Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

9.10.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (43172050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(II)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. komunicira s sodelavci in z vodjo
 6. ročno čisti prostor

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta sodeluje pri pripravi čistilnih sredstev za čiščenje in čistilnih pripomočkov za delo
 • pripravi se in zaščiti v skladu s predpisi
 • pripravi delovne pripomočke glede na vrsto čiščenja
 • shranjuje čistilna sredstva in čistilne pripomočke v skladu z navodili
 • izbira primerna sredstva, opremo in pripomočke za čiščenje
 • pozna predpise, ki urejajo delovno področje čiščenja
Operativna dela ročno čisti prostor
 • dnevno čisti talne in nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, koše, steklene površine in delovne površine na dosegu rok
 • izvaja suho sesanje talnih oblog s sesalnikom
 • prazni koše in ločuje odpadke v ustrezne zabojnike
 • namešča izdelke papirne galanterije in vrečke za odpadke
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišavnice
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
 • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
 • poroča o stanju opreme za delo
 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
 • pozna principe ločevanj odpadkov
 • pozna pravila uporabe sesalnika
Administrativna dela organizira lastno delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
 • pomaga nadrejenemu pri načrtovanju in pripravi lastnega dela
 • sodeluje pri izdelavi načrta del v določenem sosledju faz in postopkov
 • pozna osnovna pravila priprave na izvajanje čiščenja prostorov
izpolnjuje evidenco dela
 • obvešča o stanju čistilnih pripomočkov
 • obvešča o stanju zalog čistil in papirne galanterije
 • izpolnjuje kontrolni list čiščenja in se podpiše
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • vzdržuje higieno čistilnih pripomočkov
 • pozna osnovne standarde kakovosti in ekologije (ločevanje, sortiranje)
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve in odgovarja zanje
Vzdrževanje in popravila vzdržuje čistilne pripomočke
 • redno pregleduje in čisti ter pravilno hrani čistilne pripomočke
 • obvešča nadrejenega o stanju čistilnih pripomočkov
 • pozna osnove vzdrževanja čistilnih pripomočkov
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje čistilnih pripomočkov
 • pozna standarde varstva pri delu za pripomočke, ki jih uporablja
Komunikacija komunicira s sodelavci in z vodjo skupine
 • komunicira s sodelavci in z vodjo
 • pozna osnove komuniciranja
 • pozna pravila dela v skupini
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja čistilna sredstva in pripomočke v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi
 • ločuje odpadke glede na namembnost in pripravi odpadni material za odvoz
 • ravna v skladu z navodili o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • ravna v skladu s preventivo zdravja in higiene
 • varuje okolje
 • pozna in razume osnovne principe higiene, varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • pozna nevarnosti dela in delovnega okolja ter pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za ohranjanje zdravja in preprečevanje nezgod

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mirta Lučič, Želva Ljubljana d. o. o.
 • Benjamina Mikuž, Želva Ljubljana d. o. o.
 • Dominik Presen, Želva Ljubljana d. o. o.
 • Miran Rade, OZS
 • Simon Slokan, Modri val, d. o. o.
 • Andraž Zgonc, MDDSZ
 • Dana Batič, MDDSZ
 • Tatjana Novak, ŠC Rudolfa Maistra, Kamnik

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.