Poklicni standard

Naziv:

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici (31838360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s strankami v enem  tujem jeziku
 • zagotavlja  kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • prevzame in odpre blagajno
 • vodi blagajno
 • vodi blagajniško dokumentacijo
 • zaključi blagajno

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna organizacijo igralniške dejavnosti v Sloveniji in v svetu
 • pozna osnove igralniške dejavnosti, zgodovino iger in umeščenost dejavnosti v okolje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in pripomočke
 • se osebno pripravi na delo
 • pregleda delovanje strojne opreme in računalniških programov
 • pozna osnovna pravila bontona
Operativna dela prevzame in odpre blagajno
 • prevzame ključe z osebnim geslom iz ključarice ali iz komisijsko zaprte kuverte
 • prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti in potrdi s podpisom na blagajniškem izdatku
 • prenese denar na blagajno v igralnici v spremstvu varnostnika
 • preveri začetno dotacijo vrednostnih žetonov
 • prevzame začetno dotacijo vrednostnih žetonov in s podpisom potrdi prevzem
 • preveri delovanje števnega stroja za denar
 • preveri delovanje računalniške opreme na blagajni
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • prevzame tečajno listo
 • odpre blagajno
 • pozna postopek štetja gotovine in vrednostnih žetonov
 • pozna vrste valut, ki jih igralnica sprejema
 • obvlada uporabo tečajne liste
vodi blagajno
 • prodaja vrednostne žetone  
 • odkupuje vrednostne žetone
 • menja različne apoene denarja
 • menja igralcem valute na tečajni listi v valuto igralnice za potrebe igre
 • odkupi in prodaja vrednostne lističe od igralca v valuti igralnice
 • skrbi za zadostno stanje gotovine in vrednostnih žetonov na blagajni ter naroča dodatno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov
 • omogoča gostu nakup žetonov in vrednostnih lističev s kreditno kartico
 • izplača dobitek na podlagi priloženega dokumenta odgovorni osebi na IA
 • sprotno vpiše vsako gotovinsko transakcijo (vrednostni lističi, čeki, kartice, izplačila JP) v igralniški informacijski sistem
 • prevzame ne prevzete dobitke na igralnih avtomatih od odgovorne osebe in vnese dogodek v informacijski sistem
 • izvrši menjavo vrednostnih žetonov igralni mizi na podlagi dokumenta
 • izdaja dodatno dotacijo vrednostnih žetonov igralni mizi na podlagi dokumenta
 • sprejme viške in izdaja manjke žetonov na IM na podlagi dokumentov
 • odkriva in prepoznava ponarejeni denar z uporabo tehničnih pripomočkov za odkrivanje ponarejenega denarja
 • izpelje postopek v primeru odkritega ponaredka
 • vpisuje vse transakcije nad zakonsko določenim zneskom v ustrezno dokumentacijo
 • vpisuje vse sumljive transakcije v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja
 • sprejema reklamacije gostov
 • uporablja števne stroje za denar
 • uporablja alarmni sistem
 • sodeluje pri izvajanju igre Bingo
 • pozna postopek odkupa in prodaje vrednostnih žetonov
 • pozna postopek odkupa in prodaje vrednostnih lističev
 • pozna postopek dela s kreditnimi karticami
 • pozna postopek odkrivanja ponarejenega denarja
 • pozna predpise o prepoznavanju denarnih ponaredkov
 • pozna postopek z gosti pri reševanju reklamacij
 • pozna delovanje in uporabo števnega stroja za denar
 • pozna pravila delovanja in uporabe varnostnega sistema
vodi blagajniško dokumentacijo
 • vpiše vse zahtevane podatke v dokument obračuna blagajne
 • izdela poročilo o kartičnem poslovanju
 • vodi evidenco o odvzemu kartice
 • izpolni dodatne obrazce v skladu z delovnimi navodili igralnice
 • vpiše vse z zakonom določene podatke o gostu in transakciji v obrazec UPPD
 • pozna blagajniško dokumentacijo igralnice
 • pozna obrazce, določene z zakonom, in jih zna uporabljati
 • obvlada postopek dela s POS-terminalom
zaključi blagajno
 • prešteje in popiše vrednostne žetone in gotovino
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • zaklene in zapusti delovno mesto
 • preda vse vrednosti
 • odda ključe v ključarico ali odda ključe v kuverti s podpisi
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • poroča o odstopanjih od sprejetih standardov in pravil
 • zagotavlja delovanje v skladu s predpisano zakonodajo (delovna navodila)
 • zagotavlja kakovosti storitve
 • varuje poslovne tajnosti
 • varuje osebne podatke
 • udeležuje se zakonsko predpisanih izobraževanj
 • pozna postopke pri odstopanju od standardov in pravil
 • pozna delovna navodila
 • pozna zakonodajo UPPD
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
komunicira s strankami v enem tujem jeziku
 • zna podati splošne informacije gostu o igrah in dogodkih v igralnici
 • preprečuje nastanek konfliktnih situacij in rešuje konflikte v skladu z delovnimi navodili
 • vzdržuje profesionalen odnos do igralcev
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi v igralnici in izven igralnice
 • zna obrazložiti gostu določene postopke pri transakcijah na blagajni v enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna nevarnosti poklica za lastno psihofizično zdravje
 • pozna načine ohranjanja svoje psihofizične kondicije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vida Velišček, Hit,Park
 • Nina Mijanović, Sindikat SIDS
 • Tanja Šorli, Sindikat SIDS
 • Petrica Gabi, Hit, Perla
 • Magdalena Vasiljević, Hit, Park
 • Liljana Vrban, Hit, igralniška šola
 • Denis Turk, Sindikat SIDS
 • Dušan Luin, višji predavatelj igralništva in igralniškega turizma

Koordinator:

 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.