Poklicni standard

Naziv:

IZDELOVALEC/IZDELOVALKA SLADIC

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Izdelovalec/izdelovalka sladic (54100121)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

IZDELOVALEC/IZDELOVALKA SLADIC (46083740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati  zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in opravljene storitve
 6. skrbeti za sledljivost in voditi  ustrezno dokumentacijo
 7. pripraviti različne vrste testa in mase
 8. speči slaščice in peciva iz različnih vrst testa in mas
 9. izdelati polnila in nadeve
 10. izdelati prevleke in prelive
 11. izdelati sveže polnjeno pecivo
 12. izdelati dekorativne elemente iz posebnih mas
 13. izdelati porcijske sladice
 14. izdelati slovenske narodne in praznične sladice
 15. nabaviti surovine in prodati izdelke
 16. pakirati  in skladiščiti  izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, tehnološki postopek izdelave, čas in način mešanja, oblikovanje, vzhajanje, peka), analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • pozna in razume tehnološko dokumentacijo
 • razume analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna HACCP-sistem in kritične kontrolne točke (KKT) v tehnološkem postopku izdelave
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano zaščitno delovno obleko
 • pripravi si delovno mesto in delovna sredstva (priprava materialov, strojev, naprav in orodij)
 • opravi količinski in predpisani osnovni kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske, fizikalne in tehnološke lastnosti surovin v slaščičarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in higiene delovnih strojev
 • pozna higienske ukrepe
 • pozna mikrobiološka, kemijska in fizikalna tveganja zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • upošteva načela HACCP v proizvodnji poltrajnega peciva, sveže polnjenega peciva, dietetičnih slaščičarskih izdelkov in tradicionalnih slovenskih prazničnih sladic


Operativna dela pripravi različne vrste testa in mas: kvašeno testo, listnato testo, kvašeno listnato testo, vlečeno testo, kuhano-paljeno testo, makronove mase, biskvitne mase, penaste mase, paljene mase
 • pripravi vse osnovne in pomožne surovine ter dodatke za posamezno testo ali maso
 • ročno ali strojno tehta surovine po recepturi
 • pripravi vse surovine po navodilih proizvajalca
 • obdela vse surovine po proizvajalni specifikaciji
 • ročno ali strojno meša, mesi testo ali stepa mase
 • pripravlja modele
 • enakomerno oblikuje testo in brizga mase
 • polni testo z nadevi
 • vliva mase v modele ali brizga na pekače
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna splošne značilnosti in osnovne sestavine različnih vrst testa in mas
 • zna izračunati količino surovin za pripravo različnih vrst testa in mas
 • zna pravilno pripraviti sestavine
 • zna toplotno in mehansko obdelati surovine po recepturi iz tehnološkega postopka
 • pozna stroje in naprave za izdelavo test in mas
 • obvlada tehnološke postopke za izdelavo posameznih vrst testa ali mas
 • pozna procese v času mesitve (fermentacija …)
 • pozna postopke oblikovanja testa ali mas
peče slaščice in peciva iz različnih vrst testa in mas: potice, kolače, zavitke, izdelke z nadevi, cvrto pecivo, kipnike, narastke, sveže polnjeno pecivo, polizdelke iz različnih test
 • nadzira fermentacijo kvašenega testa
 • pripravlja oblikovane kose za peko
 • pripravlja tradicionalne slovenske praznične sladice
 • peče, kuha ali cvre izdelke
 • nadzira temperaturo in čas peke, kuhanja ali cvrenja
 • nadzira ohlajevanje izdelkov
 • okrašuje izdelek
 • pozna stroje in naprave za toplotno obdelavo testa
 • zna pripraviti izdelke za peko
 • pozna zahteve za dietetične sladice
 • pozna vplive temperature ter vlage na peko
 • pozna procese, ki potekajo v testu med fermentacijo in peko
 • zna določiti čas pečenja
 • zna pravilno ohladiti in shraniti pecivo
izdela polnila in nadeve: kreme, nadeve, obloge, mase iz lupinastega sadja, strjenke, marmelade, džeme, želeje
 • kuha, meša, stepa kreme, pudinge
 • kuha marmelade, džeme, želeje
 • meša in pripravlja nadeve
 • pripravlja in ohlajuje strjenke
 • nadzira čas in pogoje shranjevanja polizdelkov
 • pozna lastnosti surovin in njihovo pripravo
 • pozna stroje in naprave za izdelavo polnil in nadevov
 • pozna tehnološke postopke izdelave posameznih vrst krem, nadevov in drugih mas, ki se uporabljajo za nadeve
 • pozna tehnološki postopek priprave strjenk

