Poklicni standard

Naziv:

Savnar/savnarka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Savnar/savnarka (51384830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. vzdržuje savne
 5. izvaja programe savnanja
 6. sprejema in svetuje gostu
 7. komunicira z gosti in sodelavci
 8. zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 9. varuje zdravje in okolje
 10. razvija podjetne lastnosti,spretnosti in vedenje
 11. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje pripravo dela ter analizira kakovost opravljenega dela,  
 • organizira in razporeja delo  pomočnikov za delo v savni
 • spremlja ponudbo izdelkov za savnanje in novitet na trgu ponudbe in izbira najugodnejšega ponudnika
 • zna predvideti potreben čas za pripravo savne
 • pozna osnovna pravila organizacije dela v savni
 • zna razvrstiti naročila optimalnim dobaviteljem
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi sebe in delovno mesto
 • izvede osebno pripravo za delo
 • pripravi okolje za opravljanje dela
 • preverja stanje v savnah
 • poskrbi za opremo savnanja (brisače, ležalnike, kopalne brisače, eteričnih olj)
 • vklaplja savne in masažne bazene
 • preverja vsebnost klora, Ph in Redox-ov potencial
 • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
Operativna dela Sprejema in svetuje gostu
 • sprejema, usmerja in opremi gosta s pripomočki za savnanje (brisača, rjuha, copati)
 • usmerja gosta v postopku savnanja (segrevanje, ohlajevanje, počitek,..)
 • spremlja počutje gostov od garderobe do prostora za hlajenje
 • opozori gosta v primeru kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti
 • zna sprejeti in komunicirati s stranko
 • zna predstaviti oblike savnanja in pomen le tega
 • zna svetovati pravilno obliko savnanja glede na potrebe gosta
 • zna razložiti pozitivne in negativne učinke savnanja
 • zna svetovati ustrezen čas glede na vrsto savnanja
 • pozna vplive savnanja na telo (srce, krvni obtok…)
Izvaja programe savnanja
 • razlikuje različne tipe savn in njihove temeljne značilnosti
 • izvaja programe savnanja (vrtinčenje zraka, različne obloge v parnih kopelih, npr. kreda, alge, čokolada,med, blato, jogurt, idr.)
 • loči med naravno in sintetično eteriko ter pozna njihovo namembnost
 • skrbi za pozitivno razpoloženje in upoštevanje pravil obnašanja v savni
 • skrbi za pogostitev gostov (napitki, sadje,…)
 • pozna principe delovanj suhih savn:
 • finska savna
 • infra savna
 • bio savna
 • zeliščna savna
 • pozna principe delovanja kopeli (turška, rimska,…)
 • pozna principe knaipanja
 • zna razpoznati kontraindikacije savnanja in ob tem pravilno ukrepati
 • zna izbrati ustrezno glasbo ter upravljati s tehničnimi pripomočki za predvajanje le te
 • pozna pravila obnašanja v savni
Vzdržuje savne
 • redno pregleduje savne
 • preventivno pregleduje peči in parilnike
 • čisti parilnike
 • skrbi za pravočasno menjavo kamnov
 • pregleduje in po potrebi uravnava dozirnike v savnah
 • zna rokovati z napravami za savnanje
 • zna pravilno vzdrževati savne
 • zna razpoznati konstrukcijske napake savn in ustrezno ukrepati
 • pozna osnove delovanja opreme savn (luči, voda, grelna telesa)
Administrativna dela Izvaja administrativna dela
 • pripravlja in sestavlja ustrezne ponudbe glede na ciljne skupine
 • ponuja dodatno ponudbo v savnah (pilingi, maske za telo, masaže)
 • sestavlja programe savnanja
 • spremlja ponudbo na trgu, cene artiklov in novitet na trgu ponudbe
 • spremlja porabo materiala in je zadolžen za nabavo le tega
 • izdela končni obračun uporabljenega dela in porabljenega materiala
 • vodi evidenco zalog surovin
 • vključuje ustrezna tržna gibala, ki stopnjujejo prodajo
 • vodi dnevnik savnanja (število in struktura obiskovalcev, nesreče, napake, pomanjkljivosti, napotila)
 • zna prilagoditi ponudbo glede na ciljno skupino gostov
 • pozna tehnike zbiranja in obdelave podatkov
 • pozna način zapisovanja poročila
 • pozna vrste in zgradbo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna v praksi izvajati poslovno vizijo podjetja
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • zagotavlja kakovost storitev za vse obiskovalce
 • skrbi za ustrezno kakovost naročenih izdelkov za savnanje
 • nadzira in usmerja  uporabo izdelkov za savnanje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • zagotavlja kvaliteto opravljenega dela, racionalno rabi energijo, material in čas
 • opozarja na uporabo primernih pripomočkov in naprav za delo ter jih zna izbrati in pripraviti  upoštevajoč varstvo pri delu
 • pozna, spoštuje in upošteva etični kodeks
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
 • pozna in nadzoruje upoštevajoča pravila osebne higiene, higiene dela
Vzdrževanje in popravila Zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vzdržuje delovna sredstva
 • skrbi za ustreznost sredstev za čiščenje
 • ravna s pripomočki in napravami po načelih dobrega gospodarja
 • upošteva varstvo pri delu in v primeru okvar ustrezno postopa za odpravo le teh
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki jih uporablja
 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje inventarja
Komunikacija Komunicira z gosti in sodelavci
 • dela v timu
 • komunicira s sodelavci v recepciji in nadrejenimi
 • komunicira z gosti v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku
 • opisno predstavi ponudbo savn in ga glede na želje in potrebe gosta pravilno usmerja
 • obvlada komunikacijske veščine in jih uporablja pri komunikaciji s sodelavci
 • komunicira s posameznimi dobavitelji surovin
 • pozna osnove pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev  
 • izvaja veljavne ekološke predpise
 • uporablja čistilna sredstva in opremo v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta
 • upošteva sanitarno – higienske predpise
 • skrbi za čisto perilo in ustrezno odlaganje umazanega perila
 • pozna varovalna in zaščitna sredstva, potrebna pri delu v savnah
 • prepozna značilne kožne, nalezljive bolezni (npr. glivice, ipd) in ključna žarišča ter ustrezno zaščito pred širjenjem le teh
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti ter predpise za varovanje okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Bogdan Mak, Remax d.o.o.
 • Sabina Stipčič, Terme Olimia
 • Janja Urankar, Thermania Laško
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.