različne meritve (merska in količinska primernost, čistost)
 • pozna volumenske in težne dozatorje
 • pozna metode tehtanja
 • pozna načine priprave zmesi
upravlja s stroji za stiskanje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)
 • doda sestavne elemente izdelka
 • stiska izdelek/polizdelek
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka / izdelka
upravlja s stroji za ekstrudiranje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • zamenjuje orodja
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka
upravlja s stroji za vlivanje in impregniranje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • vliva, dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna tipe in specifike modelov
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka
mehanično obdeluje polizdelke/izdelke
 • prevzema polizdelke
 • prevzame stroj in nastavi potrebne parametre
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • vibrira maso za izdelke
 • lepi sestavne dele izdelkov
 • izsekuje obdelovanec
 • pozna načrte za obdelavo
 • pozna fizikalne lastnosti polizdelkov
 • pozna stroje in naprave
 • pozna pripomočke za kontroliranje polizdelkov in izdelkov
suši in termično obdeluje polizdelke/izdelke
 • pripravi polizdelke za naravno sušenje
 • nadzira sušenje s spremljanjem parametrov
 • pripravi polizdelke za žganje
 • pripravi in upravlja peči za žganje
 • pozna lastnosti polizdelkov pod vplivom klimatskih in termičnih dejavnikov
 • pozna stroje in naprave
označuje izdelke
 • strojno in ročno označuje izdelke
 • pozna stroje in naprave
 • pozna tehnološka navodila
 • razume pomen signatur
Zagotavljanje kakovosti kontrolira surovine
 • izvaja enostavne kontrolne postopke na podlagi predpisane kontrolne tehnologije
 • jemlje vzorce surovin, arhivira vzorce po predpisani kontrolni tehnologiji
 • posreduje informacije za reševanje reklamacij kupcev in dobaviteljev
 • pozna metode kontrole kakovosti in osnove statistike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na surovinah
 • zna izračunati fizikalne veličine, karakteristične za dimenzioniranje in delovanje procesnih naprav
 • pozna osnove sistemov zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnovne standarde kakovosti
kontrolira kvaliteto polizdelkov/izdelkov
 • izvaja enostavne kontrolne postopke na podlagi predpisane kontrolne tehnologije
 • jemlje vzorce surovin, arhivira vzorce po predpisani kontrolni tehnologiji
 • posreduje informacije za reševanje reklamacij kupcev in dobaviteljev
 • pozna metode kontrole kakovosti in osnove statistike
 • pozna postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na surovinah
 • zna izračunati fizikalne veličine, karakteristične za dimenzioniranje in delovanje procesnih naprav
 • pozna osnove sistemov zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnovne standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • zamenja standardne dele orodja
 • izdela manj zahtevne – nestandardne nadomestne dele
 • čisti orodje, stroje in naprave
 • skrbi za čistost delovnih prostorov
 • pozna postopke preventivnega vzdrževanja strojev in naprav
 • razume delovanje strojev in pomen kvalitetnega vzdrževanja
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje okolje v delavnici in na delovnem mestu
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih oziroma obremenjujočimi snovmi ter za delo z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Lili Škornik, Comet d.d., Zreče
 • Julijan Pilih, Ingrad Ipo d.o.o., Celje
 • Franc Šelih, SIC Slovenske Konjice, Slovenske Konjice

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.