izdeluje prevleke (glazure) in prelive
 • pripravlja surovine po recepturi
 • meša, kuha ali temperira glazure
 • nadzira čas in pogoje shranjevanja polizdelkov
 • pozna značilnosti posameznih vrst prevlek (glazur) in prelivov
 • pozna postopke izdelave posameznih vrst prevlek in prelivov
 • pozna pravilen postopek temperiranja glazur
izdeluje sveže polnjeno pecivo: torte, rezine, rolade, deserte, mignone
 • oblikuje pecivo z rezanjem ali s pomočjo modelov
 • premazuje, polni in krasi s smetano, kremo ali masami, preliva, glazira površino
 • pecivo dekorira s sadjem, čokoladnimi ornamenti, figuricami, z lupinastim sadjem  ali drugimi dekorativnimi materiali
 • nadzira ohlajevanje
 • nadzira čas in pogoje shranjevanja izdelka
 • pozna lastnosti surovin za krašenje in njihovo pripravo
 • pozna tehnološki postopek izdelave posebnih mas
 • obvlada tehnike rezanja, obmazovanja, premazovanja in prelivanja
 • obvlada tehnike krašenja izdelkov
 • pozna zakonitosti pri kombiniranju polnil z osnovnimi masami ali testi
 • obvlada osnove slaščičarskega oblikovanja
 • osvoji tehnike brizganja, modeliranja in sestavljanja kompozicij
izdeluje dekorativne elemente iz posebnih mas: marcipana, percipana, nougata, ticina in griljaža
 • pripravlja marcipan, percipan, nougat in podobne mase
 • oblikuje dekorativne elemente izdelke iz teh mas
 • okrašuje izdelke s pomočjo teh mas
 • pozna lastnosti surovin za izdelavo dekorativnih elementov iz posebnih mas
 • zna pripraviti surovine za posamezne dekorativne elemente
 • pozna tehnološki postopek izdelave posebnih mas
 • pozna tehnike oblikovanja in krašenja s posebnimi masami
izdeluje porcijske sladice: strjenke, panna cotte, modelno oblikovane kreme, sladice, pripravljene za hladno-tople bifeje ...
 • pripravlja surovine za porcijske sladice
 • meša, stepa in kuha kreme
 • vliva in oblikuje kreme
 • krasi in servira porcijske sladice
 • pozna lastnosti surovin za izdelavo porcijskih sladic
 • pozna tehnološki postopek izdelave strjenk, panna cotte, modelno oblikovanih krem
 • pozna tehnike dekoriranja in serviranja porcijskih sladic

izdeluje slovenske narodne in praznične sladice: potice, štruklje, pogače in gibanice, krofe, flancate
 • pripravi surovine po recepturi
 • mesi testo ali stepa mase
 • pripravi nadeve
 • oblikuje pecivo
 • pozna značilnosti slovenskih narodnih in prazničnih sladic ter njihovo raznolikost
 • pozna tehnološki postopek izdelave slovenskih narodnih in prazničnih sladic
pakira in skladišči izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke v primerne embalažne materiale
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • opremi izdelke z ustrezno deklaracijo
 • nadzira hlajenje, zmrzovanje svežih slaščic in pripravljenih sladic
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
 • zna tehtati pakirane izdelke
 • pozna osnove estetskega pakiranja izdelkov
 • pozna osnove pakiranja in primernost embalažnih materialov
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z računalnikom in računalniško vodenimi stroji
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • nabavlja surovine v skladu z načeli HACCP ter dobre proizvodne prakse
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne (slaščičarne)
 • pravilno naloži pecivo na pladnje
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • upošteva želje strank in se jim prilagaja
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročilin prilagojenih izdelkov
 • skrbi za prepoznavnost izdelane sladice
 • skrbi za ekonomičnost prodaje sladice
 • zna oblikovati izložbo s slaščičarskimi izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • zna pravilno zaviti slaščičarske izdelke
 • pozna osnove higiene živil
 • pozna osnovne tehnike nabave
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • ustrezno ravna z alergenimi sestavinami
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove osebne higiene in higene prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati osnovne  parametre kakovosti surovin in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna HACCP-sistem
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila ter vodi dnevnik popravil
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v slaščičarstvu

Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna tveganja in možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • ločeno zbira in odstranjuje odpadke
 • zna pravilno ravnati z odpadki

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Sekcija živilskih dejavnosti, OZS
 • Marina Veselič, Živilska šola Maribor
 • Marija Predikaka, Živilska šola Maribor
 • Ljudmila Flajnik, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Miha Lenček, Slaščičarna Lenček, Domžale
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.