Poklicni standard

Naziv:

MIG/MAG-varilec/varilka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

21.11.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

MIG/MAG-varilec/varilka (5210.004.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto in material
 2. izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem MIG / MAG-načinu varjenja
 3. kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi
 4. vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo
 5. sporazumeva se s sodelavci
 6. opravlja dela tako, da ne ogroža ljudi in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto in material
 • ugotovi tehnološke zahteve na osnovi spremne dokumentacije (načrt izdelka, popis varilnega postopka ...)
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • izbere potrebna orodja in potreben osnovni, dodajni in pomožni material za varjenje na osnovi spremne dokumentacije
 • izbere primerno delovno opremo in pripomočke za varno delo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove metalurgije varjenja
 • pozna načine varjenja
 • pozna stroje in naprave za MIG / MAG-varjenje
 • pozna pline, ki se uporabljajo za varjenje in sorodne postopke
 • pozna osnovne načine razreza in mehanske obdelave materialov
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne materiale za varjenje
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem MIG / MAG-načinu varjenja
 • vpne varjence v vpenjalne naprave
 • po potrebi pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje glede na popis varilnega postopka
 • po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisan varilni postopek
 • nastavi zahtevane varilne parametre in pretok zaščitnih plinov
 • vari po predpisanem varilnem postopku (upošteva parametre varjenja, nalaganje varkov, zaporedje varjenja)
 • nadzira medvarkovno temperaturo po izbranem merilnem postopku in zabeleži rezultate
 • preveri usklajenost dimenzije varjenca in zvara glede na načrt izdelkaočisti zvare in izdelek
 • izpolni spremno dokumentacijo izdelka
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, varilna napetost, hitrost varjenja, pretok plina …)
 • pozna tehnike varjenja
 • pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoči, pulzni)
 • pozna postopke merjenja temperature
 • pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost
 • pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost dela v skladu s standardi in predpisi
 • kontrolira in meri varjence po predpisanih kontrolnih postopkih
 • označi zvar z identifikacijsko številko varilca v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti po mednarodnih in internih standardih
 • vključuje elemente samokontrole v skladu s standardi
 • pozna standarde in predpise o varjenju
 • pozna sistem kakovosti varilskih del
 • pozna sistem izobraževanja varilnega osebja
 • pozna vzroke za nastajanje napak in oblike napak v zvarnih spojih
 • pozna vlogo nadzora in preiskav zvarnih spojev
 • pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka
 • pozna vlogo varilnega osebja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovno in osebno varovalno opremo
 • opravi dnevni pregled delovne in osebne varovalne opreme
 • pisno obvesti nadrejenega o pomanjkljivostih
 • izvaja manjša vzdrževalna dela po navodilih proizvajalca ali internih navodilih
 • pozna osnove delovanja delovne in osebne varovalne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja delovne in osebne varovalne opreme
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sodeluje s tehnologom, z nadrejenim, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje z varilci pri timskih delih
 • sprejema, razume in izvaja pisna in ustna navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in izvaja navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • skrbi za urejenost delovnega okolja in delovne opreme
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in s plini
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izvaja požarnovarstvena navodila na delovnem mestu in v bližnji okolici
 • primerno odstrani odpadni material
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red in navodila za delo z odprtim plamenom
 • pozna nevarnosti zadušitve, požara ali eksplozije v posebnih primerih varjenja (zaprti prostori)
 • zavaruje okolje pred sevanjem in škodljivimi plini
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur
 • Marko Popit, Log – Cesta Dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